Mar 16

Stundu izmaiņas 19.03.

1.st. zēnu koris nenotiek

4.a 4.st. klases stunda 25. kab.
4.b 6.st. matemātika 24. kab.

7.st. angļu val. kopā 15. kab.

4.c 2.st. mājt. un tehn. 28. kab.

3.st. mājt. un tehn. 28. kab.

5.b 2.st. matemātika 18. kab.

4.st.latv. valoda 14. kab.

5.st. klases stunda 18. kab.

6.a Nāk uz 3. stundu

3.st. informātika kopā 26. kab.

Pēc 6.st. mājās

6.b 2.st. angļu valoda kopā 15. kab.
6.c 3.st. latv. valoda 13. kab.

4.st. soc. zinības 21. kab.

6.d 5.st.matemātika 25. kab.

Mar 14

ZINĀTNES NAKTS 2018

Mar 11

Ekskursijā uz Liepājas Biznesa Centru ” Expedit Baltic”

3.D klase 8. martā bija mācību ekskursijā uz Liepājas Biznesa Centru ” Expedit Baltic”, kur strādā Artūra, Armanda un Paula tētis. Skolēni tika sadalīti 3 darba grupās un iepazinās ar ražotni, vadītāja pienākumiem un citām profesijām, kā arī veidoja plakātu. Uzņēmums nodarbojas ar metālapstrādi.

Mar 09

Sveicam pilsētas matemātikas olimpiādes 1. – 4. klasēm laureātus!

1.vieta – Sabīne Dana Kļava 2.b (sk. Iveta Ziedkalne)

1.vieta – Artūrs Irbens 3.d (sk. Ilona Grišmanauska)

2.vieta – Viesturs Trukšis 4.a (sk. Inta Šablovska)

3.vieta – Adriana Atamuradova 1.a (sk. Anita Krīgere)

3.vieta – Rebeka Trence 2.a (sk. Sandra Atiķe)

3.vieta – Valters Triščenko 2.a (sk. Sandra Atiķe)

3.vieta – Elizabete Marta Hamitova 2.c ( sk. Rita Berķe)

Atzinība – Daniela Cēre 4.a (sk. Inta Šablovska)

 Apsveicam!

Mar 09

“Būšu programmētājs”

8.martā plkst.1300 – 1430 mūsu skolas 5.-6.klašu skolēniem bija iespēja iepazīt pieprasītāko un visstraujāk augošo profesiju – P R O G R A M M Ē T Ā J S!

Nodarbības mērķis ir izstrādāt savu pirmo mobilo lietotni un izveidot spēli datorā, kas palīdzēs saprast, cik aizraujoša ir Programmētāja profesija.

Nodarbība “Būšu programmētājs” notika „Radošuma dienu – 2018” ietvaros Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Laumiņa”.

Mar 08

Stundu izmaiņas 9.03.

5.b 2.st.  angļu val. kopā 15. kab.

3.st. informātika kopā 26. kab.

6.a 3.st. soc. zinības 28. kab.
6.d 4.st. informātika kopā 26. kab.

5.st. angļu val. kopā 15. kab.

6.b 6.st. angļu val. kopā 15. kab.

Mar 07

Stundu izmaiņas 8.03.

4.c 2.st. soc. zinības 28. kab.

5.st. angļu val. kopā 21. kab.

Pēc 5.st. mājās

5.a 1.st. angļu val. kopā 21. kab.

Pēc 5.st. mājās

5.b Pēc 4. st. mājās
5.c Pēc 5.st. 1. angļu val. grupa mājās

6.st. angļu val. 2. grupai

6.a 1.st. angļu val. kopā 24. kab.

Pēc 4.st. mājās

6.b Nāk uz 2. stundu

2.st. latv. valoda 13. kab.

5.st. angļu val. kopā 15. kab.

Pēc 5.st. mājās

6.c 3.st. soc. zinības 28. kab.

4.st. latv. valoda 13. kab.

Pēc 6.st. mājās

Mar 06

Vecāku profesiju stunda

PILSĒTAS SKOLU RADOŠUMA NEDĒĻAS ietvaros  5.martā 4. – 6. klašu skolēniem tika organizēta vecāku profesiju stunda. Katrā mācību kabinetā viens vecāks interesentu grupai stāstīja par savu profesiju, darba vidi, patīkamo un grūtībām tajā, kā arī atbildēja uz skolēnu jautājumiem un ļāva darboties praktiski.

Mērķis – iepazīties ar profesiju, diskutējot ar attiecīgās profesijas speciālistu, izzināt nepieciešamās prasmes, pienākumus, izglītības iespējas.

Paldies!

Sakām lielu paldies atsaucīgajiem, uzņēmīgajiem, ar savām zināšanām un pieredzi dalīties gribošajiem  skolēnu vecākiem un pieaicinātajiem speciālistiem, profesiju pārstāvjiem un viņu komandām!

 

Izvērtējot pasākumu, skolēni aizpildīja anketu un atbildēja uz jautājumiem:

  • Ko sev svarīgu vai jaunu uzzināju?
  • Kā es novērtēju 10 ballu skalā savu ieinteresētību un attieksmi nodarbībā?

Patīkami, ka bija lasāmas tikai pozitīvas atbildes, un zemāk par 6 ballēm neviens savu ieinteresētību novērtējis nebija.

Paldies par atsaucību, ieinteresētību un atbalstu pasākuma sagatavošanā un  norisē visām klašu audzinātājām un priekšmetu skolotājiem, kuri piedalījās pasākumā!

Fotoattēlus par pasākuma norisi skatīt fotogalerijā.

Mar 06

Stundu izmaiņas 7.03.

5.c 5.st. vizuālā māksla 3. kab.

6.st. klases stunda 15. kab.

6.d 3.st. latv. valoda 6. kab.

4.st. literatūra 6. kab.

Mar 05

Stundu izmaiņas 6.03.

4.a Nāk uz 2. stundu

2.st. klases stunda 24. kab.

4.b 3.st. soc. zinības 3. kab.

4.st. soc. zinības 3. kab.

5.a 1.st. angļu val. kopā 21. kab.

Pēc 4.st. mājās

6.a 2.st. valsts diagn. darbs dabaszinībās 23. kab.
6.b 2.st. valsts diagn. darbs dabaszinībās 25. kab.
6.c 2.st. valsts diagn. darbs dabaszinībās 13. kab.
6.d 2.st. valsts diagn. darbs dabaszinībās 6. kab.
  2.st. valsts diagn. darbs dabaszinībās ar atbalsta pasākumiem 29. kab.

Older posts «