Jun 08

Skolēnu sasniegumi “JA Latvija” konkursos!

Noslēdzies Latvijas lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar Latvijas Banku organizētais finanšu pratības konkurss 1.– 4. klašu skolēniem “Mana vārdnīciņa” un konkurss 5.–9. klašu skolēniem “Biznesa pasakas”. 

 Mācību gada laikā konkursam tika iesniegtas 236 finanšu terminu vārdnīcas no 43 Latvijas skolām, kuras izvērtēja Latvijas Bankas pārstāvji. Konkursā “Mana vārdnīciņa” tika vērtēti skolēnu skaidrojumi tādiem ekonomiskajiem jēdzieniem kā darbs, alga, profesija, tirgus, cena, peļņa, ģimenes budžets, skolēnu mācību uzņēmums, Ēnu diena un citi. Būtiska bija gan skaidrotā termina izpratne, gan sniegtie papildu piemēri vai paskaidrojošie zīmējumi.

 Arī šogad starp pašiem labākajiem ir mūsu skolēni.

1.vieta Andželīnai Grīnvaldei 1.b klase (skolotāja I.Sproģe)

2.vieta Annai Lūkai 2.c klase (skolotāja S.Šēnfelde)

Atzinība Martai Kursinskai 4. d klase (skolotāja S.Novada)

 Savukārt konkursam “Biznesa pasakas” šogad tika iesniegti 310 darbi no 44 izglītības iestādēm. Konkursā “Biznesa pasakas” vērtēšanas kritēriji bija skolēnu ideju novatorisms un oriģinalitāte, kā arī finansiāli drosmīgākie darbi.

Dienas Mediji specbalvas saņem:

Kaspars Slaidiņš 6.b klase (skolotāja B.Saimniece)

Justīne Ozola 6.c klase (skolotāja B.Saimniece)

 Konkursu “Mana vārdnīciņa” vērtēja Latvijas Bankas speciālistu žūrijas komisija, bet konkursa “Biznesa pasakas” skolēnu darbus vērtēja pārstāvji no Latvijas Ekonomikas attīstības foruma, RTU Rīgas Biznesa skolas, Latvijas valsts mežiem, Tallink Latvija, Dienas Mediji un Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācijas.

Jun 05

Informācija par Liepājas Centra sākumskolas bērnu vasaras dienas nometni

Nometnes nosaukums: Radoša izglītojoša un atpūtas nometne   “KARJERAS KOKS”

Norises laiks: 10.08.2020. – 21.08.2020. plkst. 9.00 – 15.00

Norises vieta: Liepājas Centra sākumskola, Uliha 33  

Dalībnieku vecums: 7 – 10 gadus veci skolēni, vienā grupā 25 bērni, 2 skolotāji

Dalības maksa: 10 dienas – 60.00 Euro

Nometnes vadītājs:  Inese Gūtmane /kontakttālrunis/ 29710288

Informācija par pieteikšanos: no 3. līdz 6.augustam pie skolas sekretāres 9.00 – 16.00, uzrakstot iesniegumu, līgumu, dalībnieka anketu un iemaksājot dalības maksu

Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta, ne vecāka par 7 dienām pirms nometnes sākuma.

Ēdināšana: pusdienas skolas ēdnīcā

Nometnes mērķis:   Izzināt dažādas profesijas Liepājā, veidot prasmi sadarboties, strādāt komandā, domāt un darboties radoši, izzināt sevi, citus, dabu, un rūpēties par vides un savu fizisko un garīgo veselību.

Uzdevumi:

  • Teorētiskajās nodarbībās skolēni tiks rosināti izglītoties karjeras izglītībā.
  • Praktiskajā daļā skolēni tiks iesaistīti aktivitātēs, kas dos iespēju iepazīt apkārtējo vidi, profesijas Liepājā,  attīstīt fiziskos dotumus, domāt un darboties veselīgi,  veidot prasmi sadarboties, strādāt komandā un darboties radoši, mācīties būt atbildīgam, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Darbnīcās tiks izvirzīti uzdevumi un problēmas, kas skar cilvēka karjeras izglītības jautājumus.

May 27

Apsveicam!

Lepojamies ar Liepājas Centra sākumskolas skolēniem, kuri 2019./2020. mācību gadu beiguši ar augstiem mācību sasniegumiem:

4.a

4.d

5.d

Bogdane Alise

Jakute Rēzija

Bite Gabriela

Trence Rebeka

Kursinska Marta

Grantiņa Amēlija

Triščenko Valters Emīls

Zavicka Patrīcija

Jansons Miks

Vīksne Elīna

5.a

Meļķe Luīze

Buličeva Līva Adriana

Sudmale Elizabete

6.a

Čukure Justīne

Ivanovska Josija

Knapšis Gustavs Jēkabs

Dimza Luīze

Kalniņa Hanna

Buličeva Ance Keita

Enģele Jasmīna Marija

Lapiņa Sofija

Cēre Daniela

Gņedaša Aleksandra

Oleksa Paula

Kronberga Kitija

Jaunzeme Amanda

Poikāne Evelīna

Rone Amanda

Klaks-Kleins Kristofers

Rence Beāte

Slavika Nikola Anna

Laipeniece Beatrise

Rozenberga Hestere

Veiss Pauls

Pope Paula

Tetere Daniela

6.b

Reinis Rūdolfs

5.b

Krūmiņa Rūta

Reiznieks Edmunds

Anženko Alise

Pakalniņa Ance

Ronis Orests

Augustovskis Markuss

Skudrovska Reičela

Tikums Timo Bertrams

Mamedov Elvin

6.c

4.b

Nerets Markuss

Samausks Raivo

Kļava Sabīne Dana

Zeps Ralfs

Žukausks Markuss

Ančenko Elza

5.c

Brižaks Marks Daniels

Dmitrijeva Marta

Briljonoks Ralfs

Kalneniece Marija

Jansone Mare

Šterna Joanna

Kūlaine Emīlija

Krētaine Enija

Dimza Elizabete

Mieze Krista

Magerramova Esmīna

Dzintare Dārta

Ozola Justīne

Niedre Estere

Karlsone Kate

Serija Evelīna

Semuškina Elīna

Ozols Leonards

Tefa Elisa

Tenne Marta Paula

Skudrīte Diāna

Vucena Elza

4.c

Tūlika Alise

 

Hamitova Elizabete Marta

Valdmane Luīze

 

Ausmane Karlīna

 

 

Dāboliņa Odrija

 

 

Karlsone Emīlija

 

 

Lutere Marta

 

 

Šakalis Hugo

 

 

May 26

Pirmklasnieku vecākiem!

Pamatojoties uz 2016.gada 13.oktobra Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.19 “Kārtība, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs”, lūgums iesniegt skolai no 2020.gada 10. līdz 26.augustam Jūsu bērna :

– medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
– pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi;
– bērna sasniegumu aprakstu (pirmskolas izglītības iestādē apgūto prasmju apraksts).

Ja ir jautājumi par medicīnas karti, zvanīt skolas medicīnas māsai Rimai LAGZDIŅAI – 29767124,
citos jautājumos rakstiet uz e-pastu centrassk@liepaja.edu.lv vai zvaniet uz tāluni 27874167, 29938937 (skolas dežurants Uliha ielā, personala vadītāja), 27875851 (direktore).

May 18

Skolēnu darbi

Pavasaris ir klāt! Tas ir ziedu laiks! Un 5.klašu skolēni ir to veiksmīgi attēlojuši savos mākslas darbos! Paldies visiem par radošiem un skaistiem darbiem!

May 15

Ko drīkst un ko nedrīkst darīt no 12.maija

May 14

Vecākiem!

Ārkārtas situācijas dēļ topošo pirmklasnieku apmācība jūnijā nenotiks!

May 13

Īsteni mākslas darbi!

Vizuālā mākslā attālināti 6. klases skolēni mācījās zīmēt putnus un iekļaut tos kompozīcijā! Ir izdevušies patiesi skaisti darbi! Paldies visiem par centību!

May 08

Priecīgus svētkus!

May 06

Makulatūras vākšanas konkurss

Turpinot iesākto, arī šajā mācību gadā skola iesaistījās makulatūras vākšanas konkursā, ko organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Pilsētvides serviss” un Valsts izglītības satura centru. 

Šogad pavisam kopā esam savākuši 4214 kg makulatūras. Paldies skolēniem un vecākiem, skolotājiem, administrācijai , saimniecības daļas personālam par dalību konkursā. 

1.vieta – 6.a klase ( 1166 kg )

2.vieta – 3.a klase ( 553 kg )

3.vieta 2.c klase (436 kg )

1.c klase ( 264 kg )

3.b klase ( 234 kg )

2.a klase ( 230 kg )

5.d klase ( 189 kg )

6.b klase ( 136 kg )

4.c klase ( 107 kg )

1.b klase ( 88 kg )

Administrācija ( 81 kg )

 4.b , 5.b, 6.c klases ( 12 kg )

Apmēram 718 kg makulatūras esam savākuši ikdienā strādājot, mācoties skolā.

Older posts «