Apr 03

Liepājas Centra sākumskolas sertificēta izglītības psiholoģe Inese GŪTMANE

Pieņemšanas vieta: Toma iela 19, 4.kab. 1.stāvā
Iepriekš sazinoties: tālr.nr.: 29710288; e pasts: vadugunsinese@inbox.lv
Galvenais uzdevums šī briža krīzes situācijā – aizstāvēt bērna intereses, palīdzēt vecākiem, pedagogiem, skolas administrācijai. Psihologs cenšas panākt, lai bērns justos labi vai vismaz labāk nekā līdz šim, ja pats netiek galā ar pārdzīvojumiem, sāpēm, šaubām un neziņu, ir mācīšanās grūtības, attiecību ar vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem grūtības.

 • Psihologs kopīgi ar klientu meklē efektīgas un veselīgas  metodes, kā risināt bērna un ģimenes problēmas;
 • Psihologs palīdz izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība;   
 • Veicina skolotāju un skolēnu, skolēnu un vecāku savstarpējo izpratni un sadarbību;
 • Palīdz ieraudzīt notikumu, uzvedības un emociju savstarpējo saistību. 
 • Palīdz risināt konfliktus un domstarpības mācību un/vai audzināšanas procesā ģimenē;
 • Palīdz iemācīties un un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
 • Palīdz un apmāca vecākus un skolotājus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir personības intelekta un/vai emocionālie traucējumi;
 • Palīdz pārvarēt depresijas un varmācības sekas;
 • Palīdz cilvēkam samazināt psiholoģiskās spriedzes līmeni;
 • Palīdz mazināt simptomu izpausmes;
 • Palīdz pieņemt traumējošu notikumu.

Mar 25

Nākamo pirmklasnieku vecākiem!

Sakarā  ar 2020.gada 12. marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,
TIEK ATCELTAS nākamo pirmklasnieku sagatavošanas nodarbības, kuras bija paredzētas no 2020.gada 26.marta līdz 30.aprīlim.
Par tālāko mēs Jūs informēsim.

Ja kādi jautājumi, rakstiet uz skolas e-pastu centrassk@liepaja.edu.lv vai zvanīt pa tālruni 27874167.

Mar 20

IZMAIŅAS MĀCĪBU PROCESĀ NO 2020.GADA 23. MARTA

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process visās izglītības iestādēs norisināsies attālināti.

Aicinām sazināties pa tālruņiem vai rakstot uz e-pasta adresēm:

Kancelejas tālrunis – 27874167

Direktore Kristīne Bārdule – 27875851

E-pasta adrese: centrassk@liepaja.edu.lv

Konsultācijas IKT izmantošanā Svetlana Meža – 29549200

Ārkārtējās situācijas laikā skolotāji strādā attālināti un ir sagatavojuši mācību plānu skolēniem nedēļai.

Lūgums palīdzēt bērnam saplānot katrā dienā veicamo darbu apjomu, lai mācību process būtu sabalansēts pa dienām un nerastos situācija, ka pēdējā brīdī jāveic visi darbi.

Lūgums ļaut bērnam pēc iespējas veikt darbus patstāvīgi, rosināt bērnam jautāt palīdzību un sniegt to, kad tas ir nepieciešams, aicināt bērnus lūgt palīdzību skolotājai e-klases pastā.

1. Tiešsaistes mācību stundas netiks organizētas.

2. Katra mācību priekšmeta skolotājs nosūtīs mācību plānu, darba lapas, atgādnes, u.c. materiālus e-klasē piektdien pēc 17.00:

 • 1.-3.klašu skolēniem un vecākiem,
 • 4.-6.klašu skolēniem.

3. Mācību plānā būs norādīti skolēnam sasniedzamie rezultāti, darba gaita, izmantojamie resursi, darbu iesniegšanas laiks, vērtēšanas veids.

4. Skolotāji nodrošinās atgriezenisko saiti skolēniem par viņu sniegumu pēc iesniegto darbu izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā.

5. Skolotāji atbildēs uz skolēnu un Jūsu uzdotajiem jautājumiem e-klasē jautājuma saņemšanas dienā pēc iespējas, bet noteikti nākamajā dienā.

6. Klases žurnāli tiks aizpildīti kā klātienes nodarbībās. Skolotāji ierakstīs apgūto tēmu un, ja būs saņemts izpildītais darbs no skolēna, skolotājas norādītajā datumā, tad tiks uzskatīts, ka skolēns mācību stundāsir piedalījies.

7. Ja darbs netiks saņemts, e-klasē tiks ierakstīts “n” mācību priekšmetā, kurā skolēns darbu nebūs veicis.

8. Ja bērns ir saslimis un nespēj darbu veikt, lūdzu informēt klases audzinātāju, izmantojot e-klasi.

9. Klases audzinātāja ievadīs e-klasē informāciju par skolēnu kavējumiem (attaisnos kavējumus, kurus vecāki būs pieteikuši).

10. Lūdzu kontaktēties ar mācību priekšmeta skolotāju par:

 • darbu veikšanu, kas bija jāveic, līdz 13.martam, bet netika veikti,
 • vērtējumu, kas saņemti laika posmā no 2.līdz 13.martam uzlabošanas iespējām. (Noteikums par vērtējuma uzlabošanu 2 nedēļu laikā pēc vērtējuma izlikšanas šobrīd tiek atcelts).

Mar 18

Iepazīsti Liepāju!

11.martā 2.klases skolēni piedalījās “Iepazīsti Liepāju!”

Pēc dotā maršruta skolēni apskatīja, fotografēja un pētīja kultūrvēsturiskus  objektus dodoties pa Kūrmājas prospektu un Promenādi. Atgriežoties skolā, ekskursanti veidoja savu ceļvedi “Liepājas ostmala”. Skolēni iegūto informāciju apkopoja un priecājās, ka drīkst  izmantot savus viedtālruņus un planšetdatorus!

12.martā skolēni turpināja darbu klasēs veidojot telpiskus  kultūrvēsturiskus  objektus “Es – liepājnieks!”. Aplicēja, krāsoja un zīmēja izlozēto kultūrvēsturisko objektu.

12.martā skolas zālē radošuma nedēļas noslēgumā “Iepazīsti Liepāju!” un “Es – liepājnieks!” prezentācija. Pasākuma noslēgumā skolēni varēja pārbaudīt un pielietot savas iegūtās zināšanas. Skolas zālē valdīja jautrs noskaņojums un liels prieks.

Paldies un  pateicība visiem par piedalīšanos!

Mar 18

Liepājai 395!

11.martā 1. un 2.klašu skolēni pulcējās skolas zālē par godu Liepājas 395. dzimšanas dienai, lai uzzinātu interesantus faktus par Liepājas vēsturi un kultūru. 1.klašu skolēni vēroja Liepāju no putna lidojuma un mēģināja atpazīt redzētās vietas.

Savukārt 3.klašu skolēniem šajā dienā norisinājās konkurss “Cik labi Tu pazīsti Liepāju?”. Liela daļa skolēnu no 3.klasēm vēlējās izmēģināt savus spēkus un parādīt savas zināšanas par savu dzimto pilsētu, meklējot pazudušos vārdus Liepājas himnā, atpazīstot Liepājas ielas  burtu režģī, minot krustvārdu mīklu par Liepāju un parādot prasmi orientēties Liepājas kartē.

Konkursa rezultāti:

1.vieta

 • Marta Medņeva, 3.a
 • Megija Jansone, 3.a

2.vieta

 • Karīna Trukše, 3.a
 • Robina Ozola, 3.a
 • Dāvids Pūris, 3.b
 • Līvija Krūmiņa, 3.b

3.vieta

 • Jasmīna Raela Džeriņa, 3.a
 • Olafs Lūkass Gūtmanis, 3.a
 • Elizabete Gāliņa, 3.a
 • Laura Vītola, 3.a
 • Ieva Kurme, 3.c
 • Martins Streičs, 3.b

Apsveicam!

Paldies 3.klašu skolēniem par aktīvu piedalīšanos!

Skolotājas Megija Līva Alberta un Ilze Ziedkalne

Mar 17

Anekdošu virpulis

Vēl nav aprīlis, bet joki sākušies, un tā pa jokam trīs mūsu skolas skolēni Markuss, Gvido un Marta  5.martā  piedalījās Lejaskurzemes Anekdošu virpulī un saņēma godpilnus novērtējumus. Bet Gvido Zīriņš izvirzīts  uz nākošo kārtu un dosies smīdināt Rīgas žūriju, jo šajā Lejaskuzemes kārtā ieguva 1.pakāpi!   Apsveicam!

Mar 17

Skolas latviešu valodas olimpiādes rezultāti 5.-6.klašu grupā

2.martā. Liepājas Centra sākumskolā latviešu valodas  skolas olimpiādes  uzdevumu veikšanā sacentās paši spējīgākie un talantīgākie 5. un 6. klašu skolēni.

Skolas kārtas olimpiādes uzvarētāji ir:

5.klase

 1. Elizabete Sudmale 1.vieta 5.a
 2. Ralfs Zeps 2.vieta 5.b
 3. Markuss Augustovskis 3.vieta 5.b                                                                                                                                                        

6.klase

 1. Elza Vucena vieta  6.c
 2. Evelīna Serija 2.vieta 6.c
 3. Pauls Veiss 3.vieta 6.a    

   Apsveicam!

Mar 13

Vecāku diena radošuma nedēļā

Radošuma nedēļas ietvaros 4.-6.klašu skolēniem vecāki stāstīja par savu darbu, profesiju, amatu, iestādi, kurā strādā, lika darboties praktiski un atbildēja uz skolēniem interesējošiem jautājumiem. Paldies atsaucīgajiem vecākiem! 
​​​​​

Mar 12

„Es būšu savas topošās profesijas meistars – PROGRAMMĒTĀJS ”

6.a klases 14 skolēni 10.martā piedalījās Karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Es būšu savas topošās profesijas meistars – PROGRAMMĒTĀJS ”
ar mērķi iepazīties ar IT profesijām, pievēršot uzmanību programmētāja profesijai, iepazīties ar mūsdienīgām programmēšanas iespējām, izzināt programmētāja nākotnes iespējas. Skolēni iepazinās ar informācijas un komunikācijas nozarē esošajām un nākotnes profesijām un nozares nākotnes perspektīvām.

Mar 12

Radošuma nedēļā

Radošuma nedēļas ietvaros šodien ciemojāmies pirmsskolas izglītības iestādē “Gulbītis”. 6.klašu skolēni Justīne un Kaspars lasīja savas sacerētās biznesa pasakas bērnu dārza audzēkņiem. Pasakās pausto domu papildināja 2.klases ansambļa izpildītās dziesmas.

   Ar saviem priekšnesumiem veicinājām mazajos audzēkņos interesi par skolas dzīves daudzveidību

Older posts «