Nov 20

100. dzimšanas dienas svinību gaidās

Latvijas 100. dzimšanas dienas svinību gaidās 5.a klase gatavoja gaismas lukturīšus skolas apkārtnes rotāšanai un svētku rokassprādzes katrs sev, lai šajās dienās pilnīgāka būtu svētku sajūta un pacilājums!

Nov 14

1.A klases Mārtiņdienas prieki „Ievlejās”!

Projekta „Skolas soma” ietvaros 1.A klase  9. novembrī devās braucienā uz Sakas pagasta  „Ievleju ” mājām, kur darbīga uzņēmēja Agita Pētersone stāstīja un rādīja  kā top maizīte. Skolēni iepazinās ar graudiem, mīklas mīcīšanu un krāsns kurināšanu. Bērni saprata grūto maizītes tapšanas ceļu. Interesanti bija pašam izveidot savu kukulīti un ar lizes palīdzību ielaist to krāsnī.

Garda bija maizītes ar medu degustācija, un jautras likās Mārtiņdienas rotaļas. Vislielākais prieks un gandarījums- ar karstu maizes kukulīti rokās varēja doties mājās. Visi bērni priecājās, ka varēs uzcienāt savus vecākus ar paša ceptu maizīti.

Skats uz mūsu priekiem.

Nov 14

Ēdienkarte 20.11.-23.11.

1.-4.klase

5.-6.klase

Nov 12

Ventspils IT Challenge 2018″ fināls

Ventspilī no 7. līdz 9. novembrim notika starptautiskā tehnoloģiju konkursa “Ventspils IT Challenge 2018” fināls.

Arī mūsu skolas 4.klašu komanda “ScriptMasters” – Artūrs Irbens, Armands Irbens un Kristians Vītoliņš tikuši fināla top 10.  Apsveicam!

 

Nov 12

Mana kūka – manai Latvijai!

Piektdien, 9.novembrī, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā “Laumiņa” notika pilsētas erudīcijas konkurss “Aso prātu ciņa” 5.klašu skolēnu komandām par Latviju un radošā darbnīca “Mana kūka manai Latvijai”. Konkursā piedalījās 11 komandas 5 cilvēku sastāvā. Konkursa laikā skolēni servēja galdu , gatavoja kūku un sacentās erudīcijā par Latviju.

Liels paldies “Centrīši – 2018” komandai Rūtai Ābolai 5.c, Evelīnai Serijai 5.c, Trukšim Viesturam 5.a, Gabrielam Golubam 5.b, Elizabetei Vindigai 5.b par godam izcīnīto 2.vietu kūkas gatavošanā un 3.vietu kopvērtējumā. Paldies skolotājām Indrai Bitei un Agneei Kundziņai.

 

Nov 11

Supervaroņi internetā

Š.g. 7. novembrī  3.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Indru Sproģi piedalījās radošā seminārā “Supervaroņi internetā’’. Galda spēlēs ar situāciju kartītēm par drošību internetā, skolēni ieguva zināšanas un pilnveidoja  prasmes. Ar aizraujošiem piemēriem no dzīves un animācijas īsfilmu palīdzību, skolēni guva pieredzi, kā rīkoties, ja gadās  ķibeles, kas  var gadīties ne tikai uz ielas vai mājās, bet arī internetā.

Ļoti iespējams, ka šīs iegūtās zināšanas varētu bērnus pasargāt no bīstamām situācijām virtuālajā vidē, mazināt atkarību riskus un veicinās saprātīgu moderno tehnoloģiju pielietošanu. Pasākums norisinājās Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros.

Nov 11

Mana Latvija

Nov 09

Ēdienkarte 12.11.-16.11.

1.-4.klase

5.-6.klase

Nov 08

8.NOVEMBRA DZEJAS KONKURSA REZULTĀTI

 

1.-2.klašu grupā 3.- 4.klašu grupā 5.- 6.klašu grupā
1.vieta  Edžum Kalniņam 1.vieta  Gustavam Cēlājam 1.vieta  Gabrielam Golubam
2.vieta  Esterei Ziedkalnei 2.vieta  Martai Dimdiņai 2.vieta  Ričardam Kurvinam
3.vieta  Elizabetei Gāliņai 3.vieta  Gustavam Sokolovskim 3.vieta  Markam Danielam Brižakam
    Atzinība Elisai Veisbukai

 

 

 

 

Nov 08

Digital competences and soft skills for the better future

Mūsu skola piedalās projektā:

Digital competences and soft skills for the better future

Projektā iesaistītās valstis – Latvija, Bulgārija, Grieķija, Kipra, Itālija, Spānija

Projekta mērķi:
1. Pilnveidot skolēnu un pedagogu digitālo kompetenci un prasmi jēgpilni izmantot tehnoloģijas mācību procesā
2. Pilnveidot mūsdienās nepieciešamās kompetences un prasmes, īpaši sadarbības prasmi
3. Iesaistīt skolēnus eTwinning projektos, realizējot projektos bāzētas mācīšanās pieeju
4. Paaugstināt skolēnu un pedagogu angļu valodas prasmi, sadarbojoties daudzkultūru vidē
5. Attīstīt līdera un vadīšanas prasmes, darbojoties internacionālā komandā.

Rudens brīvlaika skolotājas piedalījās mācību mobilitātē Bulgārijā. Katras projektā iesaistītās valsts skolotāji mobilitātes laikā prezentēja mācību procesā izveidoto materiālu “Manas zemes skaistums”.
Prezentācijas laikā ES valstu kolēģi tika iepazīstināti ar partnervalstu ievērojamām un nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām, kā arī dalījās pierdzē par izmantotajām darba formām un metodēm skolēnu digitālās kompetences un caurviju prasmju pilnveidei.

2.a klases skolēnu un skolotāju Anitas Krīgeres un Megijas Līvas Pīras sagatavotais materiāls.
Nozīmīgākās kultūrvēsturiskās vietas Liepājā skolēnu skatījumā.

6.a klases skolēnu un skolotāju Santas Novadas (sociālās zinības) un Kristīnes Bārdules (Latvijas vēsture) sagatavotais materiāls.
Nozīmīgākās kultūrvēsturiskās vietas Latvijas kultūrvēsturiskajos novados

6.c klases skolēnu darbi Latvijas vēsturē, “Nozīmīgas vietas un ievērojami cilvēki Liepājā“,
skolotājas Kristīne Bārdule (Latvijas vēsture), Ilona Lipska (angļu valoda)

Older posts «