Apr 09

Liepājas atklātās programmēšanas olimpiādes rezultāti

Mūsu skolēni piedalījās Liepājas atklātā programmēšanas olimpiāde 2021 konkursā 2.-6.klašu skolēniem “Labirints”.

1.vietu ieguva 6.b klases skolniece Alise Anženko, komandas “Vientuļais tūrists” vienīgā dalībniece.

Diplomu ieguva 6.b klases skolēns Ralfs Zeps.

Apsveicam!

Apbalvošana notika tiešsaistē https://fb.watch/4L-9EKWl47/

Apr 07

Zvirbulis 2021

Šogad organizētajā skatuves runas pilsētas konkursā “Zvirbulis 2021”, savus priekšnesumus sniedza arī Liepājas Centra sākumskolas 1. – 3. klašu daiļrunīgie  “Zvirbulēni ”.

2.pakāpes diplomus saņēma:

Katrīna Laukagale 2.b

Evelīna Inta  2.c

Ernests Čaunāns 2.c

Rafaels Golubs 3.a

Apsveicam!

Mar 29

Konkurss „ Tehniskā celtne”

Vairāki Liepājas Centra sākumskolas 1. – 4. klašu  skolēni aktīvi iesaistījās pilsētas BJC tehniskās jaunrades konkursā “Tehniskā celtne”.

        Skolēni  mājās individuāli veidoja dažāda dizaina celtnes no ekoloģiskiem materiāliem– zobu tīrīšanas kociņiem un zirņiem. Skolēniem bija iespēja attīstīt roku un pirkstu muskulatūru, savas tehniskās zināšanas un radošās prasmes.

       Celtnes tika vērtētas katrā klašu grupā, nosakot augstāko celtni un radošāko celtni.  Ikvienam  dalībniekiem bija interesantas un radošas celtnes, un  dažiem mūsu skolas skolēniem paveiktais arī tika novērtēts kā labākai sniegums pilsētā.

1.klašu grupā: Radošākā konstrukcija Oliveram Ivuškānam 1.b

3.klašu grupā: Radošākā konstrukcija Jānim Ivuškānam 3.c

4.klašu grupā: Augstākā konstrukcija Kirai Čīmai 4.c

                       Radošākā konstrukcija Elzai Neiburgai 4.c

Liels paldies visiem mūsu skolas dalībniekiem par centīgo  darbu un vecākiem par atbalstu!

Mar 23

Nākotnes Liepāja

Liepāja ir trešā lielākā Latvijas un desmitā lielākā Baltijas valstu pilsēta, ko par savām mājām, darba un mācību vietu ir izvēlējušies ap 70 000 cilvēku

 Pirms pavasara brīvdienām mūsu skolēni iesaistījās Liepājas pilsētas nākotnes vīzijas veidošanā – kāda būs Liepāja, kad es būšu 10 gadus vecāks.

  Radod darbus par Liepājas publiskās telpas attīstības iespējām ir tapušas grandiozas skolēnu idejas pilsētvides attīstībai. Liepāja savieno pretstatus un rada jaunas lietas – mēs defektus varam padarīt par efektiem un realitāti papildinām ar nelielu dulluma devu.

Kāda būs Liepāja pēc 10 gadiem?

Mar 21

Skolotāju mācību mobilitāte Latvijā

Sastībā ar Covid 19 pandēmiju Erasmus projekta skolotāju mācību mobilitāte Latvijā tika organizētas tiešsaistē no 2021.gada 14.līdz 19.martam, izmantojot MS Teams platformu.

Tiešsaistes mācību stundu plāni un stundu ieraksti, kuras iepriekšējās projekta mobilitātēs skolotāji no partnervalstu skolām vēroja klātienē, tika nosūtīti partnerskolām pirms tiešsaistes mobilitātes. Tiešsaistes mācību stundās bija iespējams vērot digitālās kompetences, caurviju prasmju, sadarbības prasmju pilnveidi skolēniem, IKT izmantošanu un apvērstās mācīšanās pieejas izmantošanu mācību procesā.

Tiešsaistes tikšanās sākas ar virtuālu ekskursiju Liepājas Centra sākumskolā, kurā iepazīstinājām partnervalstu skolotājus ar skolas telpām, iespējām, izmantojamajiem resursiem mācību procesā. Dalībniekiem bija iespēja noskatīties skolēnu priekšnesuma ierakstu.

Prezentācijā tika sagatavota informācija par skolu, skolas vērtībām, skolas personālu, tradīcijām un Latvijas izglītības sistēmu ar ko tika iepazīstināti partnerskolu skolotāji.

Tiešsaistē tiek organizētas profesionālas diskusijas par ierakstos vērotajās mācību stundās izmantotajām metodēm un iespējām pilnveidot skolēnu caurviju prasmes un skolēnu un skolotāju digitālo kompetenci.

Visu partnervalstu skolotāji dalījās pieredzē par darba organizāciju Covid 19 pandēmijas laikā savā valstī, izmantojamajām platformām un rīkiem, ko pielieto tiešsaistes mācību procesa organizēšanā.

Tika organizēti trīs semināri partnervalstu skolotājiem:

1. seminārs – metodes, kas tiek izmantotas skolēnu sadarbības veicināšanai,

2. seminārs – apvērstās mācīšanās pieejas izmantošanas principi un realizācijas priekšnosacījumi,

3. seminārs – skolotāju sadarbības grupu darbs un IKT rīku izmantošana mācību procesā.

Izmantojot 2019.gadā pēdējā organizētā pasākuma “Zinātnes nakts” ierakstu, skolotāji tika iepazīstināti ar ikgadējo skolas pasākumu “Zinātnes nakts”, kuru partnervalstu skolotājiem bija plānots apmeklēt klātienē. Video ierakstā varēja vērot, kā skolēni tiek motivēti apgūt zināšanas un prasmes STEM jomā, skolēnu digitālās kompetences, lasītprasmes un sadarbības prasmju pilnveidi.

Noslēguma dienā partnerskolu skolotāji tika aicināti Liepājas Centra sākumskolas skolotāju sagatavotā virtuālā ekskursijā pa Liepājas un tuvākās apkārtnes nozīmīgākajām vietām.

Tiešsaistes sanāksmē tika apspriestas projekta izvērtēšanas metodes, vērtēšanas kritēriji un katras partnerskolas veicamie darbi. Tika plānota projekta pēdējās mobilitātes organizēšana, kas paredzēta Grieķijā. Nododam stafetes kociņu saviem partneriem Grieķijā.

Paldies skolotājām, Valentinai Jautrei, Ilonai Lipskai, Svetlanai Mežai, Danai Krētainei, Baibai Saimniecei, Megijai Līvai Albertai, Oļesjai Adilovai, Indrai Bitei, Laurai Zommerovskai, Silvai Vainovskai, kas piedalījās mobilitātes plānošanā, organizēšanā, realizēšanā un aktīvi piedalījās tiešsaistes sanāksmēs, diskusijās, dalījās profesionālajā pieredzē ar projekta partnervalstu skolotājiem.

Atgriezeniskā saite no projekta partnervalstu skolotājiem mobilitātes noslēgumā

Mar 09

Liepājai 396!

Mar 04

Zvirbulis 2021

Nedaudz savādāk, bet arī šogad tika organizēts skatuves runas konkurss “Zvirbulis 2021”. Tā ir  lieliska tradīcija, kas sniedz iespēju saglabāt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru!

 Daiļrunīgie “Zvirbuļi” šogad salidoja  video priekšnesumos. Konkursā piedalijās visas Liepājas vispārizglītojošās skolas.
 3 dienas iesūtītos materiālus ar lielu prieku vērtēja aktieri Rolands Beķeris, Anete Berķe, Marita Lūriņa – Stelmakere.

Apsveicam ar iegūto 1.pakāpes diplomu

Elizabeti Gāliņu un Eimiju Baumani!

  https://www.facebook.com/LiepajasBJC – skatīt žūrijas video-novēlējumu.

Mar 03

Mans grāmatplaukta stāsts

Liepājas Centra sākumskolas 2.c klases skolnieks Kaspars Jurkovskis ir ieguvis 3.vietu Latviešu valodas aģentūras rīkotajā eseju konkursā un atzinību zīmējumu grupā „Mans grāmatplaukta stāsts“ 1.- 4. klašu skolēnu vidū.

Atzinību zīmējumu konkursā ir arī ieguvusi mūsu skolas 4.klases skolniece Elizabete Strauta.

 Konkursā tika saņemti 1090 radošie darbi (esejas, dzejoļi, domraksti un zīmējumi) gan no Latvijas, gan latviešu skolām ārzemēs (658 literārie darbi un 432 zīmējumi).

Katru gadu uzvarētāji tiek paziņoti Dzimtās valodas dienā – 21. februārī.

Mūsu skolas skolēni jau vairākus gadus šajā konkursā gūst atzinību, godalgotas vietas un iespēju savu darbu publicēt radošo darbu krājumos.

Apsveicam uzvarētājus!

Feb 24

Kur vērsties pēc atbalsta?

Feb 23

Liepājas Centra sākumskolas un Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas sadarbība

Older posts «