Mar 19

Ceļojums pa Liepājas Jūrmalas parku

19.martā 1.klases skolēni piedalījās “Ceļojumā pa Liepājas Jūrmalas parku.”

Pēc dotā maršruta skolēni apskatīja, fotografēja un pētīja dažādus Jūrmalas parka objektus.

Atgriežoties skolā, ekskursanti veidoja savu klases ceļvedi “Liepājas Jūrmalas parks”. Skolēni iegūto informāciju apkopoja un priecājās, ka drīkst  izmantot savus viedtālruņus un planšetdatorus! Pasākuma noslēgumā skolēni varēja pārbaudīt un pielietot savas iegūtās zināšanas. Skolas zālē valdīja jautrs noskaņojums, kā arī spraiga gaisotne. Visiem bija liels prieks par “ceļojumu”.

 Izskanēja jautājums, kur dosimies un ko pētīsim nākošajā ceļojumā?

Paldies un  pateicība visiem par piedalīšanos!

Mar 18

Ēdienkarte 18.03.-22.03.

1.-4.klase

5.-6.klase

Mar 15

Ceļojums pa Liepājas Jūrmalas parku

Parasti ceļojumu sākās ar tuvākās apkārtes apskati un izpēti. Pirmās klases skolēni 19.martā piedalīsies nelielā ceļojumā. Pēc dotā maršruta skolēni apskatīs dažādus Jūrmalas parka objektus. Noskaidrosim, ko mēs zinām par Liepājas Jūmalas parku!

 Iepazīsim un izpētīsim to!

Mar 14

Skolas latviešu valodas olimpiādes 5. – 6. klašu laureāti!

5.klašu grupā:

 1. vieta –Elza Vucena 5.c kl. (Sk.D.Krētaine)
 2. vieta –Pauls Veiss 5.a kl. (Sk.D.Krētaine)
 3. vieta –Marija Kalneniece  5.c kl. (Sk.D.Krētaine)

6.klašu grupā:

 1. vieta –Karīna Porcika  6.b kl. (Sk.A.Alžāne)
 2. vieta –Madara Kirpičenoka 6.b. kl.  (Sk.A.Alžāne)
 3. vieta – Alens Kozjuura 6.b kl. (Sk.A.Alžāne)

Paldies visiem skolas olimpiādes dalībniekiem!

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klašu grupā gatavojas pārstāvēt skolu pilsētas latviešu valodas olimpiādes kārtā!

                                                                          Apsveicam!

Mar 13

Plašā Masļenica

6. martā  mūsu skolā noritēja pasākums  „Plašā Masļenica” , kurā mērķis bija veicināt skolēnu interesi par krievu valodu un krievu tautas kultūru un tradīcijām, kā arī iepazīstināt ar cittautu svētkiem un to svinēšanas tradīcijām dažādās valstīs un piedāvāt skolēniem iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes svešvalodā. Pasākumam tika sagatavoti daudzveidīgi konkursi un spēles, kurās tika realizēta mācību procesa individualizācijas un diferenciācijas pieeja. Pārdomāti tika iekļauti gan izklaides, gan mācību elementi, kuri veiksmīgi ļāva realizēt izvirzītos mērķus. Pasākuma beigās bērni našķojas ar pankūkām un dzēra tēju. 

Pateicība visiem pasākuma dalībniekiem par piedalīšanos.

Pēc konkursu un vikrorīnas „Kas? Kur? Kad?” rezultātiem pirmas pakāpes diplomu saņēma 4.c klase, 2.pakāpes diplomu sanēma 5.a klase un 3. pakāpes diplomu saņema 5.c klase. Apsveicam!

Mar 11

Pilsētas matemātikas olimpiādes rezultāti:

2.vieta Joanna Šterna 4.c klase

3.vieta Ralfs Zeps 4.b klase

Apsveicam!

Mar 03

Ēdienkarte 4.03.-8.03.

1.-4.klase

5.-6.klase

Feb 28

Drošs Internets februāra izdevums

Iznācis 2019.gada FEBRUĀRA ZIŅU IZDEVUMS #21. Lasi to ŠEIT>>> 

 • Ziņo vai saņem konsultāciju “Drošs Internets” mobilajā lietotnē!
 • Kā parūpēties par sevi virtuālajā vidē?
 • Konkurss skolēniem “Izaicini savas pelēkās šūnas”!
 • TOP 10 populārākie materiāli
 • Medijpratības grāmata bērniem “Caps un ciet jeb vilks manipulators”
 • DigiSafe spēle par drošību un tiesībām internetā

Feb 28

Vecāku un skolēnu forums

2019.gada 21.februārī skolā norisinājās vecāku un skolēnu forums, kurā piedalījās 60 dalībnieki – visu klašu vecāku pārstāvji un 3.-6.klašu skolēni. Foruma mērķis bija skolas darba izvērtēšana, gatavojoties akreditācijai 2019.gada decembrī. Darbojoties grupās skolēni kopīgi ar vecākiem izteica viedokļus par ideālo skolu.

Nozīmīgākās vērtības skolā vecāku un skolotāju skatījumā ir pārliecība, ka tiks uzklausīts, cieņa, noteikumu ievērošana, sadarbība, atbildība.

Ideālā skolā, protams neiztikt bez skolotāja, klases audzinātāja, aktīva skolēna, kurš darbojas skolēnu domē. Skolotājam bērnu un vecāku skatījumā jābūt  zinošam, sirdsgudram, profesionālam, cilvēciskam, interesantam, radošam, ar labu humora izjūtu, kurš māca domāt, sniedz atbalstu katram, pats izglītojas, vieš uzticību, atraisa bērnos zinātkāri, aktīvi piedalās pasākumos, ir autoritāte. Klases audzinātājai jābūt mīļai, jaukai, stingrai, gudrai, zinošai, saprotošai, kas saliedē klasi, uzslavē, atbalsta, ir labs draugs, kura palīdz grūtos brīžos. Skolēniem jābūt aktīviem, kas organizē pasākumus un projektus gan skolā, gan ārpus tās, motivētiem, pārliecinātiem.

Ideālai skolai vecāku un skolēnu skatījumā jābūt nodrošinātai ar mācību līdzekļiem gan tehniskiem gan metodiskiem, lai būtu prieks mācīties, labāk apgūtu mācību vielu, būtu interesantāk organizētas mācību stundas. Liela nozīme ir atbilstošām klases telpām, jo skolēni tajās pavada visu mācību stundu un sakārtotā vidē ir patīkamāk uzturēties. Ideālā skolā nozīmīgas ir arī brīvpusdienas, tādējādi tiktu nodrošinātas bērnu primārās vajadzības.

Interesanti, ka par nozīmīgu mācību procesa sastāvdaļu vecāki un skolēni pirmkārt neminēja mācību stundu, bet izglītojošas ekskursijas, pamatojot ar to, ka tādējādi tiek paplašinātas skolēnu zināšanas, sasaistot mācību procesu ar reālo dzīvi, apmeklējot muzejus, uzņēmumus, dabas objektus. Šādi organizēta mācību procesa laikā tiek saliedēts klases kolektīvs, skolēni mācās uzvesties sabiedriskās vietās, padziļina klasē gūtās zināšanas. Tāpat vecāku un skolēnu skatījumā  nozīmīga ir vietējo un starptautisko projektu realizācija, mācību uzņēmumu veidošana un fakultatīvo nodarbību nodrošināšana, kuru laikā praktiskā veidā tiek paplašinātas mācību stundās gūtās zināšanas un skolēniem ir iespēja darboties sev interesējošā jomā. Ideālā skolā nozīmīgi ir arī pasākumi skolēniem un vecākiem, jo skolēni mācās plānot un gatavot pasākumus, tiek nodrošināta sadarbība starp skolu, vecākiem un skolēniem un tiek apgūtas zināšanas un prasmes praktiski darbojoties. Vecāki uzskata, ka nozīmīga ir pagarinātās dienas grupa, kurā skolēni skolotāja vadībā sagatavo mājas darbus.

Paldies vecākiem un skolēniem par dalību forumā. Jūsu viedokļi apkopotā veidā tiks iekļauti skolas pašvērtējumā. Paldies foruma ideju ģeneratorei skolas atbalsta biedrības valdes loceklei Aigai Jaunskalžei. Paldies grupu vadītājiem Aigai Jaunskalžei, Anitai Krīgerei, Ilonai Grišmanauskai, Santai Novadai.

Kristīne Bārdule

Feb 28

Esi vesels un aktīvs

No 25.-27. februārim Liepājas Centra sākumskolā 2. klasēm norisinājās  pasākums: ‘’Esi vesels un aktīvs’’  ar mērķi papildināt skolēnu zināšanas par augļa un dārzeņa labvēlīgo ietekmi uz cilvēka un popularizēt aktīvi dzīvesveidu jauniešu vidū, kas būtu noturīgi uz visu turpmāko dzīvi.

Skolēni darbojās vairākās stacijās. Vislielāko interesi izraisīja miljonāra spēle, kur bija jāzina pareizās atbildes par augļu un dārzeņu veselīgo ietekmi uz bērna  organismu un fiziskām aktivitātēm. Skolēni darbojās vairākās stacijās: vajadzēja  atpazīt  vairākus veselīgus produktus  ar garšas palīdzību, skolēni atpazina  dažādus graudaugu produktus, kā arī pareizi  salikt veselīga uztura šķīvi. Pirmās palīdzības stacijā palīdzējām  cietušajam dažādās situācijās, ja bērns aizrijies ar svešķermeni, ja  uzlējis sev virsū karstu tēju, ja asiņo deguns, atkārtojām  pareizo secību kā izsaukt neatliekamo palīdzību. Skolēni prezentēja  savas klases izstrādāto plakātu par Skolas augli un Skolas pienu.

Izvērtējot rezultātus vislabākās zināšanas parādīja 2. B klase, iegūstot 1. vietu, 2. vieta 2.c un 3. vietu ieguva 2.a klase.

Konkursu rīkoja:  sporta skolotāja: Inese Ķēniņa,

Medicīnas māsa: Rima Lagzdiņa.

Older posts «