2016./2017.m.g.

Erasmus + KA1 projekts «Mūsdienīga izglītība mūsdienīgā skolā».

Projekta Nr.2016-1-LV01-KA101-022530

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi un skolu apmeklējums (Lielbritānija, Islande, Spānija, Itālija, Vācija, Somija)

  • School Revolution – The Flipped Classroom (Itālija, Verona 27.11. – 3.12.2016.)

  • New learning environments – What kind of schools we should build in a future? (Somija. 7.05.2017. – 11.05.2017)

Somijas kultūra, vēsture, izglītības sistēma     Mūsdienīga skolas vide un mācību līdzekļi

 

Teacher Development or CLIL Exam Options Course (Apvienotā Karaliste, Liverpūle 6.08. – 19.08.2017.)

 

Erasmus + KA2 projekts «Reading is Fun».

Projekta Nr. Nr. 2016-1-RO01-KA219-024475_4.

Skolu savstarpējā sadarbība. Skolēnu lasītprasmes pilnveide, metodisko materiālu izveide, skolēnu un skolotāju mobilitātes (Latvija, Rumānija, Bulgārija, Polija).

Projekta mājas lapa

 

Viesi skolā

No Spānijas   (video par skolu)   CLIL

No Horvātijas (Job shadowing experience)