2020.gads

A cutting-edge outlook towards Science and PE

Nr. 2020-1-ES01-KA229-082996_2

Projektā iesaistītās valstis – Latvija, Igaunija, Dānija, Lielbritānija, Spānija

Visu iesaistīto pušu stāsts par savu skolu.