2020.gads

A cutting-edge outlook towards Science and PE

Nr. 2020-1-ES01-KA229-082996_2

Projektā iesaistītās valstis – Latvija, Igaunija, Dānija, Lielbritānija, Spānija

Erasmus + sadarbības projekta mācību mobilitāte Anglijā

Maija izskaņā notika otrā skolēnu apmaiņas mobilitāte Erasmus+ projektā par tēmu ”Robežu nojaukšana starp dabas zinībām un fizisko audzināšanu”. Seši  Liepājas Centra sākumskolas 5. c klases skolēni  un skolotājas Dana Krētaine, Valentina Jautre devās uz Anglijas pilsētu Kidderminsteri un nedēļu mācījās Farforest skolā.

Šīs mobilitātes laikā visi sadraudzības valstu skolēni kopīgi izzināja projekta otrās nodarbības tēmu ”Prāta darbība”. Skolēni iepazinās ar Farforest skolas tradīcijām, skolas darbības ikdienu, spēlēja sporta spēles, iepazina valsts kultūru, dabas takas. Piedzīvojumiem un iespaidiem bagāta tika pavadīta diena West  Midland safari parkā- zoodārzā. Kā arī viesskolēniem kopā ar Farforest skolēniem bija jāgatavojas un jāpiedalās Anglijai īpašajos svētkos par godu Karalienes Elizabetes platīna jubilejai – 70 gadiem Apvienotās Karalistes tronī.

Septembra nogalē sadraudzības valstu skolēnus gaidīsim ciemos Liepājas Centra sākumskolā.

Erasmus + sadarbības projekta mācību mobilitāte Mursijā, Spānijā

Jau otro gadu Liepājas Centra sākumskolas 5.klašu skolotāji un 5.C klase skolēni piedalās Erasmus +  Eiropas skolu sadarbības projektā par tēmu ”Robežu nojaukšana starp dabas zinībām un fizisko audzināšanu”.

Pirmajā mācību gadā skolēni veidoja  video sveicienu un  ekskursiju   par savu skolu, piedalījās tiešsaistes diskusijās ar citu valstu skolēniem, veidoja un pētīja mācību materiālus par dalībvalstīm, piedalījās aptaujās.

Šogad skolēnu rudens brīvdienā notika pirmā sadarbības dalībvalstu skolotāju klātienes tikšanās Spānijas pilsētā Mursijā, kurā trīs mūsu skolas skolotājas Dana Krētaine, Silva Vainovska un Ilona Lipska iepazinās ar Spānijas izglītības sistēmu, vēroja un vadīja mācību stundas, apguva CLIL (satura un valodas integrētas mācīšanās) metodiku , apguva dažādas mācību IT vietnes, diskutēja par turpmākajiem uzdevumiem projekta ietvaros un iepazina Spānijas vidi un kultūru.


Līdz nākošajai klātienes mobilitātei pavasarī skolēniem jāizveido mācību video ar vingrojumu kompleksu, jāpilda aptauja par veselīgu dzīvesveidu un jāveic pētījums sporta disciplīnā, kā arī jāpiedalās otrajā tiešsaistes videokonferencē.


Projekta ietvaros februārī vairāki 5.c klases skolēni ar pavadošajiem skolotājiem dosies pirmajā mobilitātē uz Dānijas skolu, lai kopā ar dāņu, angļu, spāņu un igauņu skolēniem veiktu projekta uzdevumus un pētījumus par veselīgu dzīvesveidu.

Projektā iesaistīto skolu skolēnu tikšanās tiešsaistē

24.martā norisinājās Erasmus KA2 projekta “A cutting-edge outlook towards Science and PE” pirmā tiešsaistes tikšanās skolēniem. Skolēni no Spānijas, Dānijas, Latvijas, Igaunijas un Lielbritānijas iepazīstināja ar sevi, uzdeva jautājumus vienaudžiem no partnervalstīm un atbildēja uz viņu uzdotajiem jautājumiem.

Visu iesaistīto pušu stāsts par savu skolu.