Category Archive: Vecākiem

Jun 27

Atskats uz Liepājas Centra sākumskolas atvērtās bērnu dienas nometnes “RAIBAIS LAIKS” darbību

3.- 15.06.2019. Liepājas Centra sākumskolā 80 dalībniekiem no 1. – 4.klasei notika radoša atpūtas dienas nometne “RAIBAIS LAIKS”. Nometnes dalībniekiem katru dienu notika radošas, izzinošas praktiskas nodarbības nometnes telpās vai ārpus tām. Katrai dienai bija sava nodarbību tēma – dalībnieki baudīja, izzināja, darbojās, klausījās, secināja par visu, kas bija un notika RAIBAJĀ LAIKĀ. Nometnes noslēguma …

Continue reading »

Jun 22

STEM nometne „Dekstera laboratorija” 10.-14.06.2019.

No š.g. 10.līdz 14.jūnijam Liepājas Centra sākumskolā norisinājās bērnu dienas nometne „Dekstera laboratorija” izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem STEM mācību priekšmetos (matemātikā, datorikā, dabas zinībās). Četras dienas notika nodarbības ar skolotājiem (viena no rīta, otra – pēcpusdienā), pārējā laikā dalībnieki darbojās kopā ar nometnes audzinātāju – veica dažādus projektus, sporta aktivitātes, veidoja lietišķās un vizuālās mākslas …

Continue reading »

Jun 12

Angļu valodas nometne

May 30

Piedzīvojumu diena ZZ Čempionāta finālā

Katru gadu  pirms Lieldienām visu skolu jaunieši Latvijā gaida īpašu notikumu –pieteikšanos ZZ čempionātam. Arī mūsu skolas 5. C klase jau otro gadu izmēģināja spēkus pārbaudījumos, lai tiktu uz fināla pasākuma aktivitātēm. Vispirms 5.c klases „Gurķīši” iestudēja īpašo  savas klases uzvaras deju un tika pusfinālā, vēl bija jāpaveic pieci – gan  individuāli, gan komandas uzdevumi, …

Continue reading »

May 29

3.KLAŠU MATEMĀTIKAS VIKTORĪNA DABĀ

28.05.2019. Liepājas jūrmalā norisinājās 3.klašu matemātikas viktorīna. Pasākuma mērķis: izmantojot netradicionālas metodes un līdzekļus, skolēniem nostiprināt matemātiskos priekšstatus un zināšanas. Skolēni darbojās komandās, nostiprinot ikdienas darbā gūtās prasmes un iemaņas, darbodamies netradicionālās situācijās un vidē. Pēc uzdevumu veikšanas, katras grupas skolēni veiksmīgi prezentēja savu darbu. Paldies visiem 3.klašu skolēniem par aktīvu līdzdalību un klases audzinātājām …

Continue reading »

May 29

Profesiju tusiņš

29.maijā  atpūtas parkā “Pērkone” 3.d un 4.b klases skolēni piedalījās  ESF  projekta Nr.8.3.5.0/16I/001″Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumā “Profesiju tusiņš”.Caur aktīvu līdzdarbošanos skolēni iepazina dažādas profesijas, uzzināja, cik dažādas tās ir un kuras ir interesantākas. Kur jāstrādā ar prātu? Kur jāstrādā ar rokām? Kas nepieciešams, lai kļūtu par ugunsdzēsēju vai policistu? Vai tā …

Continue reading »

May 28

Jautrie starti

28.05.2019. Liepājas Centra sākumskolas sporta laukumā norisinājās spraigas cīņas „Jautrajos startos”, kur otro klašu skolēni sacentās stafetēs un tautas bumbas spēlē.   Pasākuma mērķis bija sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē un attīstot fiziskās spējas. Sacensības notika divās daļās: Daudzveidīgas stafetes; Tautas bumbas spēle.   Gala rezultātā klases …

Continue reading »

May 28

Galvas rēķinu nedēļa

No  20. līdz 24. maijam skolā norisinājās konkurss „Galvas rēķinu nedēļa”.   Konkursa mērķis bija mudināt skolēnus attīstīt savu matemātisko domāšanu, un prasmi risināt galvā.   Konkurss norisinājās trīs kārtās: kārtā tika noteikti labākie skolēni galvas rēķinos katrā klasē, kuri tiks izvirzīti uz 2. kārtu. kārtā tika noteikti labākie skolēni no klašu grupas, kuri tiks …

Continue reading »

May 27

Pavasara sporta aktivitātes 4.-6. klasēm

Šo trešdien 29. maijā no plkst. 9.00 līdz ~12.00 stadionā “Daugava” norisināsies ” Pavasara sporta aktivitātes 4.-6. klasēm”. Sportosim un aktīvi pavadīsim laiku, spēlējot jau iecienīto tautas bumbu un citas spēles! Nāc un piedalies! Par izmaiņām lietus gadījumā informāciju sniegs klašu audzinātājas.

May 27

Labo darbu svētki!

Labs vārds pie laba darba vada. Labs darbs ir labam vārdam rada; Un cilvēks labs, kas labu dara, saules stars no Dieva gara. Dz. Rinkule-Zemzare 16.maijā teicām paldies skolēniem par sasniegumiem pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās. Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu! Paldies vecākiem par bērnu motivēšanu augstiem mācību sasniegumiem!

Older posts «