Category Archive: Vecākiem

Sep 16

5.b klase iepazīt Dzejas dienu tradīcijas

Ierasti gadu no gada septembrī Liepājā norisinās dažādi Dzejas dienu pasākumi gan skolās, gan pilsētas bibliotēkās un citās kultūras iestādēs. Šogad 11.septembrī 5. B klase skolēni  kopā ar literatūras skolotāju Danu Krētaini devās iepazīties ar vienu no Dzejas dienas pasākumiem  bibliotēkā „Vecliepājas rūķis”, lai satiktos ar mākslas detektīvu rakstnieci Luīzi Pastori. Rakstniece  atraktīvi pastāstīja par …

Continue reading »

Sep 06

Rudens sporta diena

Šā mācību gada pirmā sporta aktivitāte aizvadīta, un Rudens sporta dienas ceļojošais kauss ir atradis jaunu īpašnieku. 3.septembrī Rudens sporta dienā katrs mūsu skolas skolēns varēja piedalīties savas klašu grupas aktivitātēs – stafetēs un spēlēs kopā ar klases biedriem un klases audzinātāju. Darbojoties aktīvi, radoši un ar azartu, daudzi guva pozitīvas emocijas jaunajam mācību gadam. …

Continue reading »

Sep 03

Skolotāji, skolēni un viņu vecāki aicināti izmantot mācību platformu Soma.lv

Mūsu izglītības iestāde ir abonējusi mācību platformu Soma.lv, un, pieslēdzoties ar E-klases pasi, visiem skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem ir iespēja izmantot Izglītības uzņēmuma Lielvārds digitālos mācību materiālus. Soma.lv ir mācību satura platforma, kurā vienuviet ir apvienots ne tikai tradicionālais digitālais mācību saturs – mācību grāmatas, rokasgrāmatas, uzdevumu krājumi, mācību video latviešu valodā, drukājamās un …

Continue reading »

Aug 20

Pedagogu profesionālā pilnveide, gatavojoties jaunam mācību gadam

Mācību procesā izmantojot dažādus domāšanas līmeņu uzdevumus un īstenojot metodisko pieeju, kas balstīta uz mācīšanos iedziļinoties, skolēnam ir iespēja ne tikai apgūt zināšanas, parādīt izpratni un lietot apgūtās zināšanas pēc parauga, bet arī darbināt augsta līmeņa domāšanas prasmes – analizēt, sintezēt, izvērtēt, risināt problēmas. Tādējādi skolēni attīstīta savas metakognitīvās prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu konstruēt …

Continue reading »

Jun 27

Atskats uz Liepājas Centra sākumskolas atvērtās bērnu dienas nometnes “RAIBAIS LAIKS” darbību

3.- 15.06.2019. Liepājas Centra sākumskolā 80 dalībniekiem no 1. – 4.klasei notika radoša atpūtas dienas nometne “RAIBAIS LAIKS”. Nometnes dalībniekiem katru dienu notika radošas, izzinošas praktiskas nodarbības nometnes telpās vai ārpus tām. Katrai dienai bija sava nodarbību tēma – dalībnieki baudīja, izzināja, darbojās, klausījās, secināja par visu, kas bija un notika RAIBAJĀ LAIKĀ. Nometnes noslēguma …

Continue reading »

Jun 22

STEM nometne „Dekstera laboratorija” 10.-14.06.2019.

No š.g. 10.līdz 14.jūnijam Liepājas Centra sākumskolā norisinājās bērnu dienas nometne „Dekstera laboratorija” izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem STEM mācību priekšmetos (matemātikā, datorikā, dabas zinībās). Četras dienas notika nodarbības ar skolotājiem (viena no rīta, otra – pēcpusdienā), pārējā laikā dalībnieki darbojās kopā ar nometnes audzinātāju – veica dažādus projektus, sporta aktivitātes, veidoja lietišķās un vizuālās mākslas …

Continue reading »

Jun 12

Angļu valodas nometne

May 30

Piedzīvojumu diena ZZ Čempionāta finālā

Katru gadu  pirms Lieldienām visu skolu jaunieši Latvijā gaida īpašu notikumu –pieteikšanos ZZ čempionātam. Arī mūsu skolas 5. C klase jau otro gadu izmēģināja spēkus pārbaudījumos, lai tiktu uz fināla pasākuma aktivitātēm. Vispirms 5.c klases „Gurķīši” iestudēja īpašo  savas klases uzvaras deju un tika pusfinālā, vēl bija jāpaveic pieci – gan  individuāli, gan komandas uzdevumi, …

Continue reading »

May 29

3.KLAŠU MATEMĀTIKAS VIKTORĪNA DABĀ

28.05.2019. Liepājas jūrmalā norisinājās 3.klašu matemātikas viktorīna. Pasākuma mērķis: izmantojot netradicionālas metodes un līdzekļus, skolēniem nostiprināt matemātiskos priekšstatus un zināšanas. Skolēni darbojās komandās, nostiprinot ikdienas darbā gūtās prasmes un iemaņas, darbodamies netradicionālās situācijās un vidē. Pēc uzdevumu veikšanas, katras grupas skolēni veiksmīgi prezentēja savu darbu. Paldies visiem 3.klašu skolēniem par aktīvu līdzdalību un klases audzinātājām …

Continue reading »

May 29

Profesiju tusiņš

29.maijā  atpūtas parkā “Pērkone” 3.d un 4.b klases skolēni piedalījās  ESF  projekta Nr.8.3.5.0/16I/001″Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumā “Profesiju tusiņš”.Caur aktīvu līdzdarbošanos skolēni iepazina dažādas profesijas, uzzināja, cik dažādas tās ir un kuras ir interesantākas. Kur jāstrādā ar prātu? Kur jāstrādā ar rokām? Kas nepieciešams, lai kļūtu par ugunsdzēsēju vai policistu? Vai tā …

Continue reading »

Older posts «