Category Archive: Darīsim kopā

Feb 01

Lasītprasmes attīstīšana pirmsskolas vecumā

Sep 07

Lasītprasmes pilnveides iespējas

Lasītprasme, uzsākot skolas gaitas, būtiski ietekmē bērnu sasniegumus mācībās. Izglītības pētniece Bostonā Ieva Johansone izpētījusi – Latvijā bērni, kas uz skolu devās bez lasītprasmes, atpalika no vienaudžiem gandrīz vesela skolas mācību gada apjomā. Bērniem ir svarīgi redzēt citus lasām un runājam par izlasīto – vecākus, skolotājus, draugus. Viņiem ir jāredz sev apkārt cilvēkus, kuri priecājas …

Continue reading »