Darba laiki

Medicīnas māsas 8.00 – 16.00

Personāla vadītāja 8.00 – 16.00

Sociālais pedagogs

Diena Uliha iela Toma iela
Pirmdiena 8.00 – 11.20
12.00 – 12.30
13.10 – 15.00
0trdiena 8.00 – 10.10
10.50 – 12.30
13.10 – 14.20
Trešdiena 9.10 – 12.30
13.10 – 14.50
Ceturtdiena 9.10 – 11.20
12.00 – 14.50
Piektdiena 9.10 – 11.20
12.00 – 13.50

Psihologs

Diena Uliha ielā – 33 Toma ielā – 19
Pirmdiena 8.00 – 12.00 12.00 – 14.00
Otrdiena 8.00 – 14.00
Trešdiena 11.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 14.00
Piektdiena 8.00 – 14.00

Karjeras konsultants

Diena Uliha ielā – 33 Toma ielā – 19
Otrdiena 14.00 – 16.00
Trešdiena 9.00 – 11.00

Bibliotēka

Diena Uliha iela

(Solveiga Pētersone)

Toma iela

(Baiba Saimniece)

Pirmdiena 8.00 – 13.30 8.30 – 13.00
Otrdiena 8.30 – 15.00
Trešdiena 8.00 – 13.30 8.30 – 14.00
Ceturtdiena 8.00 – 13.30
Piektdiena 8.00 – 13.30 8.30 – 12.00

Pagarinātās dienas grupa

Dienas Uliha ielā (1.klases) I.Stieģele
Pirmdiena 13.00 – 17.00
Otrdiena 12.00 – 17.00
Trešdiena 12.00 – 17.00
Ceturtdiena 12.00 – 17.00
Piektdiena 13.00 – 17.00