Valsts diagnosticējošo darbu grafiks

2019./2020. mācību gadā:

 Latviešu valoda 6.kl. 19.02.

  Latviešu valoda 3.kl. 20.02.

Matemātika 6.kl. 27.02.

Matemātika 3.kl. 26.02.

Dabaszinības 6.kl. 5.03.