Valsts diagnosticējošo darbu grafiks

2018./2019. mācību gadā:

 Latviešu valoda 6.kl. 20.02.2019.

  Latviešu valoda 3.kl. 21.02.2019.

Matemātika 6.kl. 26.02.2019.

Matemātika 3.kl. 27.02.2019.

Dabaszinības 6.kl. 7.03.2019.