Valsts diagnosticējošo darbu grafiks

2021./2022. mācību gadā:

 Latviešu valoda 6.kl. 16.02.2022.

  Latviešu valoda 3.kl. 17.02.2022.

Matemātika 6.kl. 24.02.2022.

Matemātika 3.kl. 23.02.2022.

Dabaszinības 6.kl. 3.03.2022.