KA2

Digital competences and soft skills for the better future

Nr. 2018-1-BG01-KA229-047883_3

Projektā iesaistītās valstis – Latvija, Bulgārija, Grieķija, Kipra, Itālija, Spānija

Projekta mērķi:
1. Pilnveidot skolēnu un pedagogu digitālo kompetenci un prasmi jēgpilni izmantot tehnoloģijas mācību procesā
2. Pilnveidot mūsdienās nepieciešamās kompetences un prasmes, īpaši sadarbības prasmi
3. Iesaistīt skolēnus eTwinning projektos, realizējot projektos bāzētas mācīšanās pieeju
4. Paaugstināt skolēnu un pedagogu angļu valodas prasmi, sadarbojoties daudzkultūru vidē
5. Attīstīt līdera un vadīšanas prasmes, darbojoties internacionālā komandā.

Skolotāju mācību mobilitāte Bulgārijā 

Katras projektā iesaistītās valsts skolotāji mobilitātes laikā prezentēja mācību procesā izveidoto materiālu “Manas zemes skaistums”.
Prezentācijas laikā ES valstu kolēģi tika iepazīstināti ar partnervalstu ievērojamām un nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām, kā arī dalījās pierdzē par izmantotajām darba formām un metodēm skolēnu digitālās kompetences un caurviju prasmju pilnveidei.

2.a klases skolēnu un skolotāju Anitas Krīgeres un Megijas Līvas Pīras sagatavotais materiāls.
Nozīmīgākās kultūrvēsturiskās vietas Liepājā skolēnu skatījumā.

6.a klases skolēnu un skolotāju Santas Novadas (sociālās zinības) un Kristīnes Bārdules (Latvijas vēsture) sagatavotais materiāls.
Nozīmīgākās kultūrvēsturiskās vietas Latvijas kultūrvēsturiskajos novados

6.c klases skolēnu darbi Latvijas vēsturē, “Nozīmīgas vietas un ievērojami cilvēki Liepājā“,
skolotājas Kristīne Bārdule (Latvijas vēsture), Ilona Lipska (angļu valoda)

Learning/Teaching/Training activities in 35th School in Sofia, Bulgaria 23th – 28th October 2018

Programma

Learning/Teaching/Training activities at Istituto Comprensivo “Carlo V” – Carlentini – Italy1st – 6th April 2019

Programma

Skolotāju mācību mobilitāte Itālijā

Katras projektā iesaistītās valsts skolotāji mobilitātes laikā prezentēja mācību procesā izveidoto materiālu “Izspēlējam sajūtas”.
Prezentācijas laikā ES valstu kolēģi dalījās pierdzē par izmantotajām darba formām un metodēm skolēnu digitālās kompetences un caurviju prasmju pilnveidei, iepazina Latvijas nozīmīgākos vēstures notikumus no skolēnu sajūtu viedokļa.

1.klašu skolēnu 1.darbs, skolotāja Antra Berga

1.klašu skolēnu 2.darbs, skolotāja Antra Berga

1.klases filma, 3.klases tulkojums, skolotājas Antra Berga, Ilze Ziedkalne

6.klašu skolēnu darbs, skolotāja Kristīne Bārdule

Skolotāju mācību mobilitāte Kiprā

Katras projektā iesaistītās valsts skolotāji mobilitātes laikā prezentēja mācību procesā izveidoto materiālu “Iepazīsti Eiropas valstis”.
Prezentācijas laikā ES valstu kolēģi dalījās pierdzē par izmantotajām darba formām un metodēm skolēnu digitālās kompetences un caurviju prasmju pilnveidei, izzināja skolēnu skatījumā interesantus faktus par partnervalstīm.

5.c klases skolēnu darbi, skolotājas Dana Krētaine, Ilona Lipska, Baiba Millere, Svetlana Meža

 

Some interesting facts about Bulgaria;

 

Italy;

 

Cyprus;

 

SPAIN;

 

LATVIA

Skolotāju mācību mobilitāte Spānijā

Katras projektā iesaistītās valsts skolotāji mobilitātes laikā prezentēja skolas izmantotās digitālās iespējas sadarbībai ar skolēnu vecākiem.
https://prezi.com/view/E8oybLcKYGAf6JQmFQVq/

Katras projekta dalībvalsts skolēni turpināja pētīt projektā iesaistītās Eiropas Savienības valstis. Šoreiz tika apzināti partnervalstu ievērojami cilvēki, ievērojamas vietas, modernā mūzika, mūsdienu mūzika, tradicionālie ēdieni, svētki un tradīcijas. 
Attālinātās mācīšanās laikā tapuši skolēnu darbi.
Skolēni pilnveidoja prasmes:
1. atlasīt svarīgāko informāciju, izmantojot pieejamos informācijas avotus,
2. uzrakstīt svarīgāko informāciju angļu valodā,
3. norādīt izmantotos informācijas avotus.

Made with Padlet