KA1

Kompetenču pieeja mācību satura realizēšanā

Nr.2018-1-LV01-KA101-046922

Projekta mērķi:
Pilnveidot pedagogu meistarībuplānot efektīvas mācību stundas, attīstot skolēnu kompetences, balstoties uz katra skolēna individuālajām spējām un talantiem
Pilnveidot pedagogu kompetences – valodu kompetenci, tehnoloģiju kompetenci,  mācīšanās kompetenci sadarbības un savstarpējās mācīšanās kontekstā
paplašināt skolotāju izpratni par Eiropas dimensiju, sadarbojoties ar pedagogiem no citām Eiropas valstīm.


INNOVATIVE TEACHING METHODS​ Profesionālās pilnveides kursi​ Pirejā, Grieķijā​ 05.11.2018 – 9.11.2018​

GAME BASED LEARNING
Profesionālās pilnveides kursi Pirejā, Grieķijā 19.11.2018 – 23.11.2018

IDENTIFY THE HIDDEN TALENT IN YOUR CLASSROM Profesionālās pilnveides kursi Pizā, Itālijā 26.11.2018 – 30.11.2018