«

»

Dec 18

Laimes rats

Š. g. 17.decembrī jautrā un radoši nepiespiestā atmosfērā norisinājās erudīcijas konkurss ”Laimes rats” 4.klašu grupā. Skolēni savu erudīciju parādīja matemātikā, informātikā un dabaszinātnēs. Uzdevumi tika veidoti 3 līmeņos. Notika sīva cīņa starp klasēm, kur 4.b klase ieguva lielāko punktu skaitu un 1.vietu. 4.c – 2.vietu, 4.a klasei – 3.vieta un gandīz 3. vietu ieguva 4.d klase.

Pasākuma mērķis bija padziļināt interesi par matemātiku, dabaszinātnēm un IT un attīstīt erudīciju, spriešanas spējas un loģisko domāšanu.
 Eksakto zinību skolotāji ( I. Bite, S. Meža, A. Pauliņa, I. Tumpele, I. Šablovska )
Share to Google Plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.