«

»

Nov 05

Liepājas Centra sākumskolā 8.novembrī norisināsies dzejas konkurss

MĒRĶIS: Veicināt patriotisma jūtas skolēnos, izmantojot latviešu autoru dzeju

DALĪBNIEKI: Konkursā piedalās 1 – 2 skolēni no katras klases.

LAIKS: 8.novembrī plkst. 12.20 1. – 3.klašu grupa
                                plkst. 13.20 4.- 6.klašu grupa

Pieteikumu iesniegt līdz 7.novembrim Santai Novadai pa e-pastu: santa.novada@liepaja.edu.lv

VĒRTĒJUMS
• konkursu vērtē skolas izveidota žūrija.
• dalībniekus vērtē 3 vecuma grupās:

1.- 2. klašu grupa;
3.- 4. klašu grupa;
5.- 6. klašu grupa;

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (max 50 punkti):
1. Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums) – 10 punkti.
2. Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast) – 10 punkti.
3. Kontakts ar klausītāju (kam runā) – 10 punkti.
4. Skaidra dikcija un artikulācija- 10 punkti.
5. Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte) – 10 punkti.

Vērtēšana:
I pakāpe no 48 – 50 punktiem
II pakāpe no 44 – 47 punktiem
III pakāpe no 40 – 43 punktiem

Share to Google Plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.