Nodarbību cikli

Projekta ietvaros skolēniem tiek piedāvāti nodarbību cikli “Vielas un materiāli, to pārvērtības” STEM mācību priekšmetos. Šīs nodarbības vada Liepājas Universitātes mācībspēki Ludmila Karule, Roberts Jūrmalietis, Valdis Priedols

Nodarbības tiek piedāvātas talantīgajiem skolēniem teorētisko zināšanu apguvē un praktiskās nodarbības teorijas pielietošanai par fizikālajiem procesiem. Nodarbībās skolēni pilnveido praktiskā darba iemaņas un  prasmes sadarboties savā starpā.
Skolēni gūst papildus zināšanas un prasmes atbilstoši katra spējām.

RGB LED PRAKTISKĀ KONSTRUĒŠANA (Valdis Priedols)