Mācību priekšmetu olimpiādes

2021./2022. mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Skolas olimpiāde Pilsētas olimpiāde Valsts olimpiāde
Latviešu valoda 3.
  5. – 6.
Matemātika 1.– 3.
  4.
  5. – 6.
Vizuālā māksla 1.– 3.
    5. – 6.
Angļu valoda   4.
     6.
Franču valoda    6.
Vācu valoda    4.
Mājturība 6. kokapstrāde
  6. tekstila tehn.
Mūzika    5. – 6.