Mācību priekšmetu olimpiādes

2019./2020. mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Skolas olimpiāde Pilsētas olimpiāde Valsts olimpiāde
Latviešu valoda 3. 23.-27.03. 17.04.
  5. – 6. 2. – 6.03. 6.04.
Matemātika 1.– 4. 10. – 14.02. 6.03.
  5. – 6. janvāris 14.02. 26.04.
Vizuālā māksla 1.– 4. 27. – 31.01. 21.02.
  5. – 6. 27. – 31.01. 4.03.
Angļu valoda

4.

9 – 13.03. 3.04.
 

6.

20. – 24.01.

7.02.

Franču valoda

6.

4. – 8.11. 4.12. 8.02.
Mājturība 6. kokapstrāde 27. – 31.01. 20.02.
  6. tekstila tehn. 27. – 31.01. 20.02.
Mūzika    5. – 6. 27.– 31.01. 11.02.