Mācību priekšmetu olimpiādes

2020./2021. mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Skolas olimpiāde Pilsētas olimpiāde Valsts olimpiāde
Latviešu valoda
 
Matemātika
 
Vizuālā māksla
 
Angļu valoda
 
Franču valoda
Mājturība
 
Mūzika