Jun 27

Atskats uz Liepājas Centra sākumskolas atvērtās bērnu dienas nometnes “RAIBAIS LAIKS” darbību

3.- 15.06.2019. Liepājas Centra sākumskolā 80 dalībniekiem no 1. – 4.klasei notika radoša atpūtas dienas nometne “RAIBAIS LAIKS”. Nometnes dalībniekiem katru dienu notika radošas, izzinošas praktiskas nodarbības nometnes telpās vai ārpus tām. Katrai dienai bija sava nodarbību tēma – dalībnieki baudīja, izzināja, darbojās, klausījās, secināja par visu, kas bija un notika RAIBAJĀ LAIKĀ.

Nometnes noslēguma dienā dalībnieki devās organizētā izbraukuma ekskursijā uz skrundas metāllūžņu muzeju – izstādi, kur izzināja otro iespēju pamestām un nederīgām lietām, kā arī meistarklasē paši praktiski darbojās.

Starp izzinošajām nodarbībām nometnes dalībnieki kopā ar audzinātājām aktīvi un lietderīgi pavadīja brīvo laiku, kopīgi pusdienoja, devās sportiskās aktivitātēs gar Ventmalas dabas taku. Nometnes laikā notika pašu nometnes dalībnieku aktīva darbošanās skolas sporta laukumā, dalībnieki darbojās grupās nometnes medicīnas māsas sagatavotā pasākumā ar praktiskiem uzdevumiem pirmās palīdzības sniegšanā un veselīga uztura izzināšanā. Nometnes audzinātājas katru dienu organizēja un vadīja saskarsmes spēles un sportiskas kustību aktivitātes, kā arī vizuālās un lietišķās mākslas nodarbības.

Noslēgumā nometnes dalībnieki saņēma atzinības un pateicības par piedalīšanos un radošu, aktīvu iesaistīšanos visos nometnē organizētajos pasākumos un nodarbībās, kā arī katras skolotājas pozitīvus vērojumus un novērtējumu par katru skolēnu.

Paldies nometnes darba grupai!

Jun 22

STEM nometne „Dekstera laboratorija” 10.-14.06.2019.

No š.g. 10.līdz 14.jūnijam Liepājas Centra sākumskolā norisinājās bērnu dienas nometne „Dekstera laboratorija” izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem STEM mācību priekšmetos (matemātikā, datorikā, dabas zinībās).

Četras dienas notika nodarbības ar skolotājiem (viena no rīta, otra – pēcpusdienā), pārējā laikā dalībnieki darbojās kopā ar nometnes audzinātāju – veica dažādus projektus, sporta aktivitātes, veidoja lietišķās un vizuālās mākslas darbus. 

Vienu dienu skolēni devās Ekskursijā uz Skrundu, kur apskatīja metāllūžņu muzeju – izstādi, kopā  ar gidu  atklāja, kā top jaunas, interesantas lietas no vecām, nevajadzīgām, sabojātām lietām. Meistarklasē skolēni gleznoja kādu izvēlēto objektu, pēc tam veidojot savu darbu izstādi.  Apskatīja arī keramikas ražotni Grobiņas novadā, un uzzināja kā no māla rodas dažādi trauki, suvenīri.

Kopā ar skolotāju Indru Biti skolēni veica dažādus eksperimentus par silto un auksto gaisu/ūdeni un citus eksperimentus.

Ar skolotāju Ilzi Tumpeli skolēni veidoja tangram puzles ar kurām pēc tam paši arī strādāja; veidoja lidmašīnu modeļus, tad veica mērījumus, lidošanas attālumus; iejutās jauno arhitektu amatā un veidoja makaronu tiltus; veidoja daudzstūru paralēlskalni – kalendāru.

Muzejpedagoģijas nodarbībā izzināja senos svarus un mērus, darbojās grupās.

Datorikas nodarbībā ar skolotāju Svetlanu Mežu skolēni mācījās programmēt robotus, veidoja savas animācijas, mācijās filmēt un montēt video.

Pēcpusdienās norisinājās saskarsmes vingrinājumi, āķīgie jautājumi un uzdevumi, burtu spēle, dažādas atpūtas spēles un rotaļas ar nometnes audzinātāju.

Nometnes noslēgumā visi nometnes dalībnieki saņēma pateicības un nelielas dāvaniņas par nometnē pavadīto laiku. Katrs bērns saņēma pateicības vārdus par sevi, un savu ieguldīto darbu nometnes laikā. Visi bērni nometnes laikā „Dekstera laboratorijā” krāja uzlīmes par labajiem darbiem. Aktīvākie saņēma arī balvas.

Kopīgi viens otram sniedzām arī atgriezenisko saiti par nometnē paveikto, piedzīvoto un cerēto. Noskaidrojām, kas nometnes laikā vislabāk ir paticis, ko nekad neaizmirsīs, un anketā uzklausījām arī skolēnu viedokli un ieteikumus nākamajam gadam. Skolēnu uzdevums bija novērtēt nometni 10 baļļu sistēmā, kur pēc skolēnu vērtējumu nometne vidēji ieguva  9,31 balles.

Jun 12

Angļu valodas nometne

Liepājas Centra sākumskolas

Angļu valodas nometne  “An apple a day keeps the doctor away!”

            No š.g. 3.līdz 7.jūnijam Liepājas Centra sākumskolā 1. – 6.klašu skolēniem norisinājās izglītojoša dienas nometne nometne „An apple a day keeps the doctor away!” izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem multidisciplinārā jomā projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.   

            Nometne norisinājās 5 dienas. No pirmdienas līdz ceturtdienai notika 2 nodarbības ar skolotājiem  (viena no rīta, otra – pēcpusdienā), un pārējā laikā dalībnieki strādāja kopā ar nometnes audzinātāju – veica dažādus uzdevumus, sporta aktivitātes. 

1.dienā nodarbības notika ar skolotājām Valentīnu Lagzdiņu un Ilzi Ziedkalni. Šajā dienā nodarbību tēma bija „Healty eater” (veselīgs ēdājs), kuru laikā skolēni angļu valodā pārrunāja veselīga uztura nepieciešamību un to, kas tad īsti ir veselīgs uzturs. Skolēni paši taisīja savu „pusdienu kastīti”, un apguva jaunus vārdiņus angļu valodā.

Pēcpusdienā skolas pagalmā norisinājās spēles un rotaļas ar nometnes audzinātāju.

2.dienā nodarbības vadīja skolotājas Valentīna Lagzdiņa un Ilze Ziedkalne. Šīs dienas nodarbību tēma bija „Be fit!”. Dienas laikā skolēni runāja par aktīvu dzīvesveidu, nodarbojās ar dažādām kustību aktivitātēm un piedalījās dažādās stafetēs.

Pēcpusdienā kopā ar skolotāju Aigu Otaņķi un futbola treneri Agri norisinājās dažādas stafetes un uzmanības vingrinājumi skolas pagalmā.

3.dienā nodarbības vadīja Inguna Lauva un Baiba Millere. Trešās dienas nodarbību tēmas bija “Let’s cook!” un „Vitamins in fruit and vegetables”. Šajā dienā skolēni kopā ar skolotājām gatavoja gan augļu, gan dārzeņu salātus, kurus pēc tam kopīgi arī nogaršoja. Kopā ar skolotāju Baibu Milleri skolēni nodarbībās pārrunāja par vitamīniem dažādos augļos un dārzeņos, to nozīmi, veidoja plakātus.

Brīvajā laikā nometnes dalībnieki kopā ar nometnes audzinātāju Aigu Otaņķi devās uz parku, kur kopīgi spēlēja skolēnu iemīļoto tautas bumbu.

4.dienā atkal strādājām kopā ar skolotāju Ingunu Lauvu un Baibu Milleri. Šajā dienā nodarbības tēmas skolēniem bija „Fruit and vegetable smoothies” un “A hard day? Relax yourself!”. Nodarbību laikā skolēni gatavoja vitamīnu bumbu – smūtiju, minēja krustvārdu mīklas un mācījās, kā pēc garas un smagas dienas relaksēties.

Pēcpusdienā skolēni devās skolas pagalmā, kur svaigā gaisā nodevās dažādām rotaļām un spēlēm.

5.dienā skolēni devās ekskursijā uz Aizputes Ideju māju un Cīravas Mežaparku.

Ideju mājā mums pastāstīja par jauniešu iespējām Aizputē un iepazīstināja ar brīvprātīgo no Grieķijas, kurš angļu valodā stāstīja par savu brīvprātīgo darbu, pienākumiem, Grieķiju un saviem iespaidiem par Latviju. Kopīgi arī pamuzicējām. Pēc tam devāmies uz Cīravas Mežaparku, kur 4 gidu – lāča, kaķa, leoparda un raganas pavadībā devāmies pārgājienā pa parku, un piedalījāmies dažādās aktīvās un dabu izzinošās aktivitātēs. Pēc ekskursijas papusdienojām Cīravas Mežaparka piknika vietā un devāmies atpakaļ uz Liepāju.

Nometnes noslēgumā visi nometnes dalībnieki saņēma pateicības un nelielas dāvaniņas par nometnē pavadīto laiku. Katrs bērns saņēma pateicības vārdus par sevi, un savu ieguldīto darbu nometnes laikā. Visi bērni nometnes laikā “An apple a day keeps the doctor away!” krāja uzlīmes. Aktīvākie saņēma arī balvas.

Kopīgi viens otram sniedzām arī atgriezenisko saiti par nometnē paveikto, piedzīvoto un cerēto. Noskaidrojām, kas nometnes laikā vislabāk ir paticis, ko nekad neaizmirsīs un anketā uzklausījām arī skolēnu viedokli un ieteikumus nākamajam gadam. Noslēgumā skolēnu uzdevums bija novērtēt nometni 10 baļļu sistēmā, kur pēc skolēnu vērtējumu nometne ieguva  9,3 balles.

Pateicamies par sadarbību visiem nometnē iesaistītajiem pedagogiem un skolēniem!

May 30

Piedzīvojumu diena ZZ Čempionāta finālā

Katru gadu  pirms Lieldienām visu skolu jaunieši Latvijā gaida īpašu notikumu –pieteikšanos ZZ čempionātam. Arī mūsu skolas 5. C klase jau otro gadu izmēģināja spēkus pārbaudījumos, lai tiktu uz fināla pasākuma aktivitātēm. Vispirms 5.c klases „Gurķīši” iestudēja īpašo  savas klases uzvaras deju un tika pusfinālā, vēl bija jāpaveic pieci – gan  individuāli, gan komandas uzdevumi, kuros bija erudīcijas jautājumi, elektrodrošības uzdevumi, radoši digitāls mājas darbs un jānofilmē fizikas eksperiments. To visu paveicot, klasei izdevās nokļūt uz ZZ čempionāta fināla pasākumu, kas šogad norisinājās 23.maijā Ropažu 333 sporta trasē. 

     Lai arī finālā godalgotas vietas netika šogad iegūtas, piedalīšanās šai pasākumā jau bijā īpašs notikums, jo visas dienas garumā bērni veica interesantus komandu pārbaudījumus –brauca ar laivu, pieveica sarežģītus šķēršļus, kāpa klinšu sienā, orientējās mežā, brauca ar kartingiem un neparastiem lielriteņiem, spēlēja milzīgu domino un veica elektrodrošības uzdevumus,  veldzējās no karstuma ūdens peldēs un noslēgumā jautri izlēkājās un dziedāja kopā ar grupu „Bermudu divstūris”.

                                                  „ Mēs darām kopā – kopā ir labāk!” – Gurķīšī!!!

May 29

3.KLAŠU MATEMĀTIKAS VIKTORĪNA DABĀ

28.05.2019. Liepājas jūrmalā norisinājās 3.klašu matemātikas viktorīna.

Pasākuma mērķis: izmantojot netradicionālas metodes un līdzekļus, skolēniem nostiprināt matemātiskos priekšstatus un zināšanas.

Skolēni darbojās komandās, nostiprinot ikdienas darbā gūtās prasmes un iemaņas, darbodamies netradicionālās situācijās un vidē.

Pēc uzdevumu veikšanas, katras grupas skolēni veiksmīgi prezentēja savu darbu.

Paldies visiem 3.klašu skolēniem par aktīvu līdzdalību un klases audzinātājām par atbalstu!

Skoltāja: I.Žimante

May 29

Pavasara sportisko aktivitāšu rezultāti

Šis mācību gads noslēdzas ar sportiskajām aktivitātēm 4.-6.klašu skolēniem. Dažādās spēlēs un stafetēs izaicinājām savu sportisko azartu un prasmi sadarboties savā starpā.

Labākie mūsu vidū – 4.A, 5.C un 6.C klases!

Pavasara sportisko aktivitāšu rezultāti

4.klases

Klase

Tautas bumba

Čūska aplī

Konusu mežs

50 zaķi

Zvejnieks

Un ZZ

Punkti

Vieta

4.A

1

1

2

1

1

6

1.

4.C

2

2

1

3

2

10

2.

4.D

3

3

3

2

3

14

3.

 

5.klases

Klase

Tautas bumba

Čūska aplī

Konusu mežs

50 zaķi

Zvejnieks

Un ZZ

Pret-stafete

Punkti

Vieta

5.A

2

2

3

3

1

2

11

2.

5.B

3

2

2

2

3

1

11

3.

5.C

1

1

1

1

2

3

9

1.

 

6.klases

Klase

Futbols

Tautas

bumba

Lecam

aukla/div-

pongs

Zvejnieks

Un ZZ

Bumba

Un krāsas

Punkti

Vieta

6.A

3

3

3

1

1

11

2.

6.B

2

2

1

3

3

11

3.

6.C

1

1

2

3

2

9

1.

May 29

Profesiju tusiņš

29.maijā  atpūtas parkā “Pērkone” 3.d un 4.b klases skolēni piedalījās  ESF  projekta Nr.8.3.5.0/16I/001″Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumā “Profesiju tusiņš”.
Caur aktīvu līdzdarbošanos skolēni iepazina dažādas profesijas, uzzināja, cik dažādas tās ir un kuras ir interesantākas. Kur jāstrādā ar prātu? Kur jāstrādā ar rokām? Kas nepieciešams, lai kļūtu par ugunsdzēsēju vai policistu? Vai tā ir taisnība, ka ļoti daudz jāmācās, lai kļūtu par ārstu?
To visu noskaidroja  profesiju pieturās-darbnīcās, kur skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un praktiski darbojās, izmēģinot savas prasmes un zināšanas.
Pasākumā dalībnieki prezentēja savu profesiju  muzikāli – 3.d klase bija pavāri, 4.b klase – lidotāji, lidostas darbinieki. Pasākuma  dalībnieki saņēma arī balvas un fotografējās.

May 28

Jautrie starti

28.05.2019. Liepājas Centra sākumskolas sporta laukumā norisinājās spraigas cīņas „Jautrajos startos”, kur otro klašu skolēni sacentās stafetēs un tautas bumbas spēlē.

 

Pasākuma mērķis bija sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē un attīstot fiziskās spējas.

Sacensības notika divās daļās:

  1. Daudzveidīgas stafetes;
  2. Tautas bumbas spēle.

 

Gala rezultātā klases ieguva diplomus par piedalīšanos:

1.vietu ieguva 2.a klase

2.vietu ieguva 2.b klase

3.vietu ieguva 2.c klase.

 

Apsveicam vietu ieguvējus!

Paldies visiem 2. klašu skolēniem un skolotājiem par aktīvu līdzdalību!

May 28

Galvas rēķinu nedēļa

No  20. līdz 24. maijam skolā norisinājās konkurss

„Galvas rēķinu nedēļa”.

 

Konkursa mērķis bija mudināt skolēnus attīstīt savu matemātisko domāšanu, un prasmi risināt galvā.

 

Konkurss norisinājās trīs kārtās:

  1. kārtā tika noteikti labākie skolēni galvas rēķinos katrā klasē, kuri tiks izvirzīti uz 2. kārtu.
  2. kārtā tika noteikti labākie skolēni no klašu grupas, kuri tiks izvirzīti uz 3. kārtu jeb finālu.
  3. Finālā tika noskaidroti uzvarētāji*:

1.vieta – Karīna Spulde (6.c klase)

2.vieta – Pauls Veiss (5.a klase)

3.vieta – Dāvids Rūdolfs Lapinckis (6.a klase)

Atzinības saņēma*:

Kristens Kristlībs

Gustavs Jēkabs Knapšis

Kaspars Slaidiņš

Leonards Ozols

Paula Oleksa

Roberts Kursinskis

 

Apsveicam vietu ieguvējus!

Paldies visiem 4. – 6. klašu skolēniem par aktīvu līdzdalību!

*Diplomi tiks pasniegti liecību dienā.

 

Matemātikas skolotājas: I. Tumpele, A. Pauliņa, I. Šablovska

May 27

Pavasara sporta aktivitātes 4.-6. klasēm

Šo trešdien 29. maijā no plkst. 9.00 līdz ~12.00 stadionā “Daugava” norisināsies ” Pavasara sporta aktivitātes 4.-6. klasēm”.

Sportosim un aktīvi pavadīsim laiku, spēlējot jau iecienīto tautas bumbu un citas spēles!

Nāc un piedalies!

Par izmaiņām lietus gadījumā informāciju sniegs klašu audzinātājas.

Older posts «

» Newer posts