Nov 04

K. Barons un dainas

31.oktobra pēcpusdienā Toma ielas skolā norisinājās konkurss 4.-6.klašu skolēniem „K. Barons un dainas”.

Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu  zināšanas un interesi par K. Barona ieguldījumu valsts kultūrā. Katras klases pārstāvji aktīvi  veica  pasākuma vadītājas Danas  Krētaines  sagatavotus septiņus  uzdevumus  par K. Barona personību un  latvju dainu tekstiem. Žūrija izvērtēja pēc noteiktiem kritērijiem  10 komandu veikumu. Lai arī punktu skaits bija visām klašu komandām ļoti līdzīgs, ar nelielu pārsvaru   augstāko rezultātu  uzrādīja un ieguva 1.vietu 6.b klase, otrajā  vietā atstājot 4.a klasi, bet 3.vietā 5.d klasi.

Par pasākuma omulību rūpējās pats  K.Barons  – rosinot skolēnus aktīvāk veikt uzdevumus, uzdodot jautājumus par paveikto katrā pārbaudījumā un atraktīvi skolēnus iepriecinot ar savām 19.gs. manierēm uzdevumu starplaikos. Barona tēlā  jau trešo gadu iejutās 8.klases skolēns – Ralfs Jēkabsons.

Oct 31

Ēdienkarte 4.11.-8.11.

1.-4.klase

5.-6.klase

Oct 30

KARJERAS NEDĒĻĀ 14. – 18.oktobrim 2019

Karjeras nedēļā visu klašu skolēni sadarbībā ar saviem vecākiem izvēlējās kādu no vecāku profesijām, vienojās ar uzņēmuma vadību un vecāku, kurš labprāt uzņēma sava bērna klasi un iepazīstināja ar savu profesiju, saviem darba pienākumiem, kā arī uzņēmuma, kur strādā, darbību kopumā. Profesijas pārstāvis atbildēja uz bērnu sagatavotajiem  interesējošajiem jautājumiem.

Dažās klasēs vecāki paši ieradās uz klasi un runāja par savu darbu un profesiju ar skolēniem skolā klases stundā.

Paldies par atsaucību un ieinteresētību klašu audzinātājiem un bērnu vecākiem!

Citas bildes skaties attēlu galerijā.

Oct 28

Ēdienkarte 28.10.-1.11.

1.-4.klase

5.-6.klase

Oct 28

Liepājas Centra sākumskolā 7.novembrī norisināsies dzejas konkurss

MĒRĶIS

Veicināt skolēnu kultūras izpratni, lietpratību pašizpausmes mākslā un pilsonisko līdzdalību.

 UZDEVUMI

  1. Attīstīt un pilnveidot skolēnu skatuves runas kultūru.
  2. Sekmēt skolēnu interesi par latviešu literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

DALĪBNIEKI

Konkursā piedalās 1 – 2 skolēni no katras klases.

 LAIKS

 7.novembrī plkst. 12.20 

Pieteikumu iesniegt līdz 5.novembrim Solveigai Kūlainei e-pastā: solveiga.kulaine@gmail.com

VĒRTĒJUMS

  • konkursu vērtē skolas izveidota žūrija.
  • dalībniekus vērtē 2 vecuma grupās:

1.- 4. klašu grupa;

5.- 6. klašu grupa;

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (max 10 punkti):

  1. Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums);
  2. Kontakts ar klausītāju (kam runā);
  3. Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte);

Vērtējumu var ietekmēt: vizuālais tēls (apģērbs, stāja),attieksme pret notiekošo (klausos, skatos, piedalos), teksta izvēle.

Ieteikumi:

1.ieteicamais darba apjoms 1.- 4. kl. 12 rindiņas, 5. – 6. kl. 16 rindiņas;

2.konkursa dalībnieks nerunā iepriekšējā gadā jau runāto dzeju;

3.izvēlēties mazāk atpazīstamu autoru dzeju.

Oct 24

Tautasdziesmu rīti

No 30. oktobra līdz 1. novembrim (3 rītus) skolā notiks tautasdziesmu rīti.

Skolēni no 8:00-8:30 tiek aicināti norunāt 10 tautasdziesmas no galvas un  papildināt savas sekmes ar pozitīviem vērtējumiem latviešu valodā vai literatūrā!

Oct 24

Krišjāņa Barona konkurss

Godinot Krišjāņa Barona veikumu Latvijas kultūras un tradīciju mantojuma saglabāšanā tradicionāli Toma ielas skolā 4.-6. klašu skolēniem 31. oktobrī 14:00 notiks erudītu konkurss “K. Barons un dainas”.

Oct 23

Platformas SOMA.LV jaunumi!

👉 Svaigas ziņas no mācību platformas Soma.lv!

Vēlamies iepazīstināt Jūs ar inovatīvo Viedgrāmatu, kurā apkopotas mūsdienīgas un interaktīvas mācību tēmas, izzinoši un zinātniski precīzi mācību video, pašpārbaudes jautājumi un uzdevumi, lai varētu sekot līdzi savam progresam.

Šobrīd Viedgrāmatā ir apkopotas dažādas tēmas matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā un sociālajās zinībās no 5. līdz 9. klasei, taču Viedgrāmata ar jaunām tēmam tiek papildināta nepārtraukti.

https://jaunumi.lielvards.lv/viedgramata-814daf6fc273

Oct 18

Skolotāju dienas labākie skolotāju EKSPERTI

4.KLASE

1.vieta (12 atminēti skolotāji)

Elīna Vīksne 4.a

2.-3.vieta ( 9 atminēti skolotāji)

Paula Pope 4.a

Elza  Valdmane 4.a

Betrise Laipeniece 4.a

Zane Kemte 4.a

5.-6.KLASE

1.vieta  (13 atminēti skolotāji)

Elza Vucena 6.c

Emīlija Kūlaine6.c

2.vieta (11 atminēti skolotāji)

Pauls Veiss 6.a

3.vieta (10 atminēti skolotāji)

Emīlija Kirhnere 6.a

Oct 16

Glītrakstīšanas konkurss

Otro klašu skolēni 14. oktobrī piedalījās skolas glītrakstīšanas konkursā.

Apsveicam uzvarētājus!

 

EVELĪNA NERETA – 1. VIETA

GRĒTHENA JANSONE – 1. VIETA

DĀRTA KIRŠA – 2. VIETA

SOFIJA BRAŠA – 2. VIETA

MEGIJA PLINTA – 3. VIETA

YELIZAVETA SHAPOVALOVA – ATZINĪBA

 

Paldies par darbu!

Older posts «

» Newer posts