Sep 02

Ēdienkarte 5.-9. septembrim

Sep 02

Lai jaunajā mācību gadā izdodas sasniegt savus mērķus, gūt jaunas zināšanas, labas sekmes, daudz enerģijas un lielus panākumus.

Aug 22

1.septembris

Jūn 17

Lasīt var jautri!

Mācību gada izskaņā 5.klašu skolēni  literatūras stundās iesaistījās  stāstījumā par savas izlasītās grāmatas varoni un īpaši tam gatavojās izveidojot somu, uz kuras bija radoši jāattēlo grāmatas varonis. Stāstījumi bija aizraujoši un oriģināli. Skolēni vēlētos biežāk  šādi un netradicionāli  sagatavoties un uzstāties arī par citām mācību tēmām.

Lai veicas arī vasarā atrast katram skolēnam mirkli laika lasītpriekam!

Jūn 07

5.a klases tradīcija, katru mācību gadu noslēdzot…

5.a klase mācību gada nobeigumā kopā ar vecākiem tikās pie Karīnas Trukšes Bārtas pag. “Štolcmaņos”, lai atpūstos, nosvinētu, pārdomātu, pasportotu un visādi citādi jautri, bezrūpīgi pavadītu kopīgi laiku. Rosība bija liela, laiks lutināja. 
Paldies par rūpēm un jauko uzņemšanu Karīnas vecākiem! 

Jūn 03

5.a klases izglītojošā ekskursija “Izdzīvošanas skola” 

Pasākuma laikā instruktora vadībā dienu skolēni sāka ar fiziskām aktivitātēm, tad mācījās sadarboties, veicināt komunikāciju pāros un grupās, palīdzot cits sitam sarežģītos apstākļos. Apguva praktiskās iemaņas pārvarēt dažāda rakstura krīzes situācijas, mācījās rūpēties par savu un citu veselību, drošību un dzīvību. Skolēnus rosināja domāt par svarīgām dzīves vērtībām – savstarpējo cieņu, atbildību, raksturu un mērķtiecību. 
Šo visu apguva, orientējoties mežā – mācoties iekurt ugunskuru, meklējot vidē ūdeni un kā to apstrādāt lietošanai. Apguva prasmes palīdzēt cietušajam mežā un to nogādāt drošā vidē. Pasākuma nopietnību un sarežģītību pastiprināja nelabvēlīgie laika apstākļi – lietus! Pēc dienas notikumiem skolēni bija izlijuši, taču pozitīvi noskaņoti, apmierināti un priecīgi par iegūto un izbaudīto kopīgi pavadīto laiku. 

Jūn 03

Nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem

Nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no 6. līdz 10. jūnijam plkst. 9.00 – 10.45 pie nākamajiem klašu audzinātājiem.

10. jūnijā plkst. 9.00 (kamēr bērni nodarbībās) īsa informatīva sanāksme vecākiem aktu zālē par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu.

Jūn 01

Izzinoša ekskursija uz Liepājas Dabas māju

Liepājas Centra sākumskolas 3.c klases skolēni devās vienreizējā piedzīvojumā uz Zirgu salas Dabas māju, kur aizraujošā un saistošā veidā ekskursijas organizatore Justīne Rusakova pastāstīja par izveidoto interaktīvās vides zinātņu ekspozīciju, kā arī Austrālijas skudrām un Madagaskaras šņācējprusakiem.  Skolēni varēja tos aplūkot, kā arī ieskatīties mikroskopos, izpētīt cilvēka ķermeni, putna attīstības stadijas un citus dabas procesus. Skolēni darbojās grupās, spēlējot dažādas izzinošas spēles, gūstot jaunas zināšanas un papildinot esošās caur pilnīgi citādu kompetenču pieeju mācībām.  Paldies Dabas mājas pedagogiem par interesanto nodarbību un viesmīlību!

Jūn 01

Matemātikas pēcpusdiena dabā

26.05.2022. Liepājas parkā norisinājās 3.klašu matemātikas pēcpusdiena.

Pasākuma mērķis: izmantojot netradicionālas metodes un līdzekļus, skolēniem nostiprināt matemātiskos priekšstatus un zināšanas.

Klases darbojās komandās, nostiprinot ikdienas darbā gūtās prasmes un iemaņas, darbodamies netradicionālās situācijās un vidē.

Lai arī laika apstākļi mūs nelutināja, skolēni ar aizrautību veica dažādus netradicionālus uzdevumus. 3.c klasei vislabāk veicās matemātisko terminu  mīklu minēšanā, bet 3.a un 3.b veiksmīgi veica uzdevumus ar mēriem…

Pēc paveiktā, katras grupas skolēni prezentēja savu darbu.

Paldies visiem 3.klašu skolēniem par aktīvu līdzdalību un klases audzinātājām par atbalstu!

Skoltāja: I.Žimante

Jūn 01

Sirdī plaukstas lieluma pavasaris

25.maijā Liepājas Centra sākumskolas 3.c klasē norisinājās slavenu ārzemju un pašmāju mūzikas grupu un dziedātāju saiets. Konkursa mērķis bija: sekmēt audzēkņu radošo ideju attīstību un pilnveidošanu, attīstīt un pilnveidot skolēnu ritma izjūtu un skatuves kultūru, veidot uz kopīgām interesēm balstītu sadraudzību.

Skolēni pēc Covid pandēmijas beidzot bija sagaidījuši savu pirmo skolas Popielu :  “Sirdī plaukstas lieluma pavasaris”.

Pasākums  ietvēra sevī jautru piedzīvojumu un arī pārdzīvojumu, jaunu pieredzi un iespaidus. Tas ir izaicinājums – ir jātiek galā ar uztraukumu, ir jāuzdrīkstas, jābūt atraktīvam un daudzpusīgam.

Piedalīšanās nebūtu iespējama bez skolēnu vecāku palīdzības, atbalsta un sadarbības, jo bez regulāriem mēģinājumiem te neiztikt. Bērni mācījās, ko nozīmē būt un strādāt komandā. Daļai priekšnesumu bija iestudētas sarežģītas deju kustības.

Skolēnu priekšnesumi apliecināja, cik radoši, daudzpusīgi un atraktīvi ir bērni, un, cik vērtīgi ir piedāvāt viņiem dažādu ārpusskolas nodarbību apmeklēšanu, kas dod lielu artavu priekšnesumu kvalitātei. Vairākos priekšnesumos bija manāmi bērni, kuri uz skatuves jūtās kā zivis ūdenī. Galvenais ir visu izdarīt no sirds, tad jau viss izdosies, bet sacensību gars nebija nekur pazudis, un vēlme gūt panākumus un uzvarēt bija pilnīgi jaušama. Apsveicam uzvarētājus! Gaidīsim jaunus izaicinājumus 4. klasē!

               Klases audzinātāja: Ilze Žimante

Older posts «

» Newer posts