Apr 30

“Kas un kāpēc jāzina par 1990.gada 4.maiju”

Kopš 4.maija deklarācijas pieņemšanas apritējuši jau 30 gadi. TV projekts “Tava klase” skolēniem piedāvā īpašu raidījumu “Kas un kāpēc jāzina par 1990.gada 4.maiju”.

            Raidījums piedāvā paraudzīties uz to, kādas iespējas jauniešiem ir šobrīd Latvijā un kādas tās bija toreiz, PSRS laikos. Laiki mainījušies, bet jauniešu izaicinājumi kā vienmēr – ir un paliek neatkarīgi no laika un politiskās iekārtas.

https://www.tavaklase.lv/programma/kas-un-kapec-jazina-par-1990-gada-4-maiju/

Apr 22

Paldies, vecāki,  par jūsu milzīgo ieguldījumu attālinātā mācību procesa nodrošināšanā! Paldies jums arī par labajiem vārdiem, ko saņemam. Tie mums, skolas vadībai un skolotājiem, dod spēku un enerģiju  darboties tālāk!

Apr 22

Brīnišķīgi darbi!

Mēs turpinām radoši strādāt attālināti un veidot skaistus,  oriģinālus darbiņus no dabas materiāliem! Liels paldies skolēnu vecākiem un vecvecākiem par sadarbību un atbalsta sniegšanu saviem bērniem darba procesā!

Apr 20

Palīgs vecākiem – kā motivēt skolnieku

 1. Veidosim attiecības ar bērniem pozitīvas, atbalstošas, cieņpilnas. Spēlēsim ar bērniem “vienā komandā”, nekad PRET viņiem. Tas palīdzēs mums būt tiem, kuros bērns visvairāk ieklausīsies. Dusmas, draudi, manipulācijas lielākoties ir neefektīvi līdzekļi, jo sagrauj attiecības, būtiski izmaina to kvalitāti. Atcerēsimies, ka mūsu kā vecāku uzdevums ir iemācīt bērniem būt atbildīgiem, iemācīt patstāvīgi domāt, analizēt un pieņemt pareizos lēmumus nevis vienkārši izpildīt komandas.
 2. Lietosim “Ja tu, tad…” noteikumu. Viena no dzīves mācībām ir, ka labumus saņemam pēc labi padarīta darba. Svarīgi ieviest šo noteikumu jau agrīni un ikdienišķās situācijās. Tādējādi mēs palīdzam bērnam veidot struktūru, attīstīt prasmes plānot, paredzēt.
 3. Palīdzēsim iemācīties mācīties. Ja bērna mācību rezultāti pazeminās, neatkarīgi no tā, vai bērns to vēlas vai nē, mēs vecāki esam iesaistīti situācijā. Mūsu uzdevums ir radīt struktūru, kārtību, ko viņš nespēj pats. Piemēram, mācību laika plānošana, TV un video spēļu ierobežošana vai liegšana, mājas darbu atrādīšana, papildus lasīšana, zvanu ierobežošana mācību laikā – ar mērķi attīstīt labu un kvalitatīvu darba / mācīšanās ētiku.
 4. Jautāsim pedagogiem. Analizēsim bērna sekmes un mācīšanās procesu kopā ar skolotājiem. Pedagogiem vienmēr ir savs redzējums un novērojumi par bērna darbu. Veidosim kopīgus plānus, kā palīdzēt bērnam strukturēt mācību procesu, lai mācīšanās kvalitāte augtu. Nereti tas nozīmē pārliecināties, vai bērns izdarījis.
 5. Skaidri noteikta mācīšanās vieta.Vērosim savu bērnu mācīšanās procesu, analizēsim apstākļus, kas palīdz un kas traucē mācīšanās procesu. Svarīgi nodrošināt piemērotu vietu un apstākļus, lai bērns netraucēti varētu mācīties.
 6. Mācīsim veidot darāmo darbu kalendāru. Mācīsim plānot mācīšanās procesu savlaicīgi, veidosim izpildāmo uzdevumu sarakstu ik dienas.
 7. Būsim laipni, bet stingri. Svarīgi būt laipniem, izpalīdzīgiem, konsekventiem savā rīcībā, nevis kontrolējošiem un nosodošiem. Centīsimies uzsvaru likt uz atbalstu un iedrošinājumu nevis uztraukumu un neapmierinātību.
 8. Mācīsim līdzsvaru dzīvē. Svarīgi redzēt un pazīt bērna dzīvi kopumā. Būtiski ir ne tikai mācību sasniegumi, bet arī attiecības ar līdzcilvēkiem, ārpusskolas intereses, ģimenes tradīcijas un citas aktivitātes. Palīdzēsim attīstīt dzīvesprasmes un mācīsim bērniem sirdsgudri dzīvot. Mācīsimies nepārsteigties ar saviem apgalvojumiem un pārmetumiem, tā vietā akcentēsim bērna pozitīvos sasniegumus un prasmes. Nevispārināsim lietas, dzīvosim un problēmsituācijas risināsim šeit un tagad. Visas cilvēka prasmes attīstās pakāpeniski.
 9. Atbalstīt un motivēt savu bērnu – nepadoties pie grūtībām.

Ieteikumi, ko darīt, ja saprotat, ka esat krīzē:

 • Atpūties vairāk nekā parasti;
 • Runā vairāk ar citiem par notiekošo;
 • Atceries, ka tavas izjūtas ir normālas reakcijas uz smagu stresa situāciju;
 • Atļauj sev justies slikti un runāt par to ar citiem;
 • Uzturi ierasto dienas režīmu;
 • Ēd sabalansētu un regulāru uzturu, pat ja tev negribas;
 • Vingro un vairāk kusties;
 • Raksti dienasgrāmatu, zīmē, raksti dzejoļus, vēstules.

Ieteikumi ģimenes locekļiem, tuviniekiem un draugiem:

 • Uzmanīgi klausīties;
 • Pavadīt laiku ar šo cilvēku;
 • Piedāvāt savu klātbūtni, pat ja viņš nav lūdzis;
 • Apliecināt, ka viņš ir drošībā;
 • Palīdzēt viņam ikdienas darbos;
 • Ļaut pabūt vienam;
 • Neuzņemt personiski viņa dusmas un citas jūtas;
 • Nesakiet viņam: „labi, ka nebija sliktāk,”- diez vai tas palīdzēs. Labāk sakiet, ka jums ir žēl, ka tā ir noticis, un jūs gribat viņam palīdzēt.
 • Saprast, ka pārlieku lielais atbalsts nākotnē nenesīs rezultātu, tas ir īstermiņa pasākums.

Atcerieties, ka šajā laikā ir arī ieguvumi

 • Var vairāk laika pavadīt kopā ar ģimeni, mācīties, kopā daudz ko apgūt/darīt/saprast.
 • Veidojās pašvadītās mācīšanās iemaņas.

Aicinām vecākus, kuru bērniem ir mācību grūtības, konsultēties ar Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības centra speciālistiem!

 Informatīvais tālrunis 634 89157 – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 15.00 uzklausām bērnu vecāku, pedagogu un citu interesentu zvanus par sekojošiem jautājumiem:
📍palīdzība mācību procesa organizēšanā un atbalsta sniegšanā vecākiem, kuru bērniem ir mācību grūtības ikdienas darbā (speciālais pedagogs);
📍psihologa atbalsts bērniem, lai veidotu mācīšanās motivāciju;
📍audzinošas un izglītojošas brīvā laika pavadīšanas iespējas pirmsskolas posmā (logopēds);
📍metodiskais atbalsts speciālistiem;
📍konsultācijas par aktuālām un neikdienišķām šī brīža grūtībām un to pārvarēšanas iespējām.
💻 Jautājumus varat sūtīt arī uz epastu macibu.atbalsts@liepaja.edu.lv

Apr 20

Attālinātās mācīšanās vizuālā mākslā un mājturībā rezultāti

Mūsu attālinātā mācīšanās vizuālā mākslā un mājturībā ir aizsākusies ļoti radoši. 5.klases skolēniem bija jāuzzīmē un jāizgatavo kubs un piramīda. Tad tie bija jāapzīmē grafiski un jāizveido no tiem mājiņa. Savukārt 6.klases skolēniem bija jāuzzīmē plaknē mājiņa pēc dotiem izmēriem, tad tā bija jāapzīmē un jāsalīmē. Darbiņi ir sanākuši ļoti radoši un skaisti!

Apr 17

Liepājas Centra sākumskolas sociālais pedagogs Aiga VASIĻJEVA palīdz krīzes situācijas laikā:

Iepriekš sazinoties: Tālr.nr.: 28310854; e pasts: aigaavasiljeva@inbox.lv vai e klasē

Klases audzinātājam, ja:

 • skolēns neapmeklē e-klasi, nenosūta darbus;
 • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
 • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
 • skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā u.c.

 

Skolēnam, ja:

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir problēmas mājās;
 • viņš jūtas vientuļš;
 • ir mācīšanās grūtības;
 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem;
 • ir atkarības problēmas u.c.

 

Vecākiem, ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • ir grūtības nodrošināt bērnam mācību procesu u.c.

Apr 15

Par atbalsta sniegšanu skolēniem un viņu ģimenēm saistībā ar ārkārtas situāciju valstī

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī, vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācības no šā gada 13.marta notiek attālināti. Ņemot vērā esošo situāciju, aicinām gan skolēniem, gan viņu vecākiem sniegt plašāku informatīvu atbalstu, kas palīdzētu gan psihoemocionāli, gan arī praktiski pārvarēt šo sarežģīto laika periodu.

            Kur vērsties, ja saistībā ar ārkārtas situāciju un attālināto mācību procesu nepieciešams speciālista padoms vai atbalsts?

 1. Klases audzinātājs – sniedz konsultācijas par mācību procesa organizāciju un citiem jautājumiem, kas saistīti ar skolu.
 2. Skolas psihologs, skolas sociālais pedagos – sniedz emocionālu, psiholoģisku atbalstu, praktiskus padomus skolēniem un vecākiem.
 3. Liepājas Pilsētas Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības centra speciālisti no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 15.00 uzklausa bērnu vecāku, pedagogu un pilsētas iedzīvotāju zvanus (634 89157). Uz visiem saņemtajiem zvaniem un uzdotajiem jautājumiem tiks sniegta profesionāla atbilde. 
 4. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālisti īpaši aicina izmantot piedāvāto attālināto bezmaksas metodisko un konsultatīvo atbalstu.

Speciālisti:

 • logopēds
 • psihologs
 • speciālais pedagogs
 • sociālais pedagogs

            Izglītības iestādēm, vecākiem, speciālistiem un citām personām ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (piemēram, redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi) nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem attālināto mācību īstenošanas laikā.

Speciālistu atbalsts ir pieejams darba dienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00.

Zvani pa tālruņiem: 22 006 088; 26 401 368 vai raksti WhatsApp

e-pasts: centrs@liepaja.edu.lv

Vairāk informācija: https://www.liepaja.lv/liepajas-ieklaujosas-izglitibas-atbalsta-centrs/

 1. Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 – bezmaksas psiholoģiskai palīdzībai, kas pieejama visu diennakti.
 2. Liepājas sociālais dienests – aicina iedzīvotājus par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzību, pakalpojumiem un atbalstu ģimenēm sociālā riska situācijās, konsultēties telefoniski vai elektroniski.
  Par sociālo palīdzību un pabalstiem – 63489652, 6348964

         Par sociāliem pakalpojumiem – 634 89668

         Par sociālo darbu – 634 89682

 1. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas dežuranta tālr. 63 420 269, kā arī vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112, kur zvanīt visnopietnākajos gadījumos.
 2. Pusaudžu resursu centrs – krīzes konsultācijas un bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 26623422 (Liepājas nodaļa), 29 164 747 (Rīgas nodaļa); iespēja komunicēt arī caur WHATS APP;
 3. Radošais psiholoģijas centrs “Ģimenei” – psihologu un psihoterapeitu konsultācijas
  https://www.gimenei.lv/
 4. Centrs “Dardedze” – psihologa konsultācijas attālināti (caur Skype), konsultācijas tiešsaistē pieaugušajiem un pusaudžiem (no 13 gadu vecuma)  http://www.centrsdardedze.lv/
 1. Sociālais projekts „Parunāsim?” – palīdzības sarunu tālrunis 26 564 564   https://www.sonido.lv/socialais-projekts-parunasim/
 2. Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrs – sniedz palīdzību un atbalstu gan attālināti, gan īpašos gadījumos arī klātienē, tālr.: 63 456 120.      https://www.liepaja.lv/atkaribu-profilakses-centrs/

Apr 03

Liepājas Centra sākumskolas sertificēta izglītības psiholoģe Inese GŪTMANE

Pieņemšanas vieta: Toma iela 19, 4.kab. 1.stāvā
Iepriekš sazinoties: tālr.nr.: 29710288; e pasts: vadugunsinese@inbox.lv
Galvenais uzdevums šī briža krīzes situācijā – aizstāvēt bērna intereses, palīdzēt vecākiem, pedagogiem, skolas administrācijai. Psihologs cenšas panākt, lai bērns justos labi vai vismaz labāk nekā līdz šim, ja pats netiek galā ar pārdzīvojumiem, sāpēm, šaubām un neziņu, ir mācīšanās grūtības, attiecību ar vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem grūtības.

 • Psihologs kopīgi ar klientu meklē efektīgas un veselīgas  metodes, kā risināt bērna un ģimenes problēmas;
 • Psihologs palīdz izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība;   
 • Veicina skolotāju un skolēnu, skolēnu un vecāku savstarpējo izpratni un sadarbību;
 • Palīdz ieraudzīt notikumu, uzvedības un emociju savstarpējo saistību. 
 • Palīdz risināt konfliktus un domstarpības mācību un/vai audzināšanas procesā ģimenē;
 • Palīdz iemācīties un un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
 • Palīdz un apmāca vecākus un skolotājus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir personības intelekta un/vai emocionālie traucējumi;
 • Palīdz pārvarēt depresijas un varmācības sekas;
 • Palīdz cilvēkam samazināt psiholoģiskās spriedzes līmeni;
 • Palīdz mazināt simptomu izpausmes;
 • Palīdz pieņemt traumējošu notikumu.

Mar 25

Nākamo pirmklasnieku vecākiem!

Sakarā  ar 2020.gada 12. marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,
TIEK ATCELTAS nākamo pirmklasnieku sagatavošanas nodarbības, kuras bija paredzētas no 2020.gada 26.marta līdz 30.aprīlim.
Par tālāko mēs Jūs informēsim.

Ja kādi jautājumi, rakstiet uz skolas e-pastu centrassk@liepaja.edu.lv vai zvanīt pa tālruni 27874167.

Mar 20

IZMAIŅAS MĀCĪBU PROCESĀ NO 2020.GADA 23. MARTA

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process visās izglītības iestādēs norisināsies attālināti.

Aicinām sazināties pa tālruņiem vai rakstot uz e-pasta adresēm:

Kancelejas tālrunis – 27874167

Direktore Kristīne Bārdule – 27875851

E-pasta adrese: centrassk@liepaja.edu.lv

Konsultācijas IKT izmantošanā Svetlana Meža – 29549200

Ārkārtējās situācijas laikā skolotāji strādā attālināti un ir sagatavojuši mācību plānu skolēniem nedēļai.

Lūgums palīdzēt bērnam saplānot katrā dienā veicamo darbu apjomu, lai mācību process būtu sabalansēts pa dienām un nerastos situācija, ka pēdējā brīdī jāveic visi darbi.

Lūgums ļaut bērnam pēc iespējas veikt darbus patstāvīgi, rosināt bērnam jautāt palīdzību un sniegt to, kad tas ir nepieciešams, aicināt bērnus lūgt palīdzību skolotājai e-klases pastā.

1. Tiešsaistes mācību stundas netiks organizētas.

2. Katra mācību priekšmeta skolotājs nosūtīs mācību plānu, darba lapas, atgādnes, u.c. materiālus e-klasē piektdien pēc 17.00:

 • 1.-3.klašu skolēniem un vecākiem,
 • 4.-6.klašu skolēniem.

3. Mācību plānā būs norādīti skolēnam sasniedzamie rezultāti, darba gaita, izmantojamie resursi, darbu iesniegšanas laiks, vērtēšanas veids.

4. Skolotāji nodrošinās atgriezenisko saiti skolēniem par viņu sniegumu pēc iesniegto darbu izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā.

5. Skolotāji atbildēs uz skolēnu un Jūsu uzdotajiem jautājumiem e-klasē jautājuma saņemšanas dienā pēc iespējas, bet noteikti nākamajā dienā.

6. Klases žurnāli tiks aizpildīti kā klātienes nodarbībās. Skolotāji ierakstīs apgūto tēmu un, ja būs saņemts izpildītais darbs no skolēna, skolotājas norādītajā datumā, tad tiks uzskatīts, ka skolēns mācību stundāsir piedalījies.

7. Ja darbs netiks saņemts, e-klasē tiks ierakstīts “n” mācību priekšmetā, kurā skolēns darbu nebūs veicis.

8. Ja bērns ir saslimis un nespēj darbu veikt, lūdzu informēt klases audzinātāju, izmantojot e-klasi.

9. Klases audzinātāja ievadīs e-klasē informāciju par skolēnu kavējumiem (attaisnos kavējumus, kurus vecāki būs pieteikuši).

10. Lūdzu kontaktēties ar mācību priekšmeta skolotāju par:

 • darbu veikšanu, kas bija jāveic, līdz 13.martam, bet netika veikti (jāveic līdz 2020.gada 30.martam),
 • vērtējumu, kas saņemti laika posmā no 2.līdz 13.martam uzlabošanas iespējām (vērtējumi labojami līdz 2020.gada 30.aprīlim).

Older posts «

» Newer posts