Pedagogi

1. Oļesja ADILOVA Pamatizglītības skolotāja
2. Megija Līva ALBERTA Logopēde, pedagoga palīgs
3. Aija ALŽĀNE Pamatizglītības skolotāja, pedagoga palīgs
4. Sandra ATIĶE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
5. Kristīne BĀRDULE Direktore; pamatizglītības skolotāja
6. Antra BERGA Pamatizglītības skolotāja
7. Rita BERĶE Pedagoga palīgs
8. Indra BITE Dabaszinību skolotāja 5-6.kl., klases audzinātāja
9. Jolanta MAZKALNIŅA Mājt.un tehn.skolotāja
10. Ilona GRIŠMANAUSKA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
11. Zane GULBE Latviešu un literatūras skolotāja
12. Inese GŪTMANE Izglītības psihologs
13. Sandra HERMERE Vācu valodas skolotāja
14. Valentina JAUTRE Krievu un angļu valodas skolotāja, pedagoga palīgs
15. Dana KRĒTAINE Latviešu un literatūras skolotāja, klases audzinātāja
16. Anita KRĪGERE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
17. Inese ĶĒNIŅA Pamatizglītības skolotāja
18. Agnese KUNDZIŅA Māj.un tehn., vizuālās mākslas skolotāja, klases audzinātāja
19. Solveiga KŪLAINE Bibliotekāre
20. Inguna LAUVA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
21. Ilona LIPSKA Angļu valodas skolotāja
22. Svetlana MEŽA Pamatizglītības skolotāja, direktores vietniece informātikas jautājumos
23. Baiba MILLERE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
24. Ina NEULĀNE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
25. Santa NOVADA Direktores vietniece izglītības jomā, pamatizglītības skolotāja
26. Daiga OZOLA Mūzikas skolotāja
27. Aija OSTNIECE Pedagoga palīgs
28. Aiga OTAŅĶE Matemātikas skolotāja, klases audzinātāja
29. Anna PAULIŅA Matemātikas skolotāja
30. Baiba SAIMNIECE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja, bibliotekāre
31. Inta ŠABLOVSKA Pedagoga palīgs
32. Sanita ŠĒNFELDE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
33. Ilze TUMPELE Matemātikas skolotāja, klases audzinātāja
34. Silva VAINOVSKA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
35. Aiga VASIĻJEVA Sociālais pedagogs; klases audzinātāja
36. Iveta ZIEDKALNE Direktores vietniece izglītības jomā, pamatizglītības skolotāja
37. Ilze ZIEDKALNE Pamatizglītības skolotāja
38. Līga MEIRUŠKA Franču valodas skolotāja
39. Laura ZOMMEROVSKA Latviešu un literatūras skolotāja, klases audzinātāja
40. Ilze ŽIMANTE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja