Pedagogi

1. Oļesja ADILOVA Pamatizglītības skolotāja
2. Megija Līva ALBERTA Logopēde, pedagoga palīgs
3. Aija ALŽĀNE Pamatizglītības skolotāja, pedagoga palīgs
4. Sandra ATIĶE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
5. Kristīne BĀRDULE Direktore; pamatizglītības skolotāja
6. Antra BERGA Pamatizglītības skolotāja
7. Rita BERĶE Pedagoga palīgs
8. Indra BITE Dabaszinību skolotāja 5-6.kl., klases audzinātāja
9. Jolanta MAZKALNIŅA Mājt.un tehn.skolotāja
10. Ilona GRIŠMANAUSKA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
11. Zane GULBE Latviešu un literatūras skolotāja
12. Inese GŪTMANE Izglītības psihologs
13. Sandra HERMERE Vācu valodas skolotāja
14. Valentina JAUTRE Krievu un angļu valodas skolotāja, pedagoga palīgs
15. Dana KRĒTAINE Latviešu un literatūras skolotāja, klases audzinātāja
16. Anita KRĪGERE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
17. Inese ĶĒNIŅA Pamatizglītības skolotāja
18. Agnese KUNDZIŅA Māj.un tehn., vizuālās mākslas skolotāja, klases audzinātāja
19. Solveiga KŪLAINE Bibliotekāre
20. Inguna LAUVA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
21. Ilona LIPSKA Angļu valodas skolotāja
22. Svetlana MEŽA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
23. Baiba MILLERE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
24. Ina NEULĀNE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
25. Santa NOVADA Direktores vietniece izglītības jomā, pamatizglītības skolotāja
26. Daiga OZOLA Mūzikas sklolotāja
27. Aija OSTNIECE Pedagoga palīgs
28. Aiga OTAŅĶE Matemātikas skolotāja, klases audzinātāja
29. Anna PAULIŅA Matemātikas skolotāja
30. Baiba SAIMNIECE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja, bibliotekāre
31. Indra SPROĢE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
32. Inta ŠABLOVSKA Pedagoga palīgs
33. Sanita ŠĒNFELDE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
34. Ilze TUMPELE Matemātikas skolotāja, klases audzinātāja
35. Silva VAINOVSKA Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
36. Aiga VASIĻJEVA Sociālais pedagogs; klasse audzinātāja
37. Iveta ZIEDKALNE Direktores vietniece izglītības jomā, pamatizglītības skolotāja
38. Ilze ZIEDKALNE Pamatizglītības skolotāja
39. Līga MEIRUŠKA Franču valodas skolotāja
40. Laura ZOMMEROVSKA Latviešu un literatūras skolotāja, klases audzinātāja
41. Ilze ŽIMANTE Pamatizglītības skolotāja, klases audzinātāja
42. Monta HEIDMANE Logopēde, pedagoga palīgs