Skolas vērtības

 

par skolu

SADARBĪBA

Savstarpēja pozitīva attieksme, palīdzība, atbalsts, dalīšanās pieredzē, kopīgs prieks par veiksmēm, prieks par kopā pavadīto laiku

Mēs – skolēni, skolotāji un vecāki – mācāmies viens no otra un kopīgi, strādājot komandā, nonākam pie izvirzītā mērķa.

 

CIEŅA

Cieņa pret sevi un citiem, laipnība, pieklājība, uzklausīšana, iecietība, atklātība, godīgums, iesaistīšanās, konfidencialitāte, solījumu turēšana, dažādu viedokļu pieņemšana, katra individuālo spēju respektēšana, drošība skolā un netraucēts darbs stundās

Mēs izturamies pret citiem tā, kā vēlamies, lai izturas pret mums, mēs rūpējamies viens par otru un palīdzam viens otram.

 

ATBILDĪBA

Neatlaidība, drosme, pārliecība, ieinteresētība, zinātkāre, oriģinalitāte, rūpīgums, riska uzņemšanās izaicinājumu pieņemšana, iespēju paplašināšana, nepārtraukta attīstība paveikt darbus savlaicīgi, jaunu ideju akceptēšana un ieviešana, problēmu pārvarēšana

Mēs katrs esam atbildīgs par savu darbu, sasniegumiem un savā ceļā izdarītajām izvēlēm, mēs lepojamies ar saviem panākumiem un palīdzam citiem tos gūt.