Skolēnu Dome

Skolēnu Domes sastāvs

2022./2023.m.g.

4.a

4.b

4.c

5.a

5.b

5.c

6.a

6.b

6.c

Liepājas Centra sākumskolas Skolēnu domes darba plāns 2022./2023. mācību gadam