«

»

Feb 14

Stundu izmaiņas 15.02.

Nav sk. I.Lipska, I.Bite, B.Saimniece, A.Šupstika, D.Krētaine.

4.b 2.-3.st. Dizains un tehnoloģijas kopā pie sk. J.Mazkalniņas 3.kabinetā

4.c Nāk uz 4.st. 11.10; 4.-5.st. Dabaszinības pie sk. E.Romanovskas

5.a 4.-5.st. Latviešu valoda ar sk. Z.Gulbi

5.b Sk. I.Lipskas grupa nāk uz 2.st. 9.20

5.c Sk. A.Šupstikas grupa pēc 5.st. 12.30 dodas mājās

6.c 4.st. Informātika visiem kopā; pēc 6.st. 13.40 dodas mājās

6.d 2.-3 st. Krievu valoda visiem kopā 18.kabinetā

Share to Google Plus