«

»

Feb 07

Stundu izmaiņas 8.02.

Nav skolotājas: I.Bite, B.Saimniece, I.Lipska, V.Jautre, A.Veinberga, A.Šupstika, D.Krētaine.

4.a V.Jautres grupa nāk uz 4.st. 11.10; 4.-5.st. Dizains un tehnoloģijas visiem kopā pie sk. J.Mazkalniņas 23.kab.

4.b Mācās attālināti (stundas skatās Teams kalendārā)

4.c Nāk uz 4.st. 11.10; 4.-5.st. Latviešu valoda

5.a 2.-3.st. Latviešu valoda ar sk. A.Otaņķi; pēc 5.st. 12.30 dodas mājās

5.b sk. I.Lipskas grupa nāk uz 2.st. 9.20; 2.-3.st. Dizains un tehnoloģijas visiem kopā pie sk. J.Mazkalniņas 23.kab.; 4.-5.st. Latviešu valoda ar sk. O.Adilovu

6.a 2.-5.st. Vēsture

6.b Nāk uz 2.st. 9.20

6.c 4.st. Informātika visiem kopā; pēc 6.st. 13.40 dodas mājās

6.d 2.-3.st. sk. I.Lipskas grupai Informātika; pēc 5.st. 12.30 sk. A.Šupstikas grupa dodas mājās

Share to Google Plus