Tehniskie darbinieki

1. Liene BLŪMA Apkopēja
2. Jānis Egons BUŽINSKIS Remontstrādnieks
3. Irina BOLSHAKOVA Apkopēja
4. Andris EGLĪTIS Ēkas un terirorijas uzraugs
5. Valentīna TSUKANOVA Apkopēja
6. Tamāra GŅEDOVA Dežurante, garderobiste
7. Ilona GOLDBERGA Medicīnas māsa
8. Inga GRAUDUŽE Apkopēja
9. Baiba IVANOVA Saimniecības vadītāja
10. Arturs IVANOVS Ēkas un terirorijas uzraugs
11. Laimute KOSTROVA Dežurants, sētnieks
12. Māris KUDUMS Datortīkla administrators
13. Baiba ĶEZBERE Dežurante
14. Rima LAGZDIŅA Medicīnas māsa
15. Valentina LIMOROVA Apkopēja
16. Kaspars LUKJANOVS Santehniķis
17. Sergejs ŅIKITINS Ēkas un terirorijas uzraugs
18. Regīna ROZE Personāla vadītāja
19. Irina SENČENKOVA Dežurante
20. Viktor TSEMA Sētnieks
21. Fioleta ZABITE Apkopēja
22. Ziedonis SKALDIS Sētnieks
23. Ināra ŽAGARE Apkopēja