Tehniskie darbinieki

1. Ramona BERGA Apkopēja
2. Jānis Egons BUŽINSKIS Remontstrādnieks
3. Irina BOLSHAKOVA Apkopēja
4. Andris EGLĪTIS Ēkas un terirorijas dežurants
5. Agris EGLĪTIS Ēkas un terirorijas dežurants
6. Tamāra GŅEDOVA Dežurante, garderobiste
7. Inga GRAUDUŽE Apkopēja
8. Baiba IVANOVA Saimniecības vadītāja
9. Arturs IVANOVS Ēkas un terirorijas dežurants
10. Jekaterina JEVDOKIMOVA Medicīnas māsa
11. Laimute KOSTROVA Dežurants, sētnieks
12. Māris KUDUMS Datortīkla administrators
13. Baiba ĶEZBERE Dežurante
14. Rima LAGZDIŅA Medicīnas māsa
15. Valentina LIMOROVA Apkopēja
16. Kaspars LUKJANOVS Santehniķis
17. Gaļina PAVĻUKA Dežurante
18. Regīna ROZE Personāla vadītāja
19. Irina SENČENKOVA Dežurante
20. Valentīna TSUKANOVA Apkopēja
21. Viktor TSEMA Sētnieks
22. Fioleta ZABITE Apkopēja
23. Ziedonis SKALDIS Sētnieks
24. Ināra ŽAGARE Apkopēja