Jan 30

Topošo 1.klašu skolēnu vecākiem

Reģistrācija uz 1. klasi 6. februārī plkst.9.00

https://registrs.liepaja.edu.lv/autorizacija

Liepājas Centra sākumskola

2023./2024. mācību gadā  realizēs 2 izglītības programmas:

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programma (ar fakultatīvo nodarbību datorikā)
  • Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programma ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā

Šajā izglītības programmā no 1.-6.klasei tiek apgūta:

  • individuāla pūšamo/sitamo mūzikas instrumentu spēle (1 stunda nedēļā);
  • mūzika (1 stunda nedēļā kopā klasei, 1 stunda nedēļā dalīta 2 grupās);
  • ritmika (1 stunda 2 nedēļās);
  • kolektīvā muzicēšana (koris, ansamblis, orķestris);
  • datorika šajā programmā tiks apgūta integrēti.

Iegūstot izglītību šajā programmā, bērnam ir iespēja iestāties Liepājas bērnu mūzikas skolas pūšamo mūzikas instrumentu spēles klasē, neapmeklējot sagatavošanas klasi.

Bērnam ir iespēja turpināt izglītību Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā.

Pieteikšanās uz individuālu sarunu ar mūzikas skolotāju, izvēloties laiku 2.februārī no 15.00 – 19.00.

Bērnam jānodzied tautas dziesmu.

Jan 30

Palasīsim grāmatiņu!

Lai veicinātu skolēnos grāmatu lasītprieku, skolēnu domes pārstāvji katru gadu dodas pie pirmklasniekiem, lai kopīgi lasītu grāmatu. Pirmklasniekiem ir svarīgi redzēt citus lasām un runājam par izlasīto – vecākus, skolotājus, draugus. Viņiem ir jāredz sev apkārt cilvēkus, kuri priecājas par pašu lasīšanas procesu, aizraujas ar to, kuri izmanto grāmatas, lai kaut ko uzzinātu, pētītu, noskaidrotu.

 Šogad pie pirmklasniekiem ciemojās un kopīgi lasīja grāmatas – J.R.Džeriņa, E.Gāliņa, L.Krūmiņa, M.Stūre, M.Krīgers, Z.Šterna, K.Čīma.

Jan 26

Diagnosticējošie darbi

Lai pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām un sniegtu skolēniem nepieciešamo atbalstu, 3. un 6. klašu skolēni šajā mācību gadā kārto diagnosticējošos darbus:

3. klašu skolēni – latviešu valodā un matemātikā;

6. klašu skolēni – latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās.

Latviešu valoda 3. klasei

Matemātika 3.klasei

Latviešu valoda 6.klasei

Matemātika 6.klasei

Dabaszinības 6.klasei

Jan 25

Ēdienkarte 30.01.-3.02.

Jan 23

Skolas angļu valodas olimpiādes rezultāti 6.klašu grupā

17.janvārī Liepājas Centra sākumskolā angļu valodas  skolas olimpiādes  uzdevumu veikšanā sacentās paši spējīgākie un talantīgākie 6. klašu  19 skolēni.

Skolas kārtas olimpiādes uzvarētāji ir:

Niedre Rebeka 1.v.   6.c

Jansone Megija 2.v.b  6.a

Jēkabsone Beatrise 2.v.  6.a

Roga Rēzija  3.v.  6.b

Preisa Estere  3.v.   6.c

Ziedkalne Estere  3.v.   6.c

Paldies visiem dalībniekiem par aktīvu līdzdalību!

Angļu valodas skolotājas  I. Lipska, I. Ziedkalne, A.Veinberga 

Jan 18

Ēdienkarte 23.-27.janvārim

Jan 16

Nākošo pirmklasnieku vecākiem

Liepājas Centra sākumskolā

informācijas diena

 nākošo pirmklasnieku vecākiem

18.01. plkst.18.00

Uliha ielas zālē

Tikšanās ar skolas administrāciju un nākošajiem klašu audzinātājiem

2023./2024. mācību gadā Liepājas Centra sākumskola realizēs 2 izglītības programmas:

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programma
  • Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programma ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā

Jan 12

Ēdienkarte 16.-20.janvārim

Dec 29

Šogad svinējām skolas 30. dzimšanas dienu

Decembris ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Tas ir laiks, kad dāvājam sirds siltumu un mīlestību saviem tuvajiem. Decembris ir arī mūsu skolas dzimšanas dienas mēnesis. Šogad svinējām skolas 30. dzimšanas dienu.

Šis bija pozitīva satraukuma un svētku sajūtām piepildīts mēnesis. Skolas telpas un eglītes tika rotātas ar skolēnu gatavotiem rotājumiem. Klases veidoja savus sveicienus skolai, apkārtējiem vai pašiem sev. Ziemassvētku koncertā kopā ar skolēniem dziesmas dziedāja un mūzikas instrumentus spēlēja skolēnu vecāki. Savas pirmās skolas durvis vēra arī bijušie skolēni.

Paldies visiem par kopā svinēšanu!

Dec 29

Kur atrast ziemu un prieku?

Kad pirms Ziemassvētkiem atkusnis un lietus sniegu izkausēja, tad Liepājas Centra sākumskolas 5.-6.klašu skolēni  neskuma, bet gan devās draudzīgi  ziemas priekus  baudīt ledus hallē.

Older posts «