Oct 27

5.a klasei – kino pēcpusdiena

11.oktobrī 5.a klases skolēni apmeklēja kino “Balle” un noskatījās filmu “Adamsu ģimenīte 2”, pēc kuras noskatīšanās skolēni diskutēja par kino valodu, par sapratni ģimenes locekļu attiecībās un klases saliedēšanu, uzvedību sabiedriskā vietā.

Oct 27

Klases stunda

Lai palīdzētu skolēniem savstarpējās attiecībās un veicinātu pozitīvu mikroklimatu 5.a klasē,  audzinātāja sagatavoja klases stundu  un nodarbību ciklu, kurā ir iekļautas tēmas par ņirgāšanās problēmu, saskarsmi, cieņu, atbildību, pieklājību, citādo pieņemšanu. Klase noskatījās divas mūsdienīgas mācību filmas par ņirgāšanos un tās profilaksi – filmu “Katrīna” un dokumentālu mācību filmu par vardarbību “Bars”. Abās filmās ar negatīvā un pozitīvā scenārija palīdzību tiek uzsvērta atbildīgas rīcības nozīme ņirgāšanās problēmas mazināšanā. Nodarbības vadīja klases audzinātāja Aiga Vasiļjeva, pieaicinot uz diskusijām skolas psiholoģi Inesi Gūtmani. Nodarbības notika 2 daļās – zēniem un meitenēm atsevišķi, pēc stundas mainoties. Filmas bija pamats diskusijas uzsākšanai ar skolēniem par ņirgāšanās, iecietības, pieņemšanas, pozitīvas saskarsmes veicināšanas  tēmām. Nodarbību mērķis bija palīdzēt un motivēt skolēnus atpazīt un neignorēt ņirgāšanos, izprast problēmas aktualitāti, būtību un sekas. Ceram, ka nodarbībās diskutētais palīdzēs izprast redzēto un dzirdēto informāciju, kā arī pielietot tos skolas ikdienas dzīvē, tādā veidā attīstot saskarsmes prasmes, atbildības uzņemšanos, savstarpēju uzticēšanos.

Oct 27

Klases vakars “Raibais rudens” 5.a klasei

Oktobrī pirms brīvdienām 5.a klasei notika rudenīgs klases vakars ar galdu klāšanu grupās pa 5, ar atbilstošas rudens tēmas noformējumu, ar spēlēm un rotaļām, kuras iepriekš sagatavoja katra galdiņš. Notika arī balsošana par interesantāko, neparastāko, rudenīgi bagātīgāko galdiņa noformējumu.

 

Oct 24

Aso prātu cīņas

Oktobris skolotājiem ir svētku mēnesis, jo šajā mēnesī tiek svinēta Skolotāju diena.

Jau astoto gadu Liepājas pilsētas skolotāji satiekas erudīcijas konkursā “Aso prātu cīņas”, kurā noskaidro pašus erudītākos skolotājus.

Šī gada 8. oktobrī skolotāju erudīcijas konkursa tematika bija “Mūsu mājas – Liepāja”, kas norisinājās kā fotoorientēšanās sacensības Vecliepājas ielās.

Šogad Liepājas Centra sākumskolu pārstāvēja komanda “Liepājas vēju skartie”, komandas dalībnieki  – Zane Gulbe, Laura Zommerovska, Antra Berga, Anita Krīgere, Dace Neiburga.

Komanda, tās dalībniekiem aktīvi iesaistoties un sadarbojoties, 63 minūšu laikā atrada 23 vietas, tādējādi no 15 komandām iegūstot 4. vietu pilsētā.

Zane Gulbe un Laura Zommerovska

Oct 19

KARJERAS NEDĒĻA 11. – 15. oktobris

4.-6.klašu skolēniem 15.10.2021. klases stundā notika izglītojošs konkurss ”No senatnes līdz mūsdienām” – par darba rīku un instrumentu izmantošanu senatnē un šodien dažādās profesijās, no roku darba līdz darbam ar modernām tehnoloģijām. (karjeras konsultanta sagatavota prezentācija PPT).

Savukārt 1.-3.klašu skolēni iepazina un diskutēja par savu vecāku profesijām, par to darba specifiku, par speciālistu galvenajām rakstura īpašībām un prasmēm.

Oct 13

Mācību ekskursija 5.klasēm

Baudot ceļā Latvijas zelta rudens  ainavas, 5.klašu skolēni programmas “Latvijas  skolas soma” ietvaros devās uz Ventspili, lai piedalītos muzejpedagoģijas nodarbībās  Livonijas ordeņa pilī, Amatu namā un  Planetārijā, kuras  saistītas ar mācību programmu tēmām literatūrā , vēsturē, dabas zinībās.

Amatu namā skolēni iepazinās ar Senās skolas vēsturi, disciplīnu un tikumisko audzināšanu, skaitīja  uz skaitīkļiem, rakstīja ar grifelēm uz šīfera tāfelēm , ievērojot 19.gs. glītrakstīšanas pamatprasības, lasīja rakstus vecajā drukā. Savukārt pils muzejā iepazinās  ar dzīvi viduslaikos – tērpiem, kārtām, bruņniecību, muzeja darbinieku pienākumiem un devās ekskursijā pa muzeju, bet Planetārijā  devās kosmiskā kinoseansā un skatījās filmu par Saules sistēmu, uzzināja svarīgākos faktus par planētām un to pavadoņiem.

Skolēniem ekskursijas laikā bija daudz pārdomātu jautājumu un  neviltota vēlme visu izzināt, kā arī lieliska iespēja saliedēties ar klasesbiedriem  Ventspils  Piejūras parka atrakcijās.

Oct 11

Lauvas spēles

Liepājas Centra sākumskolas 3.c klases skolēni piedalījās Liepājas pilsētas biedrības “KultūrBāka” rīkotajā konkursā “Lauvas spēles”. Visradošāko masku darinātāji saņēma jaunu draugu – mīksto rotaļlietu Liepājas lauvēna izskatā.

Apsveicam uzvarētājus!

Oct 11

Radoša darbnīca par drošību internetā 

5.a klasei attālināti ZOOM platformā notika Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizēta nodarbība – radoša darbnīca par drošību internetā. 
diskusiju jautājumi ar speciālistiem notika par uzvedību un drošību internetā, kā arī par to, kādas ziņas un informāciju par sevi likt interneta vietnēs. 

Oct 10

EU Code Week jeb ES Programmēšanas nedēļa

EU Code Week jeb ES Programmēšanas nedēļa ir iedzīvotāju iniciatīva ar mērķi veicināt skolēnu digitālo pratību un programmēšanas prasmes.

Arī mūsu skolas 4.-6. klases skolēni piedalīsies šajā nedēļā. Datorikas stundās 4.klases mācīsies programmēt nodarbībā “Animē vārdu”. 5.klases veidos vienkāršu spēli “Labirints”. 6.klases veidos izglītojošo spēli “Eiropas valstu galvaspilsētas”.

Oct 07

Ēdienkarte 11.-15. oktobrim

Older posts «