2018./2019. m.g.

Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas dažādās valstīs un Ziemassvētku kartiņu apmaiņa

Valstis: Īrija, Rumānija, Turcija, Ukraina, Grieķija, Ungārija, Francija, Polija, Armēnija, Albānija, Portugāle, Itālija, Francija, Dānija, Slovākija, Serbija, Norvēģija, Spānija, Zviedrija, Vācija, Lietuva, Somija, Bulgārija, Horvātija.

Mērķis: Iepazīt Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas dažādās valstīs un apmainīties ar apsveikuma kartiņām.

Izveidotie materiāli: Skolēnu gatavoti un rakstīti Ziemassvētku apsveikumi; prezentācija ar Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām Latvijā; interaktīvs uzdevums par Ziemassvētkiem.

Ziemassvētku tradīcijas dažādās valstīs (kopīgs darbs)

Sveiciens savā valodā

Saņemtās kartiņas projekta ietvaros

Digital competences and soft skills for the better future

Valstis: Latvija, Grieķija, Kipra, Itālija, Bulgārija, Spānija.

Mērķis: Attīstīt skolēnu digitālās un caurviju prasmes.

Izveidotie materiāli: Skolēnu gatavoti materiāli – Manas zemes skaistums, Sajūtu izspēlēšana, Iepazīsti Eiropas valstis. Skolotāju vadītas mācību stundas, pielietojot partnervalstu skolotāju pieredzes materiālus.

Manas zemes skaistums

2.klases skolēnu darbs 

6.klases skolēnu 1.darbs 

6.klases skolēnu 2.darbs

Izspēlējam sajūtas

1.klašu skolēnu 1.darbs

1.klašu skolēnu 2.darbs

1.klases filma, 3.klases tulkojums

6.klašu skolēnu darbi