2019./2020.m.g.

Play & Learn

Mērķis: Pilnveidot skolēnu sadarbības prasmes, attīstīt līdera un vadīšanas prasmes, darbojoties daudzkultūru vidē. Veidot izpratni par dažādu kultūru kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm. Pilnveidot skolēnu digitālo kompetenci, realizējot projektos bāzētas mācīšanās pieeju.

Iesaistītās dalībvalstis: Turcija, Rumānija, Itālija, Francija, Maķedonija, Polija, Latvija, Moldova, Bulgārija, Serbija, Spānija, Grieķija.

Skolēnu pilnveidotās prasmes:

Play & Learn projekts ir vērsts uz izglītojošu spēļu apguvi. Projekta pirmajā daļā skolēnu uzdevums ir izvēlēties un aprakstīt 3 spēles angļu valodā, ko var izmantot mācību darbā klasē vai ārpusklases aktivitātēs, kā arī iemūžināt šīs spēles foto vai video materiālā. Projekta otrajā daļā skolēni iepazinās ar citu valstu sagatavotajiem spēļu aprakstiem un foto/video materiāliem, tādā veidā iepazīstot dažādu kultūru kopīgās un atšķirīgās iezīmes.

 Izveidotie materiāli: Spēļu apraksti, foto, video materiāli.

First game Be Quiet https://youtu.be/_HXJ3MQy5sc  

First game Be Quiet 2 https://youtu.be/Co-wqx_yBUA

Whiteboard Bull’s-eye https://youtu.be/OKlb7SQzw74

3rd game – Lawn mover https://youtu.be/npKjrN4cmdc

Atklāj Eiropas garšas!

Mērķis: Pilnveidot angļu valodas un sadarbības prasmes, iepazīstot citu valstu tradicionālās virtuves.

Uzdevumi:

  1. Iepazīt Latvijas, Turcijas, Polijas, Itālijas un Portugāles tradicionālos ēdienus un populārākās garšvielas.
  2. Apzināt atpazīstamākos Latvijas ražotājus un to ražotos produktus; iepazīstināt ar tiem citu valstu skolēnus.
  3. Iepazīties ar Turcijā, Polijā, Itālijā un Portugālē ražotiem produktiem.
  4. Gūt priekšstatu par veselīgu uzturu un veselīgām ēdienreizēm, veicot dažādus interaktīvus uzdevumus.

Iesaistītās dalībvalstis: Polija, Turcija, Portugāle, Itālija

Skolēnu pilnveidotās prasmes:

*angļu valodas prasmes – lasītprasmi, runātprasmi, rakstītprasmi, kā arī papildināja savu vārdu krājumu;

*prasmi strādāt ar datoru;

*prasmi plānot, kopīgi plānojot projekta ietvaros veicamās aktivitātes;

*sadarbības prasmes, strādājot grupā.

Izveidotie materiāli: Izveidoti apraksti par Latvijas novadu populārākajiem ēdieniem, saldajiem ēdieniem un dzērieniem. Izveidots darbs padlet.com vietnē par Latvijas ražotājiem un to ražotajiem produktiem. Izveidota grāmata vietnē bookcreator.com par dažādu valstu garšvielām.

Darbs padlet.com vietnē par Latvijas ražotājiem un to ražotajiem produktiem:

https://padlet.com/ilze_ziedkalne/djmab9xvjb16tplf

Grāmata bookcreator.com vietnē par dalībvalstu populārākajām garšvielām:

https://read.bookcreator.com/BXkZ7AD450OIrNVmARr9jZpvuGR2/j1tU3MWkThGfh-D2o14aZw