Monthly Archive: augusts 2019

Aug 21

Skolēniem un vecākiem

No kļavas pirmā lapa krīt Nāk skolas ēkā septembris … 2019./2020. mācību gadu uzsāksim 2.septembrī plkst.10.00 Klašu audzinātājas skolēnus klasēs gaidīs plkst. 9.30 Skolas kolektīvs

Aug 20

Pedagogu profesionālā pilnveide, gatavojoties jaunam mācību gadam

Mācību procesā izmantojot dažādus domāšanas līmeņu uzdevumus un īstenojot metodisko pieeju, kas balstīta uz mācīšanos iedziļinoties, skolēnam ir iespēja ne tikai apgūt zināšanas, parādīt izpratni un lietot apgūtās zināšanas pēc parauga, bet arī darbināt augsta līmeņa domāšanas prasmes – analizēt, sintezēt, izvērtēt, risināt problēmas. Tādējādi skolēni attīstīta savas metakognitīvās prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu konstruēt …

Continue reading »