2020./2021. m.g.

Culture explorers are online

Lai mazinātu sociālās distancēšanās negatīvo ietekmi, skolēni tika aicināti piedalīties projektā “Culture explorers are online”. 

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par dažādu valstu kultūras vērtībām, vēsturi un tradīcijām, kā arī pilnveidot skolēnu digitālo kompetenci. Skolēniem tiks dota iespēja digitālajā vidē apmeklēt bibliotēkas, muzejus, izstādes, vēsturiskas vietas Latvijā, Eiropā un pasaulē. Lai saglabātu atmiņā spilgtākos iespaidus, skolēni veidos dienasgrāmatas un radošos darbus.

Oktobra mēnesī skolēni jau ir paveikuši vairākus projekta uzdevumus:

*veidojuši prezentācijas par sevi, izmantojot programmu “Voki”

*radījuši projekta logo un plakātu

*piedalījušies ES programmēšanās nedēļā un saņēmuši sertifikātu par organizēto aktivitāti.

Pagājušā mācību gada laikā 2.klašu skolēni kopā ar skolotāju Megiju Līvu Albertu piedalījās eTwinning projektā “Culture explorers are online”. Projekts tika veidots ar mērķi mazināt sociālās distancēšanās negatīvo ietekmi. Skolēniem tika dota iespēja digitālajā vidē apmeklēt bibliotēkas, muzejus, izstādes, vēsturiskas vietas Latvijā, Eiropā un pasaulē. Lai saglabātu atmiņā spilgtākos iespaidus, projekta noslēgumā skolēni veidoja stāstu grāmatu kopā ar pārstāvjiem no Portugāles un Turcijas.

Par kvalitatīva, radoša un labi pārdomāta projekta realizāciju mūsu skola ir saņēmusi Nacionālo kvalitātes sertifikātu. Nacionālo kvalitātes sertifikātu piešķir par izciliem eTwinning projektiem un tas parāda, ka projekts ir sasniedzis noteiktu kvalitātes līmeni savā valstī. Projektus vērtē 5 kategorijās: pedagoģiskā inovācija, integrācija mācību programmā, līdzdarbība partneru skolu starpā, tehnoloģiju pielietojums un projekta rezultāti, ietekme un dokumentācija. Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja projekta temata un izvirzīto uzdevumu atbilstību iesaistīto skolēnu vecumam, labi pārdomātu sasaisti ar mācību saturu, kā arī veiksmīgu skolēnu starpskolu saziņu.

Paldies par dalību eTwinning projektā 2.a klases skolēniem Viktorijai Popovai, Ralfam Pinkovskim un Kristeram Liepiņam, kā arī 2.c klases skolēniem Intai Evelīnai, Agatei Neimanei, Kasparam Jurkovskim un Gustavam Rusakovam!