2020.-2023.gads

A cutting-edge outlook towards Science and PE

Nr. 2020-1-ES01-KA229-082996_2

Projektā iesaistītās valstis – Latvija, Igaunija, Dānija, Lielbritānija, Spānija

Erasmus + projekta mācību mobilitāte  Igaunijā

Skolēnu pavasara brīvdienās seši skolēni no 6.c klases kopā ar skolotājām Danu Krētaini un Oļesju Adilovu devās uz pēdējo projekta “A cutting-edge outlook towards Science and PE” tikšanos Igaunijā. Tallinas Lasnamae ģimnāzijā  skolēni veica projekta uzdevumus par vidi un cilvēka fizisko attīstību  kopā ar igauņu, spāņu, dāņu skolēniem. Viena projekta diena tika veltīta arī  dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena pasaku izpētei.

      Aizvadīta draudzīga deju pēcpusdiena, sporta un orientēšanās spēles, tika apmeklēti dabas  un kultūras objekti Tallinā – Tallinas Zoodārzs, Tallinas medicīnas un vēstures muzejs, Tondiraba un Kadriorg parks, prezidenta pils. Īpaši bērniem atmiņā paliekoša bija pilsētas apskate  gan no panorāmas rata, gan  ekskursija pa Tallina vecpilsētas vēsturiskajām ieliņām.

Bērniem bija iespēja nedēļu dzīvot Igaunijas skolēnu ģimenēs, kuras arī rūpējās skolēnus  izklaidēt ar daudzveidīgiem  pilsētas  iepazīšanas pasākumiem un ģimeniskām tradīcijām.

Erasmus + projekta mācību mobilitāte  Spānijā

Īsi pirms Ziemassvētkiem uz siltāku zemi Spāniju devās skolotājas Dana Krētaine, Ilona Lipska un septiņi 6.c klases skolēni. Mursijas sadraudzības skolā bērni kopā ar spāņu, dāņu, angļu un igauņu  bērniem  nedēļas laikā apguva  plašākas  zināšanas par cilvēka ķermeni un vides ietekmi uz to. Kopīgi  arī tika pavadīti sadraudzības spēļu vakari, pārgājieni, ekskursijas pa vecpilsētu, dabas takām, veikti eksperimenti  Sporta un zinātnes universitātes laboratorijās,  izbaudīti Spānijas tradicionālie ēdieni, pabūts futbolspēles čempionātā, kā arī notika īpaša un svinīga pieņemšana Mursijas pilsētas domē. Interesanta un neierasta  arī bija skolas diena, kurā projekta dienas notikumus filmēja TV.  Mūsu skolēniem bija iespēja dzīvot spāņu skolēnu ģimenēs, tā iepazīstot  labāk savus jaunos draugus un Spānijas valsts un ģimeņu  tradīcijas.

Erasmus + sadarbības projekta mācību mobilitāte Latvijā

Šogad no 2.-7.oktobrim  mūsu skolai bija  īpašs notikums – ieradās viesskolēni no Dānijas, Igaunijas un Spānijas, lai kopā ar 6.c klases skolēniem nedēļas laikā apgūtu Erasmu + projekta nodarbības par tēmu ”Robežu nojaukšana starp dabas zinībām un fizisko audzināšanu”. Jau iepriekš skolēni tiešsaistēs bija sapazinušies, tādēļ gan bērnu, gan vecāku satikšanās pēc garā ceļa uz Latviju bija sirsnīga un emocionāla.

Pirmā projekta diena aizsākās ar sirsnīgu viesu sagaidīšanas ceremoniju, kurā viesiem uzstājās gan 6.c klases skolēni, gan folkloras kopa “Ķocis”, gan Bērnu mūzikas skolas pūtēju orķestris. Diena tika aizvadīta  ar izzinošām mācībām klasē, sporta aktivitātēm svaigā gaisā, baudot Liepājas rudens sauli un vēju, un mūsu skolēnu pašu organizētu ekskursiju pa pilsētu.

Otrajā dienā mācību stundās bērni turpināja iepazīt cilvēka ķermeņa uzbūvi un funkcijas. Angļu valodas stundā izpētīja un izveidoja uzskates plakātus par ekstremālajiem sporta veidiem un noskaidroja, cik fiziski jābūt sagatavotam, lai tajos piedalītos, bet pēcpusdienā devās uz Dabas māju, kur nodarbībās praktiski piedalījās un izpētīja “Cilvēka orgānu sistēmu”, savukārt āra nodarbībā iepazina ezera vidi un “Sajūtu somas” saturu.

Trešajā dienā skolēni piedalījās mūzikas nodarbībā un iepazina latviešu tautas dziesmu ritmiku un piedziedājumus. Spēlēja mācību spēles. Devās uz Piejūras parku, kur bija jāveic dažādi uzdevumi – jāgriež, jālīmē, jāveido no papīra vai dabas materiāliem cilvēka skelets un iekšējie orgāni. Savukārt pēcpusdienā devās aktīvi pavadīt laiku un labāk sadraudzēties, spēlējot stratēģisko spēli “Lazertag”.

Projekta noslēguma dienā aktivitātes notika ārpus skolas. Viesskolēni devās uz Aizputes muzeju un tur piedalījās divās darbnīcās, kur iepazina Kurzemes tradīcijas – veidoja ūdens kliņģerīšus un pina tautiskas rokassprādzes. Ekskursijas noslēgumā skolēni saņēma apliecinošus sertifikātus par dalību Erasmus+ mobilitātē Latvijā. Bet dienas turpinājumā kopā ar viesģimenēm apmeklēja dažādas kultūras un izklaižu  aktivitātes Liepājā un tās apkārtnē.

Erasmus + sadarbības projekta mācību mobilitāte Anglijā

Maija izskaņā notika otrā skolēnu apmaiņas mobilitāte Erasmus+ projektā par tēmu ”Robežu nojaukšana starp dabas zinībām un fizisko audzināšanu”. Seši  Liepājas Centra sākumskolas 5. c klases skolēni  un skolotājas Dana Krētaine, Valentina Jautre devās uz Anglijas pilsētu Kidderminsteri un nedēļu mācījās Farforest skolā.

Šīs mobilitātes laikā visi sadraudzības valstu skolēni kopīgi izzināja projekta otrās nodarbības tēmu ”Prāta darbība”. Skolēni iepazinās ar Farforest skolas tradīcijām, skolas darbības ikdienu, spēlēja sporta spēles, iepazina valsts kultūru, dabas takas. Piedzīvojumiem un iespaidiem bagāta tika pavadīta diena West  Midland safari parkā- zoodārzā. Kā arī viesskolēniem kopā ar Farforest skolēniem bija jāgatavojas un jāpiedalās Anglijai īpašajos svētkos par godu Karalienes Elizabetes platīna jubilejai – 70 gadiem Apvienotās Karalistes tronī.

Septembra nogalē sadraudzības valstu skolēnus gaidīsim ciemos Liepājas Centra sākumskolā.

Erasmus + sadarbības projekta mācību mobilitāte Dānijā

Martā notika pirmā  Centra sākumskolas skolēnu apmaiņas mobilitāte  Erasmus + projektā par tēmu ”Robežu nojaukšana starp dabas zinībām un fizisko audzināšanu”. Skolotājas Dana Krētaine, Valentina Jautre  un  seši 5. c klases skolēni  devās uz Dānijas pilsētu Odensi un nedēļu mācījās Tarup skolā.

     Mobilitātes laikā mūsu  skolēni ar sadraudzības valstu bērniem piedalījās mācību stundās, darbojās mācību grupās, kopīgi izzināja projekta pirmās nodarbības tēmu      ”Sirds un fitness”. Sadarbības grupās skolēni izveidoja vingrojumu kompleksus sirdsdarbības uzlabošanai un uzturēšanai, nofilmēja tos, kopā tapa 10 mācību video. Kā arī skolēniem bija iespēja, dzīvojot Dānijas skolēnu ģimenēs, iepazīt valsts kultūru, ģimeņu tradīcijas, izzināt pilsētu un kultūras objektus. Īpaši skolēniem   jauka un emocionāla bija mācību diena  Odenses zoodārzā, kā arī sadraudzības vakars skolā ar jaunajiem Dānijas klasesbiedriem un viesģimenēm.

   Visvairāk skolēniem paliks atmiņā Dānijas iedzīvotāju mierīgais dzīvesveids un viesmīlība, kā arī jauniegūtie draugi Tarup skolā, ar kuriem draudzība joprojām turpinās virtuāli. Savukārt skolotājām bija jauna pieredze vadīt  mācību stundas mulitikulturālā vidē  un organizēt projekta aktivitātes.

Erasmus + sadarbības projekta mācību mobilitāte Mursijā, Spānijā

Jau otro gadu Liepājas Centra sākumskolas 5.klašu skolotāji un 5.C klase skolēni piedalās Erasmus +  Eiropas skolu sadarbības projektā par tēmu ”Robežu nojaukšana starp dabas zinībām un fizisko audzināšanu”.

Pirmajā mācību gadā skolēni veidoja  video sveicienu un  ekskursiju   par savu skolu, piedalījās tiešsaistes diskusijās ar citu valstu skolēniem, veidoja un pētīja mācību materiālus par dalībvalstīm, piedalījās aptaujās.

Šogad skolēnu rudens brīvdienā notika pirmā sadarbības dalībvalstu skolotāju klātienes tikšanās Spānijas pilsētā Mursijā, kurā trīs mūsu skolas skolotājas Dana Krētaine, Silva Vainovska un Ilona Lipska iepazinās ar Spānijas izglītības sistēmu, vēroja un vadīja mācību stundas, apguva CLIL (satura un valodas integrētas mācīšanās) metodiku , apguva dažādas mācību IT vietnes, diskutēja par turpmākajiem uzdevumiem projekta ietvaros un iepazina Spānijas vidi un kultūru.


Līdz nākošajai klātienes mobilitātei pavasarī skolēniem jāizveido mācību video ar vingrojumu kompleksu, jāpilda aptauja par veselīgu dzīvesveidu un jāveic pētījums sporta disciplīnā, kā arī jāpiedalās otrajā tiešsaistes videokonferencē.


Projekta ietvaros februārī vairāki 5.c klases skolēni ar pavadošajiem skolotājiem dosies pirmajā mobilitātē uz Dānijas skolu, lai kopā ar dāņu, angļu, spāņu un igauņu skolēniem veiktu projekta uzdevumus un pētījumus par veselīgu dzīvesveidu.

Projektā iesaistīto skolu skolēnu tikšanās tiešsaistē

24.martā norisinājās Erasmus KA2 projekta “A cutting-edge outlook towards Science and PE” pirmā tiešsaistes tikšanās skolēniem. Skolēni no Spānijas, Dānijas, Latvijas, Igaunijas un Lielbritānijas iepazīstināja ar sevi, uzdeva jautājumus vienaudžiem no partnervalstīm un atbildēja uz viņu uzdotajiem jautājumiem.

Visu iesaistīto pušu stāsts par savu skolu.