2022./2023. m.g.

2022./2023. mācību gadā 3.c klase piedalījās starptautiskā eTwinning projektā “Eat and move in Europe”. Skolēnu un viņu skolotājas sniegums un ieguldītais darbs ir ticis augstu novērtēts- projekts saņēmis Eiropas kvalitātes sertifikātu. Paldies nu jau 4.c klases skolēniem par aktīvo un daudzpusīgo darbu!

Pagājušā mācību gada laikā 3.a klases skolēni kopā ar skolotāju Megiju Līvu Albertu piedalījās eTwinning projektā “An Armchair Travel Experience”. 

Par kvalitatīva, radoša un labi pārdomāta projekta realizāciju Liepājas Centra sākumskola ir saņēmusi Nacionālo kvalitātes sertifikātu. Nacionālo kvalitātes sertifikātu piešķir par izciliem eTwinning projektiem un tas parāda, ka projekts ir sasniedzis noteiktu kvalitātes līmeni savā valstī. Projektus vērtē 5 kategorijās: pedagoģiskā inovācija, integrācija mācību programmā, līdzdarbība partneru skolu starpā, tehnoloģiju pielietojums un projekta rezultāti, ietekme un dokumentācija. Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja projekta temata un izvirzīto uzdevumu atbilstību iesaistīto skolēnu vecumam, labi pārdomātu sasaisti ar mācību saturu, kā arī veiksmīgu skolēnu starpskolu saziņu.

Paldies par dalību eTwinning projektā 2022./2023.gada 3.a klases skolēniem!

“Eat and move in Europe”

3.c klases skolēni ir aktīvi un enerģiski bērni, tādēļ viņiem ļoti pa prātam bija dalība atraktīvajā eTwinning projektā “Eat and move in Europe”. Šeit gan iesaistījās bērni tikai no 5 valstīm un reģioniem, bet… jo mazāk, jo mīļāk!

Projekta mērķi bija palīdzēt skolēniem katrā valstī apzināties uztura un fizisko aktivitāšu nozīmi veselībai, atklāt kultūras vērtības un iegūt draugus visā Eiropā.

Septembris. Veidojam reklāmas plakātu par mūsu klasi.

Oktobris. Projekta dalībnieki veido logo. Un uzvarētāji ir… Uzvarētāji ir… Mēs!

Novembris. Dodamies veselīgās pastaigās.

Decembris. Draugi tiekas tiešsaistē un dzied Ziemassvētku dziesmas dzimtajā valodā.

Janvāris. Meklējam, noformējam un iesūtām veselīgu nacionālo ēdienu receptes. Izmēģinām citu iesūtītās receptes.

Februāris. Veidojam daudzvalodu vārdnīcu. Ir tik interesanti uzzināt, kā dažādus augļus un dārzeņus sauc citās valodās!

Marts. Vērtējam, cik bīstams cilvēka veselībai var būt baltais, saldais cukuriņš.

Aprīlis – maijs. Laiks sportam un izaicinājumiem. Iesūtām citiem savu fizisko aktivitāti un izmēģinām citu piedāvājumus. Tas bija tik jautri!

Tagad tikai jāgaida sertifikāti!

3.c klase veiksmīgi noslēgusi dalību eTwinning projektā “Storytelling for impact: Our heritage”

Šī projekta mērķi bija attīstīt skolēnu svešvalodu prasmes, digitālo, literāro kompetenci, radošumu, kritisko domāšanu, kultūras izpratni un izpausmi, izmantojot mūsu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma tēmu.

Strādājot pie projekta, 54 skolu skolēni no 12 Eiropas valstīm interpretēja vietējo mantojumu – pētīja tā īpatnības, prezentēja piemērus ar audio, video un fotogrāfiju stāstījumu, kā arī plānoja ceļojumu uz kādu no partnervalstīm, piedalījās Eiropas kultūras mantojuma dienu, drošāka interneta dienas, Eiropas dienas un eTwinning dienas svinībās.

3.c klases bērnu lielais piedzīvojums sākās ar klases un skolas prezentāciju

Trešklasnieki piedalījās projekta logo zīmēšanas konkursā. Šoreiz gan mums nepaveicās, par labāko tika atzīts cits projekts, bet bērni ļoti centās.

Nākamais etaps bija izveidot plakātu, kurā atspoguļotas dzimtās valsts vērtības. To gatavojot bērni ne tikai uzzināja kaut ko jaunu par Latviju, bet arī cītīgi mācījās strādāt IT vidē.

Tuvojās Ziemassvētki, un vajadzēja sarūpēt draugiem muzikālu sveicienu:

Viens no svarīgākajiem darbiem bija nofilmēt un pastāstīt partneriem par kādu interesantu objektu tuvākajā apkārtnē. Izvēlei bija jābalstās uz kādu no kritērijiem- kaut kas, kas sākas ar burtu “L”, vai ir trausls, vai ir noapaļots, saistās ar skaņu, ir noslēpumains, ar savu stāstu, saistīts ar mākslu, kaut kas pārī vai kaut kas kustīgs. Mums izdevās apvienot vairākus kritērijus. Par ko tad stāstījām? Protams, par “Lielo dzintaru”!

Piedalīšanās projektos, neapšaubāmi, saistās ar zināmu publicitāti un atpazīstamību, tādēļ jo īpaši būtiski bija iepazīties ar interneta drošas lietošanas nepieciešamību un noteikumiem. Partnerskolas piedalījās starptautiskās Droša Interneta dienas aktivitātēs un izveidoja kopīgu virtuālu izstādi. Protams, arī 3.c klases veikums tur ir aplūkojams!

Nākamajai lielajai projekta aktivitātei, kas norisinājās  martā: fotostāsta veidošanai, trešklasnieki jau bija sākuši gatavoties rudenī, kad kopā ar ģimenēm izstaigāja Liepāju un tās apkārtni, lai sameklētu kādu savdabīgu un kritērijiem atbilstošu vietu. Tā tapa fotostāsts par Karostu.

Projekts finišēja ar Eiropas dienas svinībām, kas tika atzīmētas arī mūsu skolā.

An Armchair Travel Experience

Lai veicinātu skolēnu nacionālo un globālo identitāti, šajā mācību gadā 3.a klases skolēni piedalās etwinning projektā “An Armchair Travel Experience”.

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu nacionālo un globālo identitāti, darbojoties daudzkultūru vidē. Pilnveidot skolēnu sadarbības, līderības un vadīšanas prasmes. Veidot izpratni par dažādu kultūru kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm. Pilnveidot skolēnu digitālo kompetenci, iesaistot skolēnus eTwinning projektos un realizējot projektos bāzētas mācīšanās pieeju.

Projekts “An Armchair Travel Experience” vieno dalībniekus no vairākām Eiropas valstīm: Polijas, Horvātijas, Turcijas, Grieķijas un Latvijas.

Oktobra mēnesī skolēni jau ir izveidojuši video par mūsu skolu, kā arī attālināti iepazinuši projektā iesaistīto dalībnieku izglītības iestādes. Novembris tika veltīts digitālo prasmju pilnveidei. Skolēni strādāja pie logo izveides grafiskā dizaina platformās un apguva prasmi paust savu viedokli interaktīvās prezentāciju vietnēs. Savukārt, decembrī skolēni izgatavoja digitālās Ziemassvētku kartiņas, lai apsveiktu projekta dalībniekus no citām valstīm.

Projekts turpinās līdz 2023.gada maijam.

CANLANAN MASALLAR (FAIRY TALES COME ALIVE)

2022./2023. mācību gada decembrī – martā mūsu skolas 3.c klase piedalās starptautiskā eTwinning projektā “Canlan Masallar. Fairy Tales Come Alive.”

Projekta mērķis ir iepazīt citu tautu pasakas, caur to veicinot kultūras mijiedarbību un izpratni.

Projektā iesaistītas četras valstis- Turcija, Rumānija, Slovākija un Latvija. Turciju pārstāv piecas skolas, pārējās valstis- pa vienai skolai.

Projekta pirmajā etapā skolēni digitālā vidē izstrādāja projekta logo ideju. Šeit redzami pagaidām iesniegtie logo.

Šajā etapā dalībvalstu skolēni arī iestudē ludziņu un ar iestudējuma fotogrāfijām dalās ar saviem partneriem. Bērni no 3.c klases grupās iestudēja lugu “Sakņudārza sargs” pēc I.Krustkalnes motīviem.

Bērni ar nepacietību gaida projekta otro etapu un ir gatavi jauniem izaicinājumiem.