2022./2023. m.g.

An Armchair Travel Experience

Lai veicinātu skolēnu nacionālo un globālo identitāti, šajā mācību gadā 3.a klases skolēni piedalās etwinning projektā “An Armchair Travel Experience”.

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu nacionālo un globālo identitāti, darbojoties daudzkultūru vidē. Pilnveidot skolēnu sadarbības, līderības un vadīšanas prasmes. Veidot izpratni par dažādu kultūru kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm. Pilnveidot skolēnu digitālo kompetenci, iesaistot skolēnus eTwinning projektos un realizējot projektos bāzētas mācīšanās pieeju.

Projekts “An Armchair Travel Experience” vieno dalībniekus no vairākām Eiropas valstīm: Polijas, Horvātijas, Turcijas, Grieķijas un Latvijas.

Oktobra mēnesī skolēni jau ir izveidojuši video par mūsu skolu, kā arī attālināti iepazinuši projektā iesaistīto dalībnieku izglītības iestādes. Novembris tika veltīts digitālo prasmju pilnveidei. Skolēni strādāja pie logo izveides grafiskā dizaina platformās un apguva prasmi paust savu viedokli interaktīvās prezentāciju vietnēs. Savukārt, decembrī skolēni izgatavoja digitālās Ziemassvētku kartiņas, lai apsveiktu projekta dalībniekus no citām valstīm.

Projekts turpinās līdz 2023.gada maijam.

CANLANAN MASALLAR (FAIRY TALES COME ALIVE)

2022./2023. mācību gada decembrī – martā mūsu skolas 3.c klase piedalās starptautiskā eTwinning projektā “Canlan Masallar. Fairy Tales Come Alive.”

Projekta mērķis ir iepazīt citu tautu pasakas, caur to veicinot kultūras mijiedarbību un izpratni.

Projektā iesaistītas četras valstis- Turcija, Rumānija, Slovākija un Latvija. Turciju pārstāv piecas skolas, pārējās valstis- pa vienai skolai.

Projekta pirmajā etapā skolēni digitālā vidē izstrādāja projekta logo ideju. Šeit redzami pagaidām iesniegtie logo.

Šajā etapā dalībvalstu skolēni arī iestudē ludziņu un ar iestudējuma fotogrāfijām dalās ar saviem partneriem. Bērni no 3.c klases grupās iestudēja lugu “Sakņudārza sargs” pēc I.Krustkalnes motīviem.

Bērni ar nepacietību gaida projekta otro etapu un ir gatavi jauniem izaicinājumiem.