2022.gads

Projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000055440

Erasmus+ projekta mācību mobilitāte Turcijā.

    No 30.aprīļa līdz 7.maijam mūsu skolas 8  skolēni  un 3 skolotājas – Ilona Lipska, Svetlana Meža un Dana Krētaine devās uz  Muğlu, Turcijā, lai piedalītos Erasmus+  programmas Pamatdarbības (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” īstermiņa skolēnu grupas mobilitātē. 

        Ortakas Bahcesehīras privātkoledžā tika iepazīta mācību vide un Turcijas izglītības sistēma, skolēni piedalījās un skolotājas vēroja 20 mācību stundas, pilnveidoja prasmes radošumā, piemēram, tapa sadraudzības sienas gleznojums uz skolas fasādes. Apguva turku dejas un tradicionālas sporta spēles, arī pilnveidotas IT prasmes. Mūsu skolēniem īpaši saistošas bija nodarbības, kurās bija jāapgūst šaha spēle un  prātu attīstošas spēles. Neierastas bija arī mūzikas stundas, kurās skolēni mācījās spēlēt trīs mūzikas instrumentus – ģitāru, vijoli un klavieres. Mācību ekskursijās  apmeklēja un izpētīja  divas Turcijas ekosistēmas glābšanas organizācijas – ūdens attīrīšanas eko muzeju un Carreta  bruņurupuču rehabilitācijas centru. Apmeklēja arī Turcijas pirmo Eko skolu – Green school, kurā skolēni apguva izdzīvošanas prasmes dabā un citrusaugu plantācijas fermeru ikdienu un pienākumus.

      Gan skolā mācoties, gan dzīvojot skolēniem turku ģimenēs, iepazīta Turcijas vēsture, kultūra, tradīcijas, un izveidojusies sirsnīga draudzība starp viesģimenēm Turcijā un Latvijā.

Erasmus+ projekta mācību mobilitāte Čehijas Republikā.

Projekta Erasmus+ KA1222 ietvaros no 17.aprīļa līdz 22.aprīlim seši 5.- 6.klašu skolēni kopā ar skolotāju Aigu Vasiļjevu un skolotāju Lauru Zommerovsku devās mācību mobilitātē uz Čehijas Republiku.

            Projekta laikā skolēni apmeklēja SNP pamatskolu Čehijā,  Hradeckrāloves pilsētā un piedalījās mācību stundās (angļu valoda, matemātika, zinātne, dabaszinības, rokdarbi, māksla, sports, mūzika);  pilnveidoja angļu valodas prasmes; sniedza informāciju par Latviju, savu skolu, izglītības sistēmu Latvijā; pilnveidoja prasmi strādāt grupās; ieguva informāciju par Čehijas vēsturi, kultūru, tradīcijām; pilnveidoja IT prasmes, mācību stundās pielietojot planšetdatorus un aplikācijas.

Skolēni piedalījās arī ārpus skolas aktivitātēs. Apmeklēja muzeju, devās pastaiga pa Kradeckalova vecpilsētu, baudīja pilsētas skatus, kas paveras no White Tower, apskatīja Prāgu, baudīja aktīvo atpūtu batutu parkā “Fly Zone” un lāzertagā. Mobilitātes laiku skolēni pavadīja, dzīvojot viesģimenēs. Tas deva skolēniem iespēju izveidot un nostiprināt savstarpēju draudzību ar skolēnu no Čehijas un kopīgi pavadīt laiku, vairāk uzzināt par Čehijas iedzīvotāju tradīcijām, kā arī kopīgi apmeklēt izklaidējošus pasākumus.

Viesu uzņemšana Liepājas Centra sākumskolā

2023.gadā no 27.februāra līdz 3.martam Erasmus+ projekta ietvaros skolā darba vērošanā tika uzņemtas divas viesskolotājas no Lietuvas, kuras apmeklēja mācību stundas 1.-3.klasēs.

Izvērtējot nedēļu Liepājas Centra sākumskolā, skolotājas norādīja, ka ERASMUS+ projekta ietvaros tika bagātināta viņu pieredze ar jauniem efektīviem stundu organizēšanas veidiem un metodēm, kā arī laika gaitā pārbaudītām metodēm un to pielietošanas iespējām. Skolotājām bija prieks vērot katru mācību stundu, kuru raksturoja skolotāju un skolēnu dabiska, nesamākslota uzvedība, entuziasms, vēlme izzināt, sasaiste ar reālo dzīvi un skolēnu interesēm un vajadzībām. Novērotās mācību stundas bija ļoti dažādas, kur katrā tika aktivizēta bērnu domāšana. Lai sasniegtu izvirzītos mācību mērķus un sasniedzamos rezultātus, aktivitātes tika modelētas tā, lai jaunais materiāls būtu balstīts uz skolēnu esošajām zināšanām. Mācību stundās skolēni nebaidījās kļūdīties, uzdot jautājumus, jo vienmēr blakus bija skolotājs, kurš ir gatavs palīdzēt.

Skolotājas atzina, ka mācību stundu vērošanas laikā gūto pieredzi var pielietot savā darbā. Skolotājas uzsvēra, ka apbrīnas vērta ir visas skolas kopienas vienotā uzvedības noteikumu ievērošana, kas balstīta uz skolas trīs vērtībām. Vienaldzīgu neatstāja arī skolēnu uzmanība, koncentrēšanās stundās un skolotāju kopības gars un sirsnīgā komunikācija.

Skolotājas Giedra un Inga izteica pateicību par iespēju ar acs kaktiņu paskatīties uz Latvijas izglītības procesu.

Šajā nedēļā skolā viesojās arī pieci 5.-6.klašu viesskolēni no Čehijas un desmit 5.-6.klašu viesskolēni no Lietuvas, kopā ar pavadošajām skolotājām. Projekta dalībnieki piedalījās daudzveidīgos izglītojošos un sadraudzības pasākumos.

Skolēni piedalījās matemātikas, datorikas, dabaszinību,  sporta, mūzikas, vizuālās mākslas, angļu, krievu, vācu, franču valodas, mācību stundās kopā ar vienaudžiem, kuru ģimenēs dzīvoja. Sociālo zinību un vēstures mācību stundā viesskolēni iepazinās ar 6.klases skolēnu sagatavotajām biznesa idejām, kā arī apguva zaļo ekonomiku, piedāvājot priekšlikumus, kā sabiedrībā mainīt paradumus, lai taupītu pieejamos resursus. Kopā ar 4.klases skolēniem sociālo zinību un vēstures mācību stundā iepazina gadskārtu ieražas, prezentēja savas valsts gadskārtu ieražas, kā rezultātā skolēniem bija iespēja salīdzināt dažādu valstu tradīcijas. Mācību stundas tēmu skolēni turpināja apgūt Liepājas muzeja piedāvātajā muzejpedagoģijas nodarbībā “Gadskārtu ieražas Dienvidkurzemes sētā”. Skolēni veiksmīgi uzbūvēja un ieprogrammēja robotus skolotājas Svetlanas Mežas vadītajās robotikas nodarbībās skolā, kā arī Ingūnas Lauvas vadītajā programmēšanas nodarbībā ZIIC. Sadarbībā ar Liepājas Jauniešu mājas vadītāju Anci skolēni pilnveidoja saskarsmes un sadarbības prasmes.

Pēc mācību stundām skolēni kopā ar Liepājas Centra sākumskolas skolēniem apmeklēja ZIIC, kur iepazinās ar Dabas mājas piedāvātajām iespējām. Aizputes muzejā skolēni apguva praktiskas prasmes, piedaloties “Zīmju un simbolu” darbnīcā un “Kulināro prasmju” darbnīcā. Skolēni pilnveidoja sadarbības un sociālās prasmes, apmeklējot Lāzeragu WindPoligon, kā arī, piedaloties skolā organizētajos klases vakaros. Sirsnīgi tika pavadīts laiks kopīgi ar viesģimenēm iepazīstot Liepāju, tās piedāvātās iespējas un, pavadot vakarus ģimenes lokā.

Izvērtējot organizētos nedēļas pasākumus viesskolēniem, var secināt, ka skolēni bija apmierināti ar piedāvātajām iespējām, apguva jaunas zināšanas un pilnveidoja prasmes. Skolēni norādīja, ka iemācījās programmēt robotus, pilnveidoja angļu valodas prasmes, iemācījās dažus vārdus latviešu valodā, iepazina latviešu kultūru, tradīcijas un Latvijas vēsturi. Skolēni atzīmēja, ka mobilitātes laikā ieguva jaunus draugus, pilnveidoja komunikācijas, sadarbības prasmes un plānošanas prasmes. Viesskolēni rakstīja: “iemācījos kā tērēt naudu atbildīgāk, jo es to iztērēju ļoti ātri”, “iemācījos labāk komunicēt”, “uzzināju par robotiku, kas man bija jauna lieta”, “sapratu, ka vēlos strādāt ar robotiem”, “uzzināju idejas biznesam”, “apguvu matemātiku, izmantojot planšetdatorus”, “Aizputes muzejā iemācījos gatavot kliņģeri”, “sapratu draudzības nozīmīgumu”. Visi skolēni augstu vērtēja sirsnīgo uzņemšanu viesģimenē un brīvā laika pavadīšanas iespējas kopā ar viesģimeni.

Liepājas Centra sākumskolas skolēni norādīja, ka “pilnveidoja angļu valodas un komunikācijas prasmes”, “sadraudzējās ar cilvēkiem”, “iemācījās pacietību un rūpes par mazām lietām”, “bija daudz jautru aktivitāšu”, “Aizputes muzejā iemācījās gatavot kliņģeri pēc senas receptes”. Skolēniem veidojās izpratne par to, ka “cilvēki no citām valstīm ir draudzīgi, viņiem ir interesantas tradīcijas un ir forši iepazīt jaunus cilvēkus”, “ir ļoti interesanti mājās uzņemt cilvēkus no citām valstīm, iemācījos dažus vārdus šajās citās valodās, uzzināju, kā viņi svin svētkus”.

Paldies ikvienam, kas iesaistījās!

direktore Kristīne Bārdule

Robotika Kiprā 5.-12.02.2023