«

»

Mai 29

3.KLAŠU MATEMĀTIKAS VIKTORĪNA DABĀ

28.05.2019. Liepājas jūrmalā norisinājās 3.klašu matemātikas viktorīna.

Pasākuma mērķis: izmantojot netradicionālas metodes un līdzekļus, skolēniem nostiprināt matemātiskos priekšstatus un zināšanas.

Skolēni darbojās komandās, nostiprinot ikdienas darbā gūtās prasmes un iemaņas, darbodamies netradicionālās situācijās un vidē.

Pēc uzdevumu veikšanas, katras grupas skolēni veiksmīgi prezentēja savu darbu.

Paldies visiem 3.klašu skolēniem par aktīvu līdzdalību un klases audzinātājām par atbalstu!

Skoltāja: I.Žimante