«

»

Feb 10

4. klašu vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti:

4.A – Sofija Lapiņa -1.vieta

        4.A – Daniela Tetere – 1.vieta

        4.C – Joanna Šterna – 1.vieta

        4.D – Artūrs Irbens – 1.vieta

        4.B – Amanda Pilskunga –  2.vieta

        4.B – Estere Ķīnaste – 2.vieta

        4.C – Valters Vjakse – 3.vieta

        4.D – Amēlija Grantiņa – 3.vieta

        4.D – Armands Irbens – atzinība

Apsveicam!