«

»

Mai 27

Labo darbu svētki!

Labs vārds pie laba darba vada.

Labs darbs ir labam vārdam rada;

Un cilvēks labs, kas labu dara,

saules stars no Dieva gara.

Dz. Rinkule-Zemzare

16.maijā teicām paldies skolēniem par sasniegumiem pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Paldies vecākiem par bērnu motivēšanu augstiem mācību sasniegumiem!