«

»

Jūn 03

5.a klases izglītojošā ekskursija “Izdzīvošanas skola” 

Pasākuma laikā instruktora vadībā dienu skolēni sāka ar fiziskām aktivitātēm, tad mācījās sadarboties, veicināt komunikāciju pāros un grupās, palīdzot cits sitam sarežģītos apstākļos. Apguva praktiskās iemaņas pārvarēt dažāda rakstura krīzes situācijas, mācījās rūpēties par savu un citu veselību, drošību un dzīvību. Skolēnus rosināja domāt par svarīgām dzīves vērtībām – savstarpējo cieņu, atbildību, raksturu un mērķtiecību. 
Šo visu apguva, orientējoties mežā – mācoties iekurt ugunskuru, meklējot vidē ūdeni un kā to apstrādāt lietošanai. Apguva prasmes palīdzēt cietušajam mežā un to nogādāt drošā vidē. Pasākuma nopietnību un sarežģītību pastiprināja nelabvēlīgie laika apstākļi – lietus! Pēc dienas notikumiem skolēni bija izlijuši, taču pozitīvi noskaņoti, apmierināti un priecīgi par iegūto un izbaudīto kopīgi pavadīto laiku.