«

»

Apr 24

5. klašu vecāku kopsapulce

25.aprīlī plkst. 18.00 Toma ielas zālē 5. klašu vecāku kopsapulce par otras svešvalodas apguves iespējām nākošajā mācību gadā.

Pēc kopsapulces vecāku sapulces klašu telpās.