«

»

Jan 17

Lasīšanas rīts

   Mūsdienu sabiedrība nav iedomājama bez labām lasītprasmēm, jo informācija tiek iegūta izmantojot dažādus teksta formātus – interneta ziņu platformas, grāmatas, žurnālus u.c.  Lasītprasmei ir izšķirīga nozīme bērna izglītībā gūtajām sekmēm un vēlāk sasniegumiem profesionālajā karjerā.

  Šodien skolēnu dome organizēja un vadīja grāmatu lasīšanu rītu mūsu pirmklasniekiem.