2019./2020.m.g.

2019./2020.m.g. 1.semestrī projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros Liepājas Centra sākumskolas 1.-3.klašu skolēni apmeklēja nodarbības Liepājas Universitātē. Nodarbības vadīja pasniedzēji L.Karule, R.Jūrmalietis, J.Šuba, A.Elstiņa

1.Augi un dzīvnieki Liepājā

Skolēni  papildināja zināšanas par mērenās joslas augiem un dzīvniekiem, kuri mājo arī Latvijā, dalījās savos novērojumos par Liepājā sastaptajiem, vizuāli un tekstuāli iepazinās ar reālo pēdējo gadu situāciju.

Skolēni aplūkoja LiepU Dabas Vēstniecības ekspozīciju naturālos eksponātus, mācījās atpazīt augus un dzīvniekus attēlos, videomateriālos, prezentācijās. Skolēnu aktivitātes – piedalīšanās ekoloģiskajās un galda spēlēs, dabas materiālu grupēšana un mērķtiecīga atlase.

2.&3. Latvijas sikspārņi un putni

Nodarbībās skolēni apguva zināšanas par sikspārņu ķermeņa uzbūvi, par šo dzīvnieku dažādību, dzīvesveidu, eholokāciju, vairošanos un pārziemošanas stratēģijām. Skolēni bija ieinteresēti un ļoti vēlējās pastāstīt savus sikspārņu novērojumus. Visvairāk skolēniem patika sikspārņa, pterodaktila un putna spārna uzbūves salīdzinājums, kā arī uzzināt par Latvijas sikspārņu dzīvesveidu un izlocīt no papīra un paņemt līdzi piemiņai lidojošus sikspārņus (praktiskā nodarbība).

Putnu tēmai veltītajās nodarbībās skolēni ieguva zināšanas par putnu uzbūvi, dažādiem spalvu veidiem un pielāgojumiem to dzīvesveidam. Skolēniem patika uzzināt par pasaules putnu dažādību, par putnu lidošanas pielāgojumiem, ligzdu veidiem un dažādiem putnu mazuļiem – ligzdguļiem un ligzdbēgļiem, kā arī praktiski darboties, izlokot no papīra un paņemt līdzi piemiņai peldošus gulbjus.

4.Bezmugurkaulnieku pasaule – posmkāji, ūdens fauna.

Skolēni vēroja laboratorijā pieejamus dzīvus ūdens vidē mītošos posmkājus un citus sīkus bezmugurkaulniekus, kā arī skatījās paskaidrojošus videomateriālus, iegūstot zināšanas par saldūdens hidrobiontu pasauli. Konkrētākam ieskatam bezmugurkaulnieku ķermeņa uzbūvē skolēni praktiski veidoja zirnekļu, kukaiņu un vēžu modeļus. Skolēni aktīvi, ar interesi iesaistījās praktiskajās aktivitātēs, pozitīvi emocionāli reaģēja uz kontaktu ar sev līdz šim nezināmo biotu, bija pārsteigti par iegūtajām zooloģiskajām un ekoloģiskajām atziņām.

5.Baltijas jūra un Liepāja

Skolēni precizēja un papildināja zināšanas par Baltijas jūru (tās apveidiem, piekrastes valstīm, ūdens īpatnībām), aplūkoja Dabas Vēstniecības eksponātus, praktiski strādāja ar Liepājas pludmalē atrastajiem gliemežvāciņiem, tos atpazīstot un šķirojot, veica eksperimentus saistībā ar ūdens sāļuma pakāpēm.

6.Ķīmijas eksperimenti

Skolēni ar lielu interesi vēroja demonstrēto ķīmisko eksperimentu norisi, kā arī paši praktiski realizēja eksperimentus. Eksperimentu laikā skolēni ieguva zināšanas par dažādām ķīmiskām reakcijām. Eksperimenti tika veikti ar skolēniem pazīstamām vielām.

Eksperimentu laikā skolēniem radās dažādi jautājumi par eksperimentu gaitu, viņi arī mēģināja prognozēt sagaidāmo rezultātu. Skolēni atzina, ka šāda nodarbība bija interesanta un dažus no eksperimentiem viņi vēlētos pamēģināt veikt mājā.

7.Orientēšanās, plāns un karte

Skolēni aktivizēja savas zināšanas par dažādu objektu attēlojumu zīmējumos, ar pieņemtajiem apzīmējumiem, to savstarpējo izvietojumu, praktiski strādāja ar plāniem un kartēm, mācoties pēc tiem raksturot reālos apvidus, veica uzdevumus ar topogrāfiskajām zīmēm, Liepājas plāniem, paši veidoja tūrisma maršrutus pa pilsētu.

8.Gribu būt vesels

Skolēni padziļināja zināšanas par cilvēka anatomiju un fizioloģiju, veica praktiskus uzdevumus modelēšanā un grupēšanā, sajūtu orgānu treniņu, veidoja ēdienkartes.

9.Ekotehnoloģija vides un veselības problēmām

Skolēniem tika piedāvāta ekotehnoloģija kā pagaidām vēl mazpopulāra, bet daudzsološa, ekoloģiskajā domāšanā bāzēta metodoloģija vienkāršiem un kreatīviem risinājumiem visdažādākajām (tsk. sarežģītām) vides, veselības, saimnieciskajām, kā arī ikdienas dzīves problēmām. Skolēniem demonstrēja vairākus, nereti pārsteidzošu ekotehnoloģiju piemērus un arī pašus iesaistīja praktiskajos risinājumos. Ekotehnoloģisko projektu nodarbība izraisīja skolēnu interesi, emocionālu atsaucību, vēlmi ekotehnoloģiskos eksperimentus realizēt mājas apstākļos.