«

»

Okt 18

Aizvadīta KARJERAS NEDĒĻA

Paldies visiem ieinteresētajiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kuri iesaistījās un palīdzēja pilsētā un skolā organizētajos pasākumos:

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

1.-4. klasēm – par piedalīšanos Vizuālās mākslas konkursā „Atver durvis uz Liepājas profesiju pasauli”. Pilsētas konkursā 2.vietu ieguvusi 3.b klases skolniece Elīza Baušeniece (sk.I.Žimante), pateicības ieguvušas 3.b kl.skolniece Karīna Porcika (sk.I.Žimante) un 4.c kl.skolniece Rēzija Egmane (sk.I.Bunka).

  1. – 4. klasēm – par izvēlētās profesijas izpēti un radošu uun interesantu noformējumu- noslēguma prezentāciju – pie klases durvīm.

3.a klases 8 zēnu komandai un līdzjutējiem – par piedalīšanos pasākumā – konkursā kopā ar Zipiju un Lēniju 1.ģimnāzijā.

  1. – 6. klasēm – interesantas, informāciju bagātas tikšanās ar pilsētas iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem, iepazīstoties ar viņu profesijām, amatiem un darba vidi.

Esiet atsaucīgi un radoši karjeras izglītībā arī turpmāk!

Karjeras konsultante   I.Gūtmane.