Angļu valodas nometne 2019

Liepājas Centra sākumtskolas

Angļu valodas nometne  “An apple a day keeps the doctor away!”

            No š.g. 3.līdz 7.jūnijam Liepājas Centra sākumskolā 1. – 6.klašu skolēniem norisinājās izglītojoša dienas nometne nometne „An apple a day keeps the doctor away!” izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem multidisciplinārā jomā projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.   

            Nometne norisinājās 5 dienas. No pirmdienas līdz ceturtdienai notika 2 nodarbības ar skolotājiem  (viena no rīta, otra – pēcpusdienā), un pārējā laikā dalībnieki strādāja kopā ar nometnes audzinātāju – veica dažādus uzdevumus, sporta aktivitātes. 

1.dienā nodarbības notika ar skolotājām Valentīnu Lagzdiņu un Ilzi Ziedkalni. Šajā dienā nodarbību tēma bija „Healty eater” (veselīgs ēdājs), kuru laikā skolēni angļu valodā pārrunāja veselīga uztura nepieciešamību un to, kas tad īsti ir veselīgs uzturs. Skolēni paši taisīja savu „pusdienu kastīti”, un apguva jaunus vārdiņus angļu valodā.

Pēcpusdienā skolas pagalmā norisinājās spēles un rotaļas ar nometnes audzinātāju.

2.dienā nodarbības vadīja skolotājas Valentīna Lagzdiņa un Ilze Ziedkalne. Šīs dienas nodarbību tēma bija „Be fit!”. Dienas laikā skolēni runāja par aktīvu dzīvesveidu, nodarbojās ar dažādām kustību aktivitātēm un piedalījās dažādās stafetēs.

Pēcpusdienā kopā ar skolotāju Aigu Otaņķi un futbola treneri Agri norisinājās dažādas stafetes un uzmanības vingrinājumi skolas pagalmā.

3.dienā nodarbības vadīja Inguna Lauva un Baiba Millere. Trešās dienas nodarbību tēmas bija “Let’s cook!” un „Vitamins in fruit and vegetables”. Šajā dienā skolēni kopā ar skolotājām gatavoja gan augļu, gan dārzeņu salātus, kurus pēc tam kopīgi arī nogaršoja. Kopā ar skolotāju Baibu Milleri skolēni nodarbībās pārrunāja par vitamīniem dažādos augļos un dārzeņos, to nozīmi, veidoja plakātus.

Brīvajā laikā nometnes dalībnieki kopā ar nometnes audzinātāju Aigu Otaņķi devās uz parku, kur kopīgi spēlēja skolēnu iemīļoto tautas bumbu.

4.dienā atkal strādājām kopā ar skolotāju Ingunu Lauvu un Baibu Milleri. Šajā dienā nodarbības tēmas skolēniem bija „Fruit and vegetable smoothies” un “A hard day? Relax yourself!”. Nodarbību laikā skolēni gatavoja vitamīnu bumbu – smūtiju, minēja krustvārdu mīklas un mācījās, kā pēc garas un smagas dienas relaksēties.

Pēcpusdienā skolēni devās skolas pagalmā, kur svaigā gaisā nodevās dažādām rotaļām un spēlēm.

5.dienā skolēni devās ekskursijā uz Aizputes Ideju māju un Cīravas Mežaparku.

Ideju mājā mums pastāstīja par jauniešu iespējām Aizputē un iepazīstināja ar brīvprātīgo no Grieķijas, kurš angļu valodā stāstīja par savu brīvprātīgo darbu, pienākumiem, Grieķiju un saviem iespaidiem par Latviju. Kopīgi arī pamuzicējām. Pēc tam devāmies uz Cīravas Mežaparku, kur 4 gidu – lāča, kaķa, leoparda un raganas pavadībā devāmies pārgājienā pa parku, un piedalījāmies dažādās aktīvās un dabu izzinošās aktivitātēs. Pēc ekskursijas papusdienojām Cīravas Mežaparka piknika vietā un devāmies atpakaļ uz Liepāju.

Nometnes noslēgumā visi nometnes dalībnieki saņēma pateicības un nelielas dāvaniņas par nometnē pavadīto laiku. Katrs bērns saņēma pateicības vārdus par sevi, un savu ieguldīto darbu nometnes laikā. Visi bērni nometnes laikā “An apple a day keeps the doctor away!” krāja uzlīmes. Aktīvākie saņēma arī balvas.

Kopīgi viens otram sniedzām arī atgriezenisko saiti par nometnē paveikto, piedzīvoto un cerēto. Noskaidrojām, kas nometnes laikā vislabāk ir paticis, ko nekad neaizmirsīs un anketā uzklausījām arī skolēnu viedokli un ieteikumus nākamajam gadam. Noslēgumā skolēnu uzdevums bija novērtēt nometni 10 baļļu sistēmā, kur pēc skolēnu vērtējumu nometne ieguva  9,3 balles.

Pateicamies par sadarbību visiem nometnē iesaistītajiem pedagogiem un skolēniem!