«

»

Mar 12

Angļu valodas pilsētas olimpiādes rezultāti 6. klasēm

1.vieta Edvards Miezītis 6.a (B.Millere)

2.vieta Silva Laure a (B.Millere)

3.vieta Emīls Sudmalis 6.b (B.Millere)

Atzinība Ralfs Šuba 6.b (I.Lipska)

Atzinība Terēze Kristīne Locika 6.b (B.Millere)

Atzinība Eliass Pāvils Valcis 6.b (I.Lipska)

Apsveicam!!!