Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

  1. Apmeklētāji tiek pieņemti skolas darba laikā no 08.00 līdz 16.00, ja nav sarunāts savādāk.
  2. Apmeklējuma laiks un mērķis pirms tam jāsaskaņo ar darbinieku, pie kura apmeklētājs vēlas ierasties. Tas saskaņojams telefoniski vai skolas kancelejā skolas darba laikā.
  3. Ierodoties skolā, apmeklētājs piesakās pie dežurantes. Dežurante reģistrā fiksē apmeklētāja ierašanās laiku, vārdu, uzvārdu, pedagogu pie kura ieradies apmeklētājs.
  4. Vajadzības gadījumā dežurante pavada apmeklētāju līdz nepieciešamajai telpai.