«

»

Dec 05

“AR PUZURU ROTĀTI ZIEMASSVĒTKI”

LIEPĀJAS CENTRA SĀKUMSKOLAS 1.C  UN 1.D KLASES SKOLĒNI SAŅĒMA UZAICINĀJUMU UN NOLĒMA PIEDALĪTIES 1. – 4. KLAŠU MĀJTURĪBAS KONKURSĀ – “AR PUZURU ROTĀTI ZIEMASSVĒTKI”. /KLASES AUDZINĀTĀJAS – RITA  BERĶE UN ILZE ŽIMANTE/

VISPIRMS APMEKLĒJĀM BĒRNU BIBLIOTĒKU “VECLIEPĀJAS RŪĶIS ”, KUR UZZINĀJĀM , KAS IR PUZURI, KĀ TOS GATAVO, IEMĀCĪJĀMIES LATVIEŠU TAUTAS TICĒJUMUS, NOSKATĪJĀMIES VAIRĀKAS FILMIŅAS, APLŪKOJĀM GRĀMATU IZSTĀDI.

PUZURIS ATAINO SENO LATVIEŠU IZPRATNI PAR VISUMU. TIE IR VIENI NO SENĀKAJIEM ZIEMAS SAULGRIEŽU ROTĀJUMIEM UN GALVENĀ ZIEMASSVĒTKU ROTA MĀJĀ UN EGLĪTĒ. PUZURIM IR SPĒCĪGA MITOLOĢISKA NO ZĪME, TAS PASARGĀ NO ĻAUNUMA UN IENES MĀJĀS SVĒTĪBU.

PUZURI SĀK VEIDOT NO 12 SALMIŅIEM, KAS SIMBOLIZĒ 12 MĒNEŠUS, TĀDĒĻ TIEŠI PĒC GADA VECO PUZURI IR JĀSADEDZINA UN JĀGATAVO JAUNS. PUZURIS, LĪDZĪGI KĀ LIELVĀRDES JOSTA GLABĀ MŪSU SENČU NOSLĒPUMUS.

SAPRATĀM, KA ESAM GATAVI PAŠI SAVĀM ROKĀM PAMĒĢINĀT PAGATAVOT PUZURUS, TĀPĒC SĀKUMĀ MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJAS STUNDĀ IZMĒĢINĀJĀM TOS IZVEIDOT NO PIENA SALMIŅIEM. ATZĪSIMIES, KA GĀJA JAU  VISĀDI – ARĪ AR ASARĀM, SMIEKLIEM UN JOKIEM…

“LAI IR DARBIŅŠ LIELS VAI MAZS, VIENS UN DIVI GATAVS TAS”.

PASĀKUMA NOSLĒGUMĀ DEVĀMIES UZ MŪSU PILSĒTAS FOLKLORAS CENTRU “NAMĪNS”, KUR MŪS SAGAIDĪJA MĀKSLINIECES, KURAS IR SPECIĀLI IZMĀCĪJUŠĀS PAR PUZURU GATAVOŠANAS MEISTARĒM.

ŠEIT MĒS VEIDOJĀM ĪSTUS NIEDRU SALMU PUZURUS. BĒRNI BIJA GANDARĪTI PAR PAVEIKTO DARBU, SAŅĒMUŠI POZITĪVAS EMOCIJAS, PRIECĪGI DEVĀS UZ SKOLU, LAI VARĒTU IZROTĀT KATRS SAVU KLASI.