«

»

Jūn 19

Atskats uz Liepājas Centra sākumskolas atvērtās bērnu dienas nometnes “AIZ BURVJA DURVĪM” darbību

4.-15.06.2018. Liepājas Centra sākumskolā 80 dalībniekiem no 1. – 4.klasei notika radoša atpūtas dienas nometne “AIZ BURVJA DURVĪM”. Nometnes dalībniekiem katru dienu notika radošas, izzinošas praktiskas nodarbības nometnes telpās vai ārpus tām. Katrai dienai bija sava nodarbību tēma – dalībnieki baudīja, izzināja, darbojās, klausījās, secināja par visu, kas bija un notika aiz burvja durvīm. Nometnes noslēguma dienā dalībnieki devās organizētā izbraukuma ekskursijā uz Ventspils jauno Digitālo centru, kur izzināja modernās tehnoloģiju iespējas un praktiski darbojās. Starp izzinošajām nodarbībām nometnes dalībnieki kopā ar audzinātājām aktīvi un lietderīgi pavadīja brīvo laiku, kopīgi pusdienoja, devās sportiskās aktivitātēs skolas sporta laukumā vai sporta zālē. Notika gan pieaicināto ielu vingrotāju demonstrējumi un pašu nometnes dalībnieku aktīva līdzdalība, izmēģinot paņēmienus, gan nometnes medicīnas māsas sagatavots pasākums ar praktiskiem uzdevumiem pirmās palīdzības sniegšanā un veselīga uztura izzināšanā. Nometnes audzinātājas katru dienu organizēja un vadīja saskarsmes spēles un sportiskas kustību aktivitātes, kā arī vizuālās un lietišķās mākslas nodarbības.

Noslēgumā nometnes dalībnieki saņēma atzinības un pateicības par piedalīšanos un radošu, aktīvu iesaistīšanos visos nometnē organizētajos pasākumos un nodarbībās, kā arī katras skolotājas pozitīvus vērojumus un novērtējumu par katru skolēnu.

Paldies nometnes darba grupai!

Vadītāja Inese Gūtmane.

Citas bildes skaties skolas fotogalerijā.