«

»

Aug 21

Atskats uz Liepājas Centra sākumskolas atvērtās bērnu dienas nometnes “KARJERAS KOKS” darbību

10.- 21.08.2020. Liepājas Centra sākumskolā 60 dalībniekiem no 1. – 4.klasei notika radoša atpūtas dienas nometne “KARJERAS KOKS”. Nometnes dalībniekiem katru dienu notika radošas, izzinošas praktiskas nodarbības ārpus nometnes telpām – jūrmalas parkā, sporta laukumā, jūrmalā, pilsētā. Katrai dienai bija sava nodarbību tēma – dalībnieki baudīja, izzināja, darbojās, klausījās, secināja par visu, kas bija un notika. Nometnes dalībnieki darbojās praktiski, izzinot mediķa, glābēju, skautu, sportistu, muzeja darbinieku, rokdarbnieku, bibliotēkas darbinieku, meža darbinieku  un citas profesijas. Noslēguma dienā dalībnieki devās uz jūrmalu, kur ar praktiski izzinošām nodarbībām grupās iepazina Baltijas jūras piekrastes vērtības – iepazina vismazākos jūras iemītniekus, izprata piekrastes dabas norises un vides saudzēšanas nozīmi. Starp izzinošajām nodarbībām nometnes dalībnieki kopā ar audzinātājām aktīvi un lietderīgi pavadīja brīvo laiku – notika saskarsmes spēles un sportiskas kustību aktivitātes, kā arī vizuālās un lietišķās mākslas nodarbības.

Noslēgumā nometnes dalībnieki saņēma atzinības un pateicības par piedalīšanos un radošu, aktīvu iesaistīšanos visos nometnē organizētajos pasākumos un nodarbībās.

Paldies nometnes darba grupai!