«

»

Jūn 27

Atskats uz Liepājas Centra sākumskolas atvērtās bērnu dienas nometnes “RAIBAIS LAIKS” darbību

3.- 15.06.2019. Liepājas Centra sākumskolā 80 dalībniekiem no 1. – 4.klasei notika radoša atpūtas dienas nometne “RAIBAIS LAIKS”. Nometnes dalībniekiem katru dienu notika radošas, izzinošas praktiskas nodarbības nometnes telpās vai ārpus tām. Katrai dienai bija sava nodarbību tēma – dalībnieki baudīja, izzināja, darbojās, klausījās, secināja par visu, kas bija un notika RAIBAJĀ LAIKĀ.

Nometnes noslēguma dienā dalībnieki devās organizētā izbraukuma ekskursijā uz skrundas metāllūžņu muzeju – izstādi, kur izzināja otro iespēju pamestām un nederīgām lietām, kā arī meistarklasē paši praktiski darbojās.

Starp izzinošajām nodarbībām nometnes dalībnieki kopā ar audzinātājām aktīvi un lietderīgi pavadīja brīvo laiku, kopīgi pusdienoja, devās sportiskās aktivitātēs gar Ventmalas dabas taku. Nometnes laikā notika pašu nometnes dalībnieku aktīva darbošanās skolas sporta laukumā, dalībnieki darbojās grupās nometnes medicīnas māsas sagatavotā pasākumā ar praktiskiem uzdevumiem pirmās palīdzības sniegšanā un veselīga uztura izzināšanā. Nometnes audzinātājas katru dienu organizēja un vadīja saskarsmes spēles un sportiskas kustību aktivitātes, kā arī vizuālās un lietišķās mākslas nodarbības.

Noslēgumā nometnes dalībnieki saņēma atzinības un pateicības par piedalīšanos un radošu, aktīvu iesaistīšanos visos nometnē organizētajos pasākumos un nodarbībās, kā arī katras skolotājas pozitīvus vērojumus un novērtējumu par katru skolēnu.

Paldies nometnes darba grupai!