«

»

Apr 20

Attālinātās mācīšanās vizuālā mākslā un mājturībā rezultāti

Mūsu attālinātā mācīšanās vizuālā mākslā un mājturībā ir aizsākusies ļoti radoši. 5.klases skolēniem bija jāuzzīmē un jāizgatavo kubs un piramīda. Tad tie bija jāapzīmē grafiski un jāizveido no tiem mājiņa. Savukārt 6.klases skolēniem bija jāuzzīmē plaknē mājiņa pēc dotiem izmēriem, tad tā bija jāapzīmē un jāsalīmē. Darbiņi ir sanākuši ļoti radoši un skaisti!