«

»

Apr 20

Attālinātās mācīšanās vizuālā mākslā un mājturībā rezultāti

Mūsu attālinātā mācīšanās vizuālā mākslā un mājturībā ir aizsākusies ļoti radoši. 5.klases skolēniem bija jāuzzīmē un jāizgatavo kubs un piramīda. Tad tie bija jāapzīmē grafiski un jāizveido no tiem mājiņa. Savukārt 6.klases skolēniem bija jāuzzīmē plaknē mājiņa pēc dotiem izmēriem, tad tā bija jāapzīmē un jāsalīmē. Darbiņi ir sanākuši ļoti radoši un skaisti!

Share to Google Plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.