«

»

Nov 06

Bebr[a]s 2023

Bebr[a]s ir pasaulē lielākais informātikas un loģiskās domāšanas izaicinājums. Tas ir ārpusskolas aktivitāšu konkurss, kam nav nepieciešamas speciālas priekšzināšanas, tādēļ piedalīties aicināts ikviens skolēns, neatkarīgi no sekmēm. Konkursu organizē vadošais IT biznesa mākoņrisinājumu ražotājs Eiropā – Visma. 

Šogad no Centra sākumskolas šim konkursam pieteicās 8 skolēni. Konkurss notiks 10. novembrī plkst. 8.30 26. kabinetā. Veiksmi visiem dalībniekiem!