Category Archive: Vecākiem

Jan 30

Topošo 1.klašu skolēnu vecākiem

Reģistrācija uz 1. klasi 6. februārī plkst.9.00 https://registrs.liepaja.edu.lv/autorizacija Liepājas Centra sākumskola 2023./2024. mācību gadā  realizēs 2 izglītības programmas: Šajā izglītības programmā no 1.-6.klasei tiek apgūta: Iegūstot izglītību šajā programmā, bērnam ir iespēja iestāties Liepājas bērnu mūzikas skolas pūšamo mūzikas instrumentu spēles klasē, neapmeklējot sagatavošanas klasi. Bērnam ir iespēja turpināt izglītību Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā pamatizglītības otrā …

Continue reading »

Jan 30

Palasīsim grāmatiņu!

Lai veicinātu skolēnos grāmatu lasītprieku, skolēnu domes pārstāvji katru gadu dodas pie pirmklasniekiem, lai kopīgi lasītu grāmatu. Pirmklasniekiem ir svarīgi redzēt citus lasām un runājam par izlasīto – vecākus, skolotājus, draugus. Viņiem ir jāredz sev apkārt cilvēkus, kuri priecājas par pašu lasīšanas procesu, aizraujas ar to, kuri izmanto grāmatas, lai kaut ko uzzinātu, pētītu, noskaidrotu. …

Continue reading »

Jan 26

Diagnosticējošie darbi

Lai pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām un sniegtu skolēniem nepieciešamo atbalstu, 3. un 6. klašu skolēni šajā mācību gadā kārto diagnosticējošos darbus: 3. klašu skolēni – latviešu valodā un matemātikā; 6. klašu skolēni – latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās. Latviešu valoda 3. klasei Matemātika 3.klasei Latviešu valoda 6.klasei Matemātika 6.klasei …

Continue reading »

Jan 16

Nākošo pirmklasnieku vecākiem

Liepājas Centra sākumskolā informācijas diena  nākošo pirmklasnieku vecākiem 18.01. plkst.18.00 Uliha ielas zālē Tikšanās ar skolas administrāciju un nākošajiem klašu audzinātājiem 2023./2024. mācību gadā Liepājas Centra sākumskola realizēs 2 izglītības programmas:

Dec 29

Šogad svinējām skolas 30. dzimšanas dienu

Decembris ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Tas ir laiks, kad dāvājam sirds siltumu un mīlestību saviem tuvajiem. Decembris ir arī mūsu skolas dzimšanas dienas mēnesis. Šogad svinējām skolas 30. dzimšanas dienu. Šis bija pozitīva satraukuma un svētku sajūtām piepildīts mēnesis. Skolas telpas un eglītes tika rotātas ar skolēnu gatavotiem rotājumiem. Klases veidoja savus sveicienus skolai, apkārtējiem …

Continue reading »

Dec 29

Kur atrast ziemu un prieku?

Kad pirms Ziemassvētkiem atkusnis un lietus sniegu izkausēja, tad Liepājas Centra sākumskolas 5.-6.klašu skolēni  neskuma, bet gan devās draudzīgi  ziemas priekus  baudīt ledus hallē.

Dec 22

Laimes rats!

Pēdējā decembra mācību nedēļā 4.klasem norisinājās izglītojošā spēle “Laimes rats!”. Spēles laikā skolēniem bija jārisina matemātikas uzdevumi, jāatrod atbildes uz datorikas un dabaszinātnes jautājumiem. Paldies skolēniem par aktīvu dalību spēlē!

Dec 22

Dāvana skolai!

Skolas jubilejai par godu 6.klašu skolēni dizaina un tehnoloģiju stundās nolēma izgatavot dažādus eglīšu rotājumus. Šie rotājumi katru gadu varēs rotāt abu skolu egles. Citas bildes skaties foto galerijā.

Dec 12

Viktorīna “Merry Christmas!” 3.klasēm

21.decembrī plkst. 13:00 norisināsies viktorīna “Merry Christmas!” 3.klasēm. Viktorīnā piedalīsies 3.klašu komandas (komandā 4 skolēni no katras klases). Skolēni pārbaudīs savas zināšanas par Ziemassvētku tradīcijām, pildot dažādus aizraujošus uzdevumus. Angļu valodas skolotāja Ilze Ziedkalne

Dec 12

Angļu valodas viktorīna “Merry Christmas!” 4.-6.klasēm

6.klašu viktorīna notiks 13.decembrī 13:40 19.kab. pie sk. Ilonas Lipskas 5.klašu viktorīna notiks 20.decembrī 13:40 22.kab. pie sk. Ilzes Ziedkalnes 4.klašu konkurss notiks 20.decembrī 13:00 19.kab. pie sk. Anitas Veinbergas Viktorīnā piedalīsies klašu komandas (komandā 4 skolēni no katras klases). Skolēniem būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Ziemassvētku tradīcijām, atpazīstot un atšifrējot vārdus angļu valodā …

Continue reading »

Older posts «