«

»

Mar 19

Centra sākumskolas 4.klašu angļu valodas olimpiādes rezultāti

Olimpiadē piedalījas 24 skolēni, no kuriem 6 ir izvirzīti uz pilsētas angļu valodas olimpiādi:

1.Veiss Pauls    4.a

Ilona Lipska
2. Knapšis Gustavs Jēkabs  4.a Ilona Lipska
3. Mertens Henrijs Eduards  4.b Baiba Millere
4. Vasermanis Dāvis Jānis     4.b Ilona Lipska
5. Balobins Edvards     4.c Baiba Millere
6.Semjonova Sofija     4.a Ilona Lipska

  Atzinības:

1.Zīverte Sofija                 sk. Ilona Lipska

2.Svistunova Patrīcija       sk. Ilona Lipska

3.Rihards Jansons            sk. Daina Kronberga

4.Beate Patrīcija Saule     sk. Daina Kronberga

5.Zariņš Emīls                   sk. Ilona Lipska

6.Golubs Gabriels             sk. Baiba Millere

7.Cābele Baiba                 sk. Baiba Millere