Izglītojošas nometnes

Projekta ietvaros skolēnu vasaras brīvlaikā tiek piedāvātas izglītojoša dienas nometne skolēniem ar augstiem sasniegumiem STEM mācību priekšmetos un skolēniem ar augstiem sasniegumiem angļu valodā. Nometņu laikā notiek zināšanu un prasmju pilnveide neformālā vidē mācību snieguma paaugstināšanai. Skolēni iegūst jaunas zināšanas un prasmes, iegūst jaunu pieredzi valodas  lietošanā, viņiem tiek piedāvāta iespēja pielietot teorētiskās zināšanas, praktiski darbojoties.