«

»

Okt 23

Daudz laimes šai dzimšanas gadā, Latvija! 

Simts gadu lapas ir vītas, simts gadu vainagos vītas…

Nu gluži šiem Guntara Rača vārdiem varētu aprakstīt mūsu skolas projektu- vareno ozolu, kura lapās ierakstīti cilvēki, ar kuriem mūsu skolas skolēni lepojas. Te blakus vienā zarā 100 lapās ierakstīti tēti, vectēvi un krusttēvi, mammas, vecmāmiņas un kaimiņienes, vistuvākie cilvēki, visus šos ļaudis mūsu skolēni ir nosaukuši par Latvijas lepnumu.
Un miljoniem ozola zīļu simts gados šai zemei ir dots…
Arī mūsu pirmklasnieki ozola tapšanā pielikuši savu roku un ozola zīlēs ierakstījuši savus vārdus.
Daudz laimes šai dzimšanas gadā, Latvija!
Centra sākumskolas skolēni.