«

»

Jan 26

Diagnosticējošie darbi

Lai pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām un sniegtu skolēniem nepieciešamo atbalstu, 3. un 6. klašu skolēni šajā mācību gadā kārto diagnosticējošos darbus:

3. klašu skolēni – latviešu valodā un matemātikā;

6. klašu skolēni – latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās.

Latviešu valoda 3. klasei

Matemātika 3.klasei

Latviešu valoda 6.klasei

Matemātika 6.klasei

Dabaszinības 6.klasei